Poradenstvo

DECEMBER- JANUÁR

VIANOČNÉ DARČEKY

Existuje nejaká hranica koľko darčekov je deťom vhodné na Vianoce zaobstarať?
Každé dieťa je iné a vychovávané v iných pomeroch a predstavách. Aj preto nie je jednoduché na túto otázku priamo odpovedať.

V širšom ponímaní nie je dobré, ak je dieťa pri každej príležitosti obsypávané darčekmi.
Deti by celkovo nemali dostávať veľa darov pri každej príležitosti. Môžete si zaviesť napr. pravidlo troch, štyroch alebo desiatich darov. Teda stanoviť hranicu počtu darov. Keď sa chcú zapojiť príbuzní, zakomponujete to do celkového stanoveného počtu darov.

Skúste si menší test.

Keď si vie dieťa o tri dni spomenúť a vymenovať, čo dostalo, vybrali ste darčeky správne.
Za účelom obdarovania druhých môžete s dieťaťom jednoduché darčeky aj vyrobiť.

Nápadov je množstvo, napr.:

Nechajte dieťa nakresliť na výkres
obrázok a dajte mu ho zarámovať. Potom
ho spoločne zabaľte.
Kúpte rôzne farebné koráliky a vyrobte
spolu originálne náramky alebo
náhrdelník.
Dajte dieťaťu väčšie ploché kamienky, na
ktoré sa dá namaľovať jednoduchý
obrázok, napr. usmiata tvár, vianočný
stromček, snehuliak,... Takto pomaľované
kamienky zabaľte spoločne do papiera a
previažte povrázkom. Obdarovaný si môže
kamienok vložiť napr. do kvetináča.
Kúpte rôzne farebné koráliky a vyrobte
spolu originálne náramky alebo
náhrdelníky.
Dieťa môže vykrojiť z medovníkového
cesta rôzne tvary a samostatne ich
ozdobiť cukríkmi a polevou. Takto
vyzdobené medovníčky dajte spoločne
do rúry upiecť. Nakoniec ich zabaľte
do celofánu a previažte stužkou.

 

 

NOVEMBER

AKO CHVÁLIŤ, ABY SME SEBAHODNOTU DIEŤAŤA POSILŇOVALI
Zdieľajte radosť, odmeňte spoločným časom.
„Veľmi sa z toho teším.“ „Poďme to spolu osláviť.“ 
Zapojte emócie
„Veľmi sa mi to páči.“
„Máš radosť, však?“
Prejavte záujem, pýtajte sa, všímajte si detaily.
„Povieš mi o tom viac?“ 
Poukážte na zlepšenie.
„Dnes si to zvládol / zvládla oveľa lepšie ako včera.“
Oceňte odvahu, vytrvalosť a snahu.
„Obdivujem, ako si to nevzdal / nevzdala.“
Neporovnávajte.
„Si najšikovnejší / najšikovnejšia.“
Nechváľte dieťa, nechváľte výsledok.
„Ty si ale šikula.“ „To je pekný obrázok.“ 
Chválite proces.
„Veľmi pekne to robíš.“
„Veľmi pekne sa ti to podarilo.“

 

 

OKTÓBER

5 PRAVIDIEL PRE VYJADROVANIE EMÓCIÍ BEZ UBLIŽOVANIA SEBA A DRUHÝM

Neobviňujem druhých z toho, ako sa cítim. O mojich emóciách rozhodujem len ja.
Zastavím sa a 3x sa nadýchnem a vydýchnem. Vnímam svoj dych a to, kde som.
Neubližujem sebe, neubližujem druhým a nenechám si ubližovať. Vždy mám možnosť byť lákavý / láskavá.
Poviem druhému, ako sa cítim a čo potrebujem. On to nevie.
Keď je emócia príliš veľká, môžem mlčať, odísť, alebo požiadať o pomoc.

 

 

SEPTEMBER

ADAPTÁCIA PRVÁČIKOV NA ŠKOLU

Prázdniny sa skončili a nový prváčikovia nastúpili do škôl. Nové prostredie, noví spolužiaci, nové pani učiteľky.

...Všetko je zrazu nové...

Pre niektoré deti môže byť tento prechod prirodzeným, pri iných deťoch sa môžu objaviť určité problémy. Nie každý prijíma zmeny v živote jednoducho a preto je potrebné, aby rodičia venovali dostatok času príprave na takúto zmenu, akou je nástup dieťaťa do školy.

 

Dôležitá je psychická príprava dieťaťa na nové prostredie. Je vhodné sa s deťmi o nástupe do školy rozprávať. Rozprávať sa o tom, čo ich v škole čaká, rozprávať sa o nových kamarátoch, nových spolužiakoch, o nových pani učiteľkách.

 

Pri uľahčení prechodu do školského prostredia je dobré, keď deťom umožníme byť platnými členmi domácnosti. Prirodzene sa tým dieťa pripravuje na zodpovednosť, ktorú škola a školský život bude od neho vyžadovať. Možnosťou je prenechať dieťaťu drobné kompetencie v domácnosti, ako napr. prestrieť stôl, upratať stôl po večeri, vyniesť smetný kôš, pomáhať pri príprave jedla. Okrem iného tým podporujeme prirodzené sebavedomie dieťaťa, dôveru vo vlastné schopnosti, výdrž a ochotu niečo urobiť.

 

Nakoniec je potrebné dodať, že záujem rodiča je veľmi dôležitý. Zaujímajte sa o to čo sa Vášmu dieťaťu na škole páči, alebo aj nepáči, čo od školy očakáva a čo bolo v škole nové,...