Novinky

 

Tlačová správa M-BB: Podujatie Pod jednou strechou opäť zaplní banskobystrické námestie.

 

DEŇ RODINY

„Rodina je miesto, kde život začína a lásky nikdy nekončí!“

Milí rodičia a deti,

srdečne Vás pozývame na „Deň rodiny“, ktorý sa uskutoční

dňa 15.05.2024 od 15:00 v areáli našej materskej školy

(vzadu za budovou).

Program – súťaže, hry, aktivity pre Vás pripravíme MY,

VY si so sebou nezabudnite priniesť niečo dobré pod zub (na opekanie), aby ste mali čím naplniť vyhladnuté brušká.

Tešíme sa na Vás!


Milí rodičia,


dňa 02.05. 2024 (štvrtok) o 09:00 hod. príde
pracovníčka Národného parku Nízke Tatry p. Kološtová,
ktorá si pre naše „Očká“ pripravila program s názvom

„Mravenisko“.

Cez hravé aktivity a rôzne pomôcky sa dozvieme
zaujímavosti zo života mravcov a objavíme tajné cestičky
ich príbytkov.

Tešíme sa na stretnutie!

 

Milí rodičia a milé deti!Konečne je to tu!

Víťazná cena za najkrajší obrázok cestárskej techniky "Cestársky deň pre víťazné MŠ"

KEDY? 25.4.2024

KDE? v areáli BBRSC a.s. na Majerskej ceste 94 v Banskej Bystrici

Odvoz na miesto konania a dovoz späť do MŠ bude zabezpečený vláčikom.

Už teraz sa veľmi tešíme!

 

Milí rodičia,

dňa 04.04.2024 (štvrtok) o 9:00 hod. nás prídu navštíviť žiaci zo Základnej školy Spojová, ktorí nám v rámci projektu EDUGA porozprávajú zaujímavosti o prírode a zvieratách, ktoré sú jej súčasťou.

Milí rodičia,

v týždni od  25.03 - 28.03. 2024 budú v dopoludňajších hodinách na každej triede prebiehať  veľkonočné tvorivé dielne, kedy budeme s "Očkami" tvoriť veľkonočné ozdoby, rozprávať sa o veľkonočných zvykoch a tradíciách, čím sa budeme pripravovať na prichádzajúce sviatky.

Pani učiteľky sa určite potešia, keď im pomôžete s prípravou na tvorivé dielne - môžete doniesť vyfúknuté vajíčka, mašličky, či stužky na korbáče, alebo ak máte chuť a šikovné ruky, môžete nás prísť niečo nové naučiť.

 

Milí rodičia,

Dňa 15. 03. 2024 (piatok) s našimi predškolákmi navštívime ZŠ Spojová,

kde nám žiaci so svojimi pani učiteľkami ukážu,

čo sa v škole od septembra naučíme, čo nás v škole čaká a na čo všetko sa máme tešiť. 

Za pozvanie ďakujeme a už teraz sa tešíme!

 

,,VÍTANIE JARI"

spojené s vynášaním Moreny

 Zbohom, zbohom, Morena,

do vody si hodená,

odnes zimu, prines jar,

úrodu nám požehnaj!

Dňa 21.03.2024 (štvrtok) sa spoločne všetky triedy rozlúčime so zimou a privítame pani Jar. odchod z MŠ bude

9:30 hod. smerom k potoku pri THK.

 

Dňa 05.03.2024 sme navštívili Bábkové divadlo na Rázcestí, kde sme sa stali súčasťou predstavenia

"O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu".

Predstavenie bolo veľmi zaujímavé, prinieslo nám ponaučenie, že klamať sa nepatrí a tiež v závere sme okúsili ako chutia mini palacinky od chlapcovej mamičky.

Hercom ďakujeme za umelecký zážitok!

 

V januári sme sa zapojili do súťaže o najkrajší obrázok cestárskej techniky, ktorú vyhlásila Banskobystrická regionálna správa ciest a. s.

Zo 107-mich umeleckých výtvorov bolo vybraných 12 NAJ, ktoré súťažili nielen o víťazstvo, ale aj o veľké cestárske dobrodružstvo priamo v materskej škole. Hlasovať sa dalo prostredníctvom Facebook-ovej stránky BBRSC, a preto ĎAKUJEME všetkým rodičom, príbuzným a známym, ktorí podporili našu materskú školu.

A keďže súťaž už bola ukončená, s hrdosťou Vám môžeme oznámiť, že naša súťažná práca získala 1. miesto a my sa nevieme dočkať cestárskeho dobrodružstva!

 

 


 

Od 16. – 20. 10. 2023 bude v našej materskej škole prebiehať „Týždeň zdravej výživy“.

Počas tohto týždňa sa budeme venovať zdravej výžive – ovociu a zelenine, ktoré môžete priniesť do materskej školy, aby sme ho s deťmi mohli poznávať všetkými zmyslami.

Okrem toho si naše pani kuchárky pre Vás, milí rodičia, pripravia aj malú ochutnávku nátierok z našej zdravej kuchyne.

 

 


Zapisujeme celý máj aj priebežne počas roka.


Poďakovanie  za fašiangvú návštevu detičiek v Seniu. (citované)

touto cestou sa chceme v mene našich klientov i zamestnancov poďakovať za návštevu  16.2.2023 detičiek z vašej  Špeciálnej súkromnej materskej školy „Očko“  v doprovode milých p. učiteliek Kristíny Mrovčákovej, Natálie Bibovej, Márii Kuna, Renáty Šefčíkovej a Veroniky Bugárovej za veselý fašiangový program v pekných maskách a tiež za darčeky vyrobené masky pre našich klientov  v DD a DSS Senium, Jilemnického ul. 48 v Banskej Bystrici. Deťúrence  k nám opäť prisniesli radosť a dobrú náladu a spríjemnili všetkým v našom zariadení doobedie. Ďakujeme za takúto medzigeneračnú spoluprácu na našom sídlisku Fončorda. 

 Fotografie z tejto návštevy nájdete v našej galérii pod "návšteva Senia"

 

 


I


 

 


 

Počas mesiaca november sa spoločne s deťmi budeme rozprávať o ľudskom tele, kde nevynecháme aj starostlivosť o naše zúbky. Vysvetlíme a názorne si ukážeme ako sa správne starať o svoje zúbky a čo robiť preto, aby sme sa vyhli zubným kazom.  

 

 

Chceli by sme poďakovať chlapcom z resocializačného zariadenia Návrat,ktorí ako každý rok upravili areál (zeleň)našej SŠMŠ. Poďakovanie patrí aj ochotným rodičom, že prejavili vôľu zapojiť sa do projektu a venovali svoj čas skrášleniu vonkajších i vnútorných priestorov materskej školy. 

Úprimné ĎAKUJEME patrí pani Čorbovej, Zdechovanovej, pánovi Kostolnému za maľovanie zábradlia, pani Vašičkovej a pánovi Pilarčíkovi za brúsenie starého náteru na zábradlí, pani Čorbovej Vašičkovej, Kollárovej a Grimekovej za maľovanie chodníkov, pánovi Pivarčimu za renováciu skriniek a edukačných pomôcok. 

Tešíme sa z každej spolupráce s vami rodičmi a vaše detičky  ju vedia oceniť úprimným slovom a obdivom. 

 

Prvý deň v materskej škole

Riaditeľka SŠMŠ, Slnečná 34, Banská Bystrica, dáva do pozornosti rodičom informácie, ktoré sa týkajú prevádzky SŠMŠ v školskom roku 2022/2023.
Nový školský rok začína 1.9.2022.

Otvorenie SŠMŠ je od 7:00hod., kedy prebieha preberanie detí od rodičov.
Zoznamy novoprijatých detí a ich rozdelenie do tried sú vyvesené na dverách SŠMŠ a pani učiteľky Vás budú priebežne usmerňovať.

Z dôvodu ochrany zdravia je potrebné dodržiavať opatrenia RÚVZ zverejnené z médií a taktiež pri vstupoch do budovy SŠMŠ i jednotlivých tried.

V prvý deň je potrebné dieťaťu do SŠMŠ priniesť:
- papučky
- kefku
- pohárik na kefku
- pyžamo
- náhradné oblečenie do skrinky
- hrebeň (dievčatá)

Namiesto uteráčikov sa momentálne používajú jednorázové papierové utierky, tiež prosíme rodičov, aby deťom zatiaľ nedávali ani svoje fľaše na pitie. Detičky majú zabezpečený pravidelný pitný režim počas celého dňa.
Zoznam ostatných vecí a ďalších informácií bude priebežne dopĺňaný pani učiteľkami. Je potrebné sledovať oznamy na webovej stránke a informácie na nástenkách v SŠMŠ. Ak sa tam nedozviete to, čo potrebujete vedieť, pani učiteľky Vám vždy rady poradia a pomôžu.

V prípade neprítomnosti dieťaťa je potrebné odhlásiť ho zo stravy. Viac informácií v sekcii
Jedáleň – Stravovanie v SŠMŠ, alebo na oznamovej tabuli v  SŠMŠ.

Odovzdávanie detí rodičom prebieha do 16:30 hod.
Nástupom dieťaťa do škôlky nastáva zmena v živote dieťaťa, ale i v živote rodičov.
Škôlka je pre dieťa ďalším krokom na ceste k samostatnosti.