Novinky

 


I


 

 


 

Počas mesiaca november sa spoločne s deťmi budeme rozprávať o ľudskom tele, kde nevynecháme aj starostlivosť o naše zúbky. Vysvetlíme a názorne si ukážeme ako sa správne starať o svoje zúbky a čo robiť preto, aby sme sa vyhli zubným kazom.  

 

 

Chceli by sme poďakovať chlapcom z resocializačného zariadenia Návrat,ktorí ako každý rok upravili areál (zeleň)našej SŠMŠ. Poďakovanie patrí aj ochotným rodičom, že prejavili vôľu zapojiť sa do projektu a venovali svoj čas skrášleniu vonkajších i vnútorných priestorov materskej školy. 

Úprimné ĎAKUJEME patrí pani Čorbovej, Zdechovanovej, pánovi Kostolnému za maľovanie zábradlia, pani Vašičkovej a pánovi Pilarčíkovi za brúsenie starého náteru na zábradlí, pani Čorbovej Vašičkovej, Kollárovej a Grimekovej za maľovanie chodníkov, pánovi Pivarčimu za renováciu skriniek a edukačných pomôcok. 

Tešíme sa z každej spolupráce s vami rodičmi a vaše detičky  ju vedia oceniť úprimným slovom a obdivom. 

 

Prvý deň v materskej škole

Riaditeľka SŠMŠ, Slnečná 34, Banská Bystrica, dáva do pozornosti rodičom informácie, ktoré sa týkajú prevádzky SŠMŠ v školskom roku 2022/2023.
Nový školský rok začína 1.9.2022.

Otvorenie SŠMŠ je od 7:00hod., kedy prebieha preberanie detí od rodičov.
Zoznamy novoprijatých detí a ich rozdelenie do tried sú vyvesené na dverách SŠMŠ a pani učiteľky Vás budú priebežne usmerňovať.

Z dôvodu ochrany zdravia je potrebné dodržiavať opatrenia RÚVZ zverejnené z médií a taktiež pri vstupoch do budovy SŠMŠ i jednotlivých tried.

V prvý deň je potrebné dieťaťu do SŠMŠ priniesť:
- papučky
- kefku
- pohárik na kefku
- pyžamo
- náhradné oblečenie do skrinky
- hrebeň (dievčatá)

Namiesto uteráčikov sa momentálne používajú jednorázové papierové utierky, tiež prosíme rodičov, aby deťom zatiaľ nedávali ani svoje fľaše na pitie. Detičky majú zabezpečený pravidelný pitný režim počas celého dňa.
Zoznam ostatných vecí a ďalších informácií bude priebežne dopĺňaný pani učiteľkami. Je potrebné sledovať oznamy na webovej stránke a informácie na nástenkách v SŠMŠ. Ak sa tam nedozviete to, čo potrebujete vedieť, pani učiteľky Vám vždy rady poradia a pomôžu.

V prípade neprítomnosti dieťaťa je potrebné odhlásiť ho zo stravy. Viac informácií v sekcii
Jedáleň – Stravovanie v SŠMŠ, alebo na oznamovej tabuli v  SŠMŠ.

Odovzdávanie detí rodičom prebieha do 16:30 hod.
Nástupom dieťaťa do škôlky nastáva zmena v živote dieťaťa, ale i v živote rodičov.
Škôlka je pre dieťa ďalším krokom na ceste k samostatnosti.