Podmienky prijatia

Žiadosť o posúdenie odkázanosti-stiahnuť - stiahnuť

Lekársky posudok- stiahnuť

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - stiahnuť

Cenník-stiahnuť

EON -stiahnuť