Poradenstvo

DECEMBER- JANUÁR

Sluchová spätná väzba cez WHISPER PHONE
  Telefón Whisper Phone
je sluchové zariadenie, ktoré
slúži ako pomôcka
pre deti pri nácviku správnej
artikulácie, zajakavosti
a čítania
Whisper sa používa
pri cvičeniach, ktoré
umožňujú deťom
počuť svoje vlastné
hlasy
pri hovorení.
Napríklad
pri nácviku novej
hlásky, prípadne
pri neplynulostiach v
reči,
nácviku čítania.
Rúra spúšťa hlas dieťaťa priamo
do ucha, čím eliminuje
vonkajšie rozptyľovanie
zvukov.

Priame počúvanie zvukov zlepšuje schopnosť

počúvať a rozlíšiť zvukovú štruktúru jazyka

- prípadne jednotivých foném

Toto zariadenie zvyšuje pozornosť

a pomáha deťom nie len pri komunkácii, ale aj v učení

  Aj v našej pordni sa môžete stretnúť  
  s touto pomôckou.  

 

 

NOVEMBER

TERAPIA StiFoR

HRAVO ORIENTOVANÁ TERAPIA PRE DETI
2 - 4 ROKOV
CIEĽOM JE ROZŠÍRIŤ
FONETICKÝ
REPERTOÁR
DIEŤAŤA
       
TRÉNING TRVÁ
3 MESIACE – 12
TÝŽDŇOV
DIEŤA SA UČÍ
ARTIKULOVAŤ
A POČÚVSAŤ 30 HLÁSOK
SLOVENSKÉHO JAZYKA
NA POMOC PRI
ARTIKULÁCIÍ
SA VYUŽÍVAJÚ GESTÁ
       
CVIČÍTE DOMA,
ZAÚČA VÁS LOGOPÉD
V PORADNI
REALIZUJEME HO
AJ V NAŠEJ
SCŠPP
   
       
       

 

OKTÓBER  ČÍTAJTE DEŤOM PRED SPANÍM 
 Čítajte deťom v každom veku.
  •  najmenším rapotačky,
  • neskôr riekanky spojené s vytlieskavaním,
  • predškolskom veku krátke rozprávky s množstvom obrázkov,
  • na prvom stupni rozprávky pri ktorých sa deti už môžu pýtať na význam jednotlivých slov, ktorým nerozumejú.
 Čo budú čítať, si môžu vybrať sami.
  •  Čítanie deťom pred spaním je dobré, lebo tým rozvíjame slovnú zásobu a aj rozvíjame predstavivosť.
 Večerné čítanie má zmysel aj z hľadiska upevňovaniu vzťahu.
  • Rodič má toho počas dňa dosť a je fajn, ak si aspoň večer nájde čas a strávi ho so svojím dieťaťom. A vôbec nevadí, ak pri čítaní zaspíte skôr ako vaše deti. Deti to milujú.
 

 

September 

 
ČIERNO – BIELE OBRÁZKY
DIEŤA, KTORÉHO VNÍMANIE JE SPRÁVNE STIMULOVANÉ UŽ OD PRVÝCH DNÍ, SA VYVÍJA RÝCHLEJŠIE!

Ako používať čiernobiele obrázky.

V prvých mesiacoch svojho života dieťa trávi veľa času v postieľke, preto je také dôležité vytvoriť mu priaznivé vývojové prostredie.

* Listy papiera s čiernobielymi obrázkami pripevnite pozdĺž vnútornej steny detskej postieľky (odporúčaná vzdialenosť na umiestnenie obrázka pred dieťa je asi 30 cm).

* Nalepte obrázky na kartón a vytvorte obojstrannú flipovú knihu. Roztiahnite a položte knihu do polkruhu okolo dieťaťa na vývojovú podložku, prebaľovací pult alebo kdekoľvek inde, kde sa vaše dieťa nachádza.

* Zaveste obrázky na steny detskej izby a ukážte, kedy je bábätko hore.

* Vezmite obrázok a začnite ním pomaly pohybovať pred tvárou dieťaťa. Vo veku 2–3 mesiacov je dieťa už schopné sledovať pohybujúce sa predmety.
* Pozerajte sa na obrázky tak dlho, ako to dieťa zaujíma.

OBRÁZKY MÔŽU BYŤ RÔZNE: GEOMETRICKÉ TVARY A VZORY, ZVIERATÁ A VOZIDLÁ, VTÁKY A STROMY. VEĽKOSŤ MÔŽE BYŤ TIEŽ ĽUBOVOĽNÁ: VO FORMÁTE A4 ALEBO 10 X10 CENTIMETROV.
Novorodenec vidí, ale nerozlišuje a nerozlišuje farby. Táto vlastnosť ľudského tela je spôsobená skutočnosťou, že v sietnici oka sú bunky nazývané "kužele" a "tyčinky". "Kužele"; umožňujú vidieť farby a ich odtiene a "tyče" umožňujú vidieť iba čiernobiele kresby. V prvých mesiacoch života fungujú „tyče“ aktívnejšie a „kužele“ sa začínajú intenzívne rozvíjať o 5 až 6 mesiacov, takže novorodenec vidí iba čiernobiele obrázky. To naznačuje, že v prvých mesiacoch života by ste nemali preťažovať zrakový a nervový systém dieťaťa veľkým množstvom jasných hračiek.