INFORMÁCIE


Hodnotenie spokojnosti:

 stiahnuť tu

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnych situácie:

 stiahnuť tu

Postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie

 stiahnuť tu