Poradenstvo

December

V I A N O Č N Á V Ý Z V A

Koľko políčok sa Ti podarí splniť do Vianoc a počas vianočných prázdnin?

November

PESNIČKA TI POMÔŽE ....
... ALEBO VYBRANÉ SLOVÁ HRAVO

By, aby a keby, bylina a bystrý býk,
chceli bývať všetci spolu, nemohlo to byť.
V byte, bývať, nábytok, nie kobyla, dobytok,
obyčajne je to u nás taký dobrý zvyk.

Pyšný sa pýta, prečo pytliak pyká,
Zver pyskom žuje, kopytami vykopáva pýr.

My sme mysleli, že zamykáme myš,
myseľ sa však mýliť môže,
hmýriť sa môže hmyz.

Priemyselným mydlom umývajú, žmýkajú,
keď si ruky namydlíme, tak sa šmýkajú.

Sýty syn sype sýkorkám v zime syr.
Syseľ syká od bolesti,
v sychravom čase syčí had.

Rýchla ryba v koryte, s korytnačkou ryžu hrýzla.
Rýpať a ryť pazúrami dokáže aj rys.
Ryšavý strýc s rytierom, dokážu sa skryť,
aby ich nik neuvidel, dokážu sa skryť.

Vy viete výskať, vlk vie vysoko vyť.
Pred vyhňou sa zvyknú stretnúť vydra, vyžla a sova výr.

Jazyk je nástroj reči, ktorým ľudí nazývame, pozývame, prizývane i prezývame.
Niekedy ich vyzývame k činom prospešným, ozýva sa smiech radosti, ďakujeme im.


Podľa: Vybrané slová - YouTube
Autor: Peter Líška

 

Október

TRÉNUJEME PÍSANIE BEZ CERUZKY

Precvičovanie písmen v rôznych materiáloch, ktoré poskytnú proprioceptívnu a hmatovú stimuláciu, podporí lepšie motorické a zrakové zapamätanie si písmenka.


Prinášame preto niekoľko nápadov:
Kukuričná múka na plechu na pečenie, alebo ryža, kukurica, piesok, či granko ako sladká pochúťka –  píšte prstom do nich
písmenká.
Maľujte vodou a píšte písmená na chodník.
Farebné pripínačky do korku – vytvárajte písmená alebo tvary; môžete tiež použiť predlohu na papieri.
Píšte malou špongiou na tabuľu písmená a sledujte, ako pomaly miznú.
Použite penu na holenie na steny vane alebo sprchovacieho kútu. Deťom sa táto aktivita bude páčiť aj počas kúpania. Povzbuďte ich, aby pomocou prstov písali písmená a čísla. Skúste to aj vy.
Vyrobte si písmená z jedla. Vyskúšajte hrozienka, čerešne, orechy, mini – marshmallows, cestoviny alebo čokoládové lupienky.
Vyrábajte písmená z nálepiek. Použite vami napísané písmená ako predlohu a nalepte na ňu nálepky; alebo použite nálepky s písmenami a píšte jednoduché slová.
Vyrábajte písmená z plastelíny. Ak nemáte formičky na vykrajovanie písmen, urobte hada z plastelíny a tvarujte z neho
písmená.
Vytvárajte písmená z kociek (napr. z lega). Použite vašu predlohu písmenka a ukladajte na ňu kocky.
Vyrábajte písmená z chlpatých drôtikov. Tieto materiály sa ľahko ohýbajú a tak deti môžu vytvoriť písmená najlepšie, ako je to pre nich možné.

(Prevzaté podľa: Kids Master Skills)

 

September

AKO ROZVÍJAŤ  PREDČITATEĽSKÚ GRAMOTNOSŤ U DETÍ?

Knihy, ktorých príbehy budú rozvíjať predstavivosť, slovnú zásobu, ale i komunikačné zručnosti detí, sú jednou zo základných edukačných pomôcok.
S rozvojom predčitateľskej gramotnosti je nevyhnutné začať v domácom prostredí,a to už od útleho veku dieťaťa. V prvom rade je potrebné pripraviť také prostredie, ktoré bude dieťa motivovať k samostatnému čítaniu a následnému písaniu.
Prinášame Vám pár tipov, ako vytvoriť takého prostredie:

 • Fotografie dieťaťa, rodiny s napísaným sprievodným textom.
 • Rodinný kalendár sviatkov – môžete si spoločne s dieťaťom vytvoriť zoznam sviatkov rodinných príslušníkov.
 • Kalendár dní, mesiacov, ročných období – spoločne s dieťaťom si môžete vytvoriť kalendár ročných období alebo kalendárnych mesiacov s veľkými ilustráciami, podľa ktorých si dieťa postupne zapamätá jednotlivé názvy.
 • Maľované čítanie – čítanie jednoduchého textu, ktorého niektoré slová budú nahradené obrázkom. Text budete čítať vy a dieťa vždy pomenuje obrázok, ktorý nahrádza slovo textu. Takýto text si môžete aj samy vytvoriť.
 • Tabuľa s kriedami/fixkami – dieťa si na nej môže kresliť a spoločne s ním pomenujte dané kresby.
 • Knihy a časopisy – rôznych žánrov.
 • Hracie kocky s písmenami – pomocou nich sa deti naučia rozpoznávať písmená a tvoriť prvé slová.
 • Spoločné čítanie – napríklad večer na dobrú noc.
zdroj: vedomostidovrecka.sk

 

JÚL, AUGUST,     :    PRÁZDNINOVÁ VÝZVA

Máme za sebou náročné obdobie a pred sebou prázdniny - plné slnka, oddychu a nových zážitkov.

Využime ich naplno a kreatívne, napr. aj s takýmto krásnym a milým nápadom.

Kto sa do tejto výzvy zapojí? :-)

Jún

 

Interpunkčné znamienka

 

 

 

Pri čítaní je dôležitý aj spôsob, akým čítame. Patrí sem prízvuk, vetný dôraz, pauza, rytmus,či dodržiavanie interpunkcie, ktorú deti často nerozlišujú. 

 

Interpunkčné znamienka musia deti najprv vnímať,keď ich čítajú, alebo taktiež ich musia vnímať aj vtedy, keď ich čítame my. 

 

Keď budú vnímať ten rozdiel, že je iné, ak niekomu niečo oznamujeme, alebo rozkazujeme, či keď si niečo želáme, tak potom sa veľmi rýchlo naučia aj názvy viet, či pomenovanie melódií - klesavá, stúpavá.

 

Nechajme preto deti hlavne tvoriť vety. Nech zisťujú, či každú vetu vieme pretransformovať aj do inej. Zapojme do toho tiež aj pohyb.

 

Bodka je čupnutie; výkričník je rovné postavenie s vystretými rukami nad hlavou; pri otázniku vychýlime telo do strany, pokrčíme nohu, jednu ruku dáme vbok a druhú zohneme v lakti a prsty smerujú ku hlave... . 

 

Nememorujme, ale odhaľujme deťom súvislosti aj v rámci jazyka.

 



Podľa: https://sk-sk.facebook.com/poruchyucenia/, Katarína Kubasová

Máj

GRAFOMOTORIKA V PREDŠKOLSKOM VEKU

Grafomotorika je veľmi dôležitá, pretože ide o zvládnutie jazyka v grafickej rovine.

Predškoláci sú už zapísaní do škôl, no u mnohých ešte pozorujeme problémy s grafomotorikou.

Grafomotorika nie je iba o kreslení. Zahŕňa niekoľko dôležitých oblastí, ktoré sú potrebné pre dobrý grafický prejav dieťaťa a zvládnutie písania.

A preto musíme tieto oblasti rozvíjať už oveľa skôr, nielen keď dieťa zasadne prvýkrát do školských lavíc.

Ide o  rozvoj hrubej motoriky, vnímania pohybu tela, trupu a končatín, vnímanie rovnováhy, bilaterálnej integrácie, rozvoj taktilného vnímania, vizuomotoriky, motoriky ruky a prstov...  .

Na ktoré dôležité otázky by si mal teda rodič zodpovedať?

ü  Dokáže moje dieťa udržať niekoľko sekúnd rovnováhu, keď stojí na jednej nohe?“

ü  „Dokáže hádzať a chytať loptu (aj menšiu)?“

ü  „Dokáže s loptou driblovať?“

ü  „Zvláda bežné sebaobslužné činnosti bez mojej pomoci?“

ü  „Vie si zaviazať šnúrky alebo aspoň sa o to pokúša?“

ü  „Vie poskladať z papiera, napr. lietadielko, čiapku...?“

ü  „Vie vystrihnúť po čiare nejaký tvar?“

ü  „Vie si ostrúhať ceruzky bez mojej pomoci?

ü  „Spontánne kreslí, len tak pre zábavu?“

ü  „Nakreslí predmety a osoby s detailmi, ktoré sa už podobajú tým skutočným?“

ü  „Chce mi porozprávať o tom, čo nakreslilo?“

ü  „Kreslí výlučne jednou rukou?“

 

Je to len pár otázok ..., ale veľmi dôležitých. Lebo pokiaľ dieťa nie je schopné napr. strihať po čiare, určite bude mať problém s vizuomotorikou. Pokiaľ má dieťa problém pri zapínaní gombíkov, tak určite nemôže mať navodený správny úchop. A mohli by sme takto pokračovať rozobratím všetkých otázok ..., pretože, každá skrýva dôležitú odpoveď!

Ak ste si ako rodičia na väčšinu otázok odpovedali NIE, tak určite treba začať pátrať po príčinách a stanoviť si jasné ciele.

 

V predškolskom veku je dostatok času a priestoru na stimuláciu grafomotoriky.

 

Podľa: www.grafomotorikahravo.sk

 

APRÍL

Domácimi prácami na podporu rozvoja zručností u detí :)
Ak začnete s domácimi povinnosťami u detí včas, pomáhate im rozvíjať nielen zodpovednosť a samostatnosť, ale podporujete u nich rozvoj ešte ďalších vlastností a zručností.

SILA A PROPRIOCEPCIA

 • Vynesenie odpadkov.
 • Umývanie podlahy.
 • Vybratie vecí z práčky a zo sušičky.
 • Vytrhanie buriny v záhrade.
 • Ustlanie si postele.
 • Vyzlečenie posteľných obliečok.
 • Vysávanie.

BILATERÁLNA KOORDINÁCIA

 • Zametanie podlahy.
 • Skladanie čistého prádla.
 • Umývanie riadov.
 • Varenie (hlavne miešanie a prilievanie).

VIZUÁLNE A KOGNITÍVNE ZRUČNOSTI

 • Varenie podľa receptu.
 • Pripravovanie a zbalenie si desiaty do školy.
 • Vyloženie nákupu.
 • Vybratie riadu z umývačky.
 • Prestretie stola.
 • Vybratie prádla z práčky a zo susičky.
 • Spárovanie ponožiek.
 • Nachystanie si oblečenia do školy.

PRECHOD CEZ STREDOVÚ ČIARU

 • Utretie prachu zo stola a z nábytku.
 • Umytie zrkadla.
 • Zametanie a umývanie podlahy.
 • Umytie auta.
 • Hrabanie lístia a jeho vynesenie.

JEMNÁ MOTORIKA A SILA RUKY

 • Umývanie povrchov špongiou alebo handričkou.
 • Skladanie oblečenia.
 • Polievanie kvetín pomocou fľaštičky s postrekovačom.
 • Vyvesenie oblečenia použitím štipcov.

 

MAREC:  TECHNIKY NA PODPORU ČÍTANIA

Čítanie je jednou z najdôležitejších schopností, ktoré by si malo dieťa v prvej triede osvojiť. Umenie čítať a získavať informácie z textu, bude potrebovať počas celého života. Čím skôr má dieťa čítanie zautomatizované, tým skôr sa vie sústrediť na význam textu a čítanie sa tak preň stáva aj zdrojom zábavy a poznania.


Čítanie vieme podporiť aj rôznymi technikami:

 • Technika čítania s čítacím okienkom: Pri strácaní sa v texte môže pomôcť tzv. čítacie okienko. Je to obdĺžnik z tvrdého papiera alebo fólie, ktoré má po stranách niekoľko výrezov. Podľa toho, ako je čitateľ pokročilý, vyberie sa veľkosť otvorov (okien). Text postupne odkrývame. Čitateľ tak vidí v okne iba práve čítané slovo. Ostatné časti textu sú zakryté a dieťa tak nerušia, nemôže očami predbiehať dopredu. Zamedzí sa tak preskakovaniu riadkov u detí s rýchlym, nesprávnym čítaním a hádaním koncoviek. U detí s dvojitým čítaním pre odstránenie spätných očných pohybov a zrýchlenia čítania text postupne zakrývame. Neskôr stačí už len podložka pod riadkom, ktorý dieťa práve číta. Zamedzí sa tak preskakovaniu riadkov
 • Metóda rýchleho postrehovania slabík a slov: Okienko s otvorom v strede prikladáme na text tak, by sa v ňom objavila jedna slabika, alebo slovo na krátku dobu. Potom zakryjeme a dieťa povie, čo videlo. Dieťa globálne zachytí skladbu písmen. Odstránime neúčelné „ ohmatávanie slova.“
 • Tieňované (dublované čítanie): Dospelý číta s dieťaťom tak, že je jedno slovo vpredu. Dieťa ho sleduje a opakuje, ale súčasne i číta text.
 • Striedavé čítanie: Striedame sa v hlasitom čítaní s dieťaťom po slove alebo vete.
 • Precvičovanie obtiažnych miest v texte: Dieťa si rýchlo prebehne očami text a podčiarkne každé slovo, o ktorom má dojem, žeby ho neprečítalo. Čítanie podčiarknutých slov si nacvičí, až potom číta celý text.
 • Predčítavanie: Dospelý predčíta dieťaťu vetu a dieťa ju číta až potom.
 • Čítanie v duete (párové čítanie): Čítame zároveň s dieťaťom.
 • Čítanie poslednej slabiky slova: Táto aktivita upriamuje na koniec slov, ktoré si deti často domýšľajú. Deti nečítajú celé slová, len posledné slabiky.

 

Február

 

UČENIE

 

Vedieť sa učiť, nie je samozrejmosťou!
Aj učiť sa, je potrebné sa naučiť.
Učenie, či už v dištančnej alebo v prezenčnej forme, by malo viesť k nadobúdaniu a k osvojovaniu si nových vedomostí. To je už ale výsledok učenia. No čo je dôležitejšie, a čomu by sme mali venovať viac pozornosti, je samotný PROCES učenia.
Vie sa Vaše dieťa učiť? A keď nie, rozmýšľali ste nad tým, prečo je to tak???
Môže to súvisieť aj so vzťahom dieťaťa k jeho učeniu.
Skúsme preto naučiť deti vnímať učenie takto (viď. obr.):

 

 

Január

BD bd

Minule som Vám odporúčala knihy na čítanie a teraz by som Vám chcela niečo povedať o písmenkách, ktoré môžu robiť deťom na začiatku školskej dochádzky problém a pri čítaní si ich často zamieňajú. Sú to písmená BD a bd. Tiež si ich deti často mýlia aj s písmenom Pp.
Najskôr je dôležité zistiť, či dieťa dokáže tieto písmená rozlíšiť sluchom, napr. v slovách bod, dub, pod,... . Separátne trénovanie nie je veľmi odporúčané. Slová a vety zahrnuté do širšieho kontextu je to, čo pomáha.
Taktiež je dôležité, aby deti porozumeli tomu, ako sa tvoria slová. Môžeme použiť veľmi obľúbené slovo BOD. Je to dokonca aj pojem, takže sa dá využiť v rôznych smeroch. Viete, aké slová môžeme pomocou prípon a predpôn vytvoriť zo slova bod? Napr. bodka, bodliak, bodnúť, dvojbodka,... a i. Dieťa bez nejakého teoretického vysvetľovania je schopné pomocou týchto aktivít porozumieť tvorbe slov, čo výrazne pomôže zrýchliť jeho čítanie. Pretože čítanie je veľmi komplexná aktivita a porozumenie tvorbe slov je jedna z kľúčových schopností.
Môžeme deťom tiež vytvoriť aj rôzne pomôcky na rozlišovanie týchto písmen. Všetky vizuálne pomôcky sú fajn, keď dieťaťu pomáhajú. No nezahlťme ich veľkým množstvom takýchto pomôcok, ale skúsme skôr porozmýšľať, ktoré môžu aj reálne využiť. Každému dieťaťu vyhovuje niečo iné. Veľmi dobré sú aj pomôcky „na vlastnom tele“. Sú najrýchlejšie zapamätateľné, nikdy sa nestratia, deti ich nikdy nezabudnú.

Takže tu Vám ponúkam niekoľko tipov: 

 • Veľké B má dve brušká a keď jedno dáme preč, vznikne malé b.
 • Veľké B je ako babka, má prsia a bruško. Veľké D je ako dedko s veľkým brušiskom.
 • Malé b má bruško dopredu, malé d má zadoček dozadu.
 • Veľké P je ako veľký pes, ktorý má pri strážení hlavu hore, aby všetko dobre videl. Malé p je malý psík, s nožičkou pod čiarou a hlavičkou tesne nad čiarou, ktorý sa ešte len učí strážiť.
 • Jednoduchá pomôcka na rozlíšenie reverzných písmen b-d sa dá vytvoriť pomocou vlastných rúk, z ktorých dieťa naučíme postaviť si pomyselnú „búdu pre psíka“. Ruky pri zovretí štyroch prstov v päsť a vystretom palci vytvárajú grafický tvar písmen b a d. Pomocné slovo „búda“ pomáha dieťaťu fixovať a zapamätať si, ktorá ruka aké z dvoch písmen predstavuje (v poradí, ako sa číta, zľava doprava). Následne dieťa túto pomôcku používa pri čítaní priložením takto zovretých rúk k čítanému slovu.

Búda pre psíka a ďalšie názorné pomôcky, viď. obrázky

  

December          MAĽOVANÉ ČÍTANIE

Blížia sa Vianoce a preto rozmýšľame, čo by mal Ježiško našim deťom doniesť pod stromček.Okrem hračiek, o ktorých majú  deti jasnú predstavu, aké si želajú, je veľmi pekným a vhodným darčekom aj kniha. Pretože...

ČÍTAŤ SA UČÍ ČÍTANÍM.      

Predškoláci sa už pomaly začínajú zaujímať o písmenká. Prváci by už mali zvládnuť prečítať jednoduché texty, no ešte aj veľa druhákov sa s písmenkami až tak neskamarátilo. Je preto veľmi dôležité, aby deti mali dostatok príležitostí čítať hneď od začiatku školskej dochádzky.
Texty v šlabikároch sú veľmi jednoduché a deti sa ich rýchlo naučia aj naspamäť. Je preto dobré, začať čítať čo najskôr aj iné texty a veľa s textom pracovať. Pracovať so slovami, upriamovať pozornosť detí na predpony a prípony slov, či skúšať tvoriť nové slová – synonymá.
Určite odporúčam čítať MAĽOVANÉ ČÍTANIE. Napr. Opice nezbednice či Mravček zvedavček a iné príbehy. Okrem trénovanie čítania je takéto čítanie výborné aj v tom, že deti musia obrázky vedieť dať do správneho tvaru, čo môže byť pre niektoré, hlavne pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, aj veľmi náročné. Prepojenie obrázkov a príbehu pomáha tiež deťom precvičovať a rozvíjať slovnú zásobu a ilustrácie v nich podporia zmysel pre estetiku. Pre menšie deti sú vhodné texty písané len veľkými písmenami, napr. Rozprávky pre najmenších. Pre väčšiu zábavu môžete skúsiť ČÍTANIE S NÁLEPKAMI, kde deti na miesta obrázkov lepia aj nálepky.
Taktiež odporúčam SLABIKOVANÉ ROZPRÁVKY s Ezopovými bájkami. Deti sa učia čítať osvedčenou metódou slabikovania, vďaka čomu zážitok z úspechu prichádza skôr. Slabikovanie, okrem toho, že zohráva dôležitú úlohu aj v osvojovaní si zručnosti písania, pomáha v osvojení si správnej techniky čítania, aby dieťa nemlelo, aby nevynechávalo prípony slov a aby si ľahko poradilo aj s dlhšími vetnými členmi.
Pevne verím, že aj pri takýchto milých knižkách, strávia radostné chvíle tak deti, ktoré sa práve učia čítať, ako aj deti, ktoré už čítajú samostatne.

 
 
 
November

AKTIVITY NA ROZVOJ GRAFOMOTORIKY A PODPORU SPRÁVNEHO ÚCHOPU

Minulý mesiac sme si ukázali správne držanie ceruzky a teraz si povieme o aktivitách, ktoré nám k tomu pomôžu.
 
Rozvíjanie HRUBEJ motoriky
Pred písaním je vhodné prevádzať cvičenia horných končatín (rúk) s cieľom uvoľnenia ramenného pletenca. Ak totiž nie je uvoľnenie celej ruky a ramenného pletenca dostatočné, písanie je kŕčovité, dieťa príliš zviera a tlačí na písací nástroj (pero, ceruzka...), písmo nie je plynulé, ruka čoskoro začne bolieť, dieťa je unavené, stráca záujem o prácu. Počas písania je
vhodné zaraďovať aj cvičenia zamerané na precvičenie celého tela, svalov krku a trupu.
 
Cvičenia horných končatín: mávanie, krúženie ramenami, napodobňovanie sekania, plávania, lietania, striedavé upaženie (roztiahnutie oboch, vystretých rúk do strán) a vzpaženie (vystretie oboch celých rúk nad hlavu, vedľa seba), krúženie predlaktím (navíjanie vlny na klbko, miešanie polievky).

Cvičenia pohybov dlaní: krúženie dlaňami, mávanie, kývanie, tlačenie dlaňami proti sebe a následné uvoľnenie tlaku, tlieskanie, plieskanie (o kolená), zatváranie a otváranie dlaní, striedanie úderov dlaní a pästí o podložku.

Rozvíjanie JEMNEJ motoriky
Na rozvíjanie jemnej motoriky slúži celá škála rôznych cvičení, ktoré je možné prevádzať aj v rámci iných činností. Na rozvoj jemnej motoriky (drobné pohyby ruky a prstov) sú vhodné aj: modelovanie, miesenie, strihanie, lepenie, vytrhávanie a skladanie papiera, navliekanie korálok, maľovanie.
 
Cvičenia zamerané na pohyby prstov: tieňové prstové hry, klopkanie prstami o podložku, napodobňovanie dažďa, sneženia, strihania (nožničky), hry na klavír, stláčanie štipca medzi palcom a jednotlivými prstami, krúženie prstami, mávanie prstami, vzájomné dotýkanie sa prstami oboch rúk s aj bez zrakovej kontroly, postupné dotýkanie sa palca s inými prstami, dotyk špičkami prstov o seba, opakovaný dotyk palca a ukazováka bruškami, napodobňovanie písmena O, C, či urobenie zobáčika z palca a ukazováka.
 
 
 Október

Správne držanie ceruzky

Správny úchop písadla je tzv. „štipkový“ úchop. Tvoria ho palec, ukazovák a prostredník.
Ceruzka leží na poslednom článku prostredníka. Zhora ju pridržiava bruško palca a bruško ukazováka. Palec je v opozícii oproti ostatným prstom. Celá ruka aj prsty sú uvoľnené. Nezvierajú ceruzku kŕčovito. Ukazovák nesmie byť prehnutý. Hrot ceruzky musí smerovať k ramenu. Všetky ostatné držania ceruzky sú nesprávne. Je dôležité, aby si dieťa pred písaním/ kreslením ruku vždy uvoľnilo. Úchop je fyziologická záležitosť. Vyvíja sa v etapách, až do 7. roku veku dieťaťa. K správnemu
úchopu by dieťa malo dozrieť prirodzene. Je preto potrebné zaraďovať rôzne aktivity smerujúce k rozvoju grafomotoriky a podporu správneho úchopu, o ktorým si povieme nabudúce. A ako má teda ten správny „štipkový“ úchop vyzerať? Pomôcť môže aj takáto básnička. :)

Motivačná básnička na správne držanie.
Položíme si ceruzku na stôl a začíname.

Jeden, dva, tri rôčky mám. (palcom, ukazovákom a prostredníkom ukážem tri; zvyšné dva prsty – prstenník a malíček zostanú ohnuté dovnútra dlane. Môžu zvierať fazuľku.
 
Ceruzku do rúčky dám.
 
Palcom a ukazovákom ju chytím za hrot špicatý. (nie úplne pri hrote, ani nie príliš ďaleko od spodného konca ceruzky; palec a ukazovák by mali tvoriť kvapku. Medzi hrotom ceruzky a prstom by mali byť asi 2 cm. Problém s výškou úchopu môžeme vyriešiť jednoducho – na ceruzku navlečieme tenkú gumičku.). Druhou rukou ju otočím a položím do jamky, (okraj dlane medzi palcom a ukazovákom, t.j. spodná časť kvapky). Najvyšší prštek zospodu dám. (prostredník, ktorý sa dotýka ceruzky na mieste vedľa nechtu).
 
Teraz to už správne mám.
 
 
 
 
September

Správne sedenie

S novým začiatkom školského roka zasadnú prvýkrát do školských lavíc mnohí prváčikovia a taktiež sa z niektorých malých detičiek stanú už veľkí škôlkári. V škôlke pri kreslení a v škole pri písaní je dôležité osvojiť si aj správne návyky sedenia:
- Dieťa sedí na celom sedadle stoličky tak, aby sa nehrbilo. Nohy má celou svojou plochou na podlahe, aby sa rôzne nekrútilo. Päty sú pod kolenami. Kolená by mali byť od seba na šírku dvoch detských pästičiek.
- Trup tela je mierne naklonený dopredu, ale hrudník sa nedotýka písacej dosky (stola, lavice). Je od nej vzdialený približne 3 až 5 cm, čo je asi šírka detskej dlane. Predlaktia sú voľne opreté o písaciu dosku. Lakte sú v správnej polohe, ak mierne presahujú okraj písacej dosky a sú nepatrne vzdialené od tela.
- Hlava je mierne naklonená nad písankou (zošitom, papierom). Oči sú od písanky vzdialené približne 30 až 35 cm. Vzdialenosť si deti prakticky nacvičia tak, že sa dotknú písacej dosky lakťom a ukazováky oboch rúk položia pod očné viečka po obidvoch stranách tváre.
- Písanka je celou plochou na písacej doske. Pri písaní zviera so spodným okrajom písacej dosky uhol 15 až 25 stupňov.
 
   
 
 
 
 
 
Júl – august

LETNÉ HRY

Je tu leto, ktoré nás ťahá von, do sveta. No tento rok je trochu iný, svet je pre nás viac vzdialenejší.
Prinášame Vám preto niekoľko tipov na letné hry a aktivity s deťmi, ktoré im v mnohom pomôžu.

1. Skákanie cez švihadlo. Točením švihadla si dieťa rozvíja pohyblivosť zápästia. Uvoľnené a dobre rozhýbané zápästie je predpokladom pre plynulé písanie.
2. Obruč hula hop. Podporuje celkovú koordináciu pohybu, rovnováhu, vnímanie vlastnej polohy tela v priestore. Točenie obruče okolo pása, nôh, rúk; preliezanie cez obruč v rôznej výške (napr. aj s miskou vody), bez toho, aby sa dieťa obruče dotklo; či hádzanie loptičky cez obruč z rôznej vzdialenosti.
3. Spoločenská hra Twister. Táto hra je výborná na podporu rovnováhy, uvedomenie si pozície tela v priestore a pohybu v priestore. Dieťa si musí rozmyslieť a naplánovať, ako sa postaví na jednotlivé farby, aby sa udržalo a nespadlo.
4. Hra s lietajúcim tanierom. Touto aktivitou sa zlepšuje obratnosť celej ruky, taktiež sa podporuje vizuomotorika a reakčná schopnosť dieťaťa – dieťa si musí „naplánovať“, akou silou tanier hodí.
5. Kreslenie kriedami na chodník/betón. Je to výborný priestor na rozvoj grafomotoriky, lebo je bezohraničenia. Dieťa môže kresliť v rôznej polohe (sedí, čupí, leží, stojí), čím sa mu mení ťažiskoa rozvíja sa tým celá koordinácia tela, zväčšuje sa kĺbový rozsah pohybu ruky, aj jej celková hybnosť. Keď kriedy polámeme, dieťa ich musí držať len v troch prstoch a podporujeme tým správny úchop.
6. Knihy. Čítanie je pre deti veľmi dôležité. Podporuje a rozvíja pozornosť, zmierňuje roztržitosť, nadmernú aktivitu detí a má upokojujúci charakter. Motivujeme deti k čítaniu, ale nezabúdajme im čítať aj my.
7. Relax a nuda. Tak ako aj my potrebujeme oddychovať a relaxovať, potrebujú to aj deti. Je to dôležité pre mozog. Taktiež sa môžu aj nudiť. Nuda je prospešná. Deti potrebujú zažiť pocit, že nič nemusia.
(Zdroj: https://www.facebook.com/poruchyucenia)

Za celý kolektív zamestnancov SCŠPP Vám prajeme krásne prázdniny a leto plné zážitkov. :)
 
 
 
 
Jún

Opäť v škole :)

Milí rodičia,
brány našich škôl sa pre mnohých znovu otvorili a deti si opäť sadajú do lavíc medzi svojich spolužiakov a netrpezlivo čakajú na príchod pani učiteľky. Zrejme nemôžeme očakávať, že sa v priebehu júna bude vyučovať úplne rovnako, ako tomu bolo pred niekoľkými mesiacmi.
Opakovať si však určite treba, a preto Vám ponúkame jednoduchú aktivitu, pomocou ktorej si Vaše deti môžu trénovať slovenský jazyk teraz, aj cez leto.
Potrebujú len zošit, pero a pastelky :).
Úlohou detí je porozmýšľať nad tým, čo za celý deň alebo týždeň zažili, čo ich potešilo alebo zaujalo a zapísať to do svojho zošita (aspoň 2 vety). Následne, podľa toho čo je potrebné trénovať, si môžu napríklad zakrúžkovať všetky samohlásky, dlhé samohlásky, tvrdé spoluhlásky, slabiky, podstatné mená, vlastné podstatné mená, podstatné mená ženského rodu, prídavné mená vzoru „pekný“... Text môžu doplniť aj kresbou alebo ponalepovať obrázky.
V prípade, že ich viac zaujíma nejaká konkrétna téma, môžu si k nej v knižke alebo na internete vyhľadať text, ktorý by postupne prepisovali, prípadne menili podľa vlastnej fantázie alebo aj vytvorili vlastný projekt. Následne by označovali javy, ktoré je potrebné precvičovať.

Prajeme všetko dobré :).
 
 
Apríl

Sme tu pre Vás aj v čase koronavírusu...

Milí rodičia,
ocitli sme sa v novej a nie jednoduchej situácii, ktorá si vyžaduje veľa improvizácie a sebazaprenia. Na to, aby bola táto situácia pre nás všetkých aspoň o niečo jednoduchšia, sa viaceré inštitúcie rozhodlisprístupniť rôzne online materiály. Mnohé z nich sú sústredené na portáli www.ucimenadialku.sk . Na tomto portáli sú priebežne zverejňované aj všetky dôležité a aktuálne informácie, preto Vám
odporúčame tento portál pravidelne navštevovať. Množstvo zaujímavých informácií a kontaktov, na ktoré je možné sa obrátiť, je tiež dostupných na portáli www.vudpap.sk .
Ponúkame Vám niekoľko odkazov na webové stránky, ktoré by mohli byť pre Vás a Vaše deti aj v tomto období nápomocné:
https://www.vcielka.online/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.normex.visualreadingenginapp
https://www.facebook.com/groups/589306501662162/
https://www.tablexia.cz/sk/
https://www.pinfhry.sk/
http://imo.sr/
 https://www.zavretaskola.sk/

Nezabúdajme ani na rôzne spoločenské hry, slovné hry alebo hry, kde potrebujeme len papier a pero (napr. „Meno, mesto, zviera, vec“...).
 
V prípade, že máte akékoľvek otázky na špeciálnu pedagogičku, môžete ju kedykoľvek kontaktovaťe-mailom na scspp.bb@gmail.com . Prostredníctvom e-mailu je možné dohodnúť si aj telefonickú konzultáciu.
Špeciálnopedagogická podpora je pre rodičov zabezpečovaná aj cez Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP):
- koronavirus@vudpap.sk  (nonstop);
- 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)
bezplatná zelená VÚDPaP linka.
 
Marec

Vizuomotorika
(koordinácia oko-ruka)

Pod pojmom vizuomotorika rozumieme koordináciu oka a pohybu ruky, t.j. dieťa zrakomprijme informáciu (obrázok, tvar..), a následne sa ju samo pokúša „preniesť“ (vymodelovať,nakresliť...). Tento proces predstavuje dôležitú súčasť písania a jeho nácviku. Vizuomotoriku je potrebné rozvíjať už v predškolskom veku a ďalej stimulovať aj u školákov. Je dôležité voliť primerane náročné aktivity, pričom sa odporúča postupovať od jednoduchších tvarov a činností k tým zložitejším.
Ponúkame vám niekoľko tipov, ako na to :
- napodobňovanie pohybov (vo dvojici s rodičom, súrodencom, kamarátom : zajačie uši, okuliare, strieška nad hlavou, stoj na pravej nohe...),
- stavanie kociek podľa predlohy;
- modelovanie z plastelíny podľa obrázkov,
- tvorba obrazcov podľa predlohy (z paličiek, z vrchnáčikov, z magnetiek, z kúskov farebného papiera, puzzle...),
- kreslenie podľa predlohy (podľa náročnosti tvarov: do krupice, na papier, na tabuľu...),
- dokresľovanie obrázkov,
- kreslenie do štvorcovej siete podľa predlohy..
 
Február Aktivity podporujúce prepájanie mozgových hemisfér
 
Mozog môžeme udržiavať v dobrej kondícii a podporovať jeho činnosť, čo sa prejaví aj v oblasti učenia sa.
Ponúkame niekoľko jednoduchých aktivít, ktoré sa odporúča robiť pravidelne, napr.:
 1. NEKONEČNO – dieťa môže opakovane kresliť ležatú osmičku na papier alebo do vzduchu, prípadne „iba očami“. Pri kreslení je dôležité, aby si pred seba vystrelo ruky a očami sledovalo pohyb končekov prstov.
 2. KRESLENIE OBIDVOMA RUKAMI – dieťa sa pokúša nakresliť jednoduchý obrázok podľa predlohy súčasne pravou a ľavou rukou.
 3. MENO VO VZDUCHU – dieťa píše do vzduchu (na úrovni očí) svoje meno súčasne oboma rukami, avšak zrkadlovo, teda pravou rukou smerom doprava, ľavou doľava.
 4. STOJ NA JEDNEJ NOHE – dieťa skúša stáť na jednej nohe najdlhšie ako vie. Potom si nohy vymení.
 5. BUBNOVANIE – bubnuje obidvoma rukami naraz, avšak každou rukou tvorí iný rytmus.
 6. ŽONGLOVANIE – dieťa vyhadzuje a spätne chytá loptičky.
 
 
Január - Ako zvládnuť domáce úlohy?

Vypracovanie domácich úloh a príprava na vyučovanie zaberá značnú časť dňa po príchode dieťaťa domov zo školy. Ponúkame Vám niekoľko tipov, ktoré by mohli napomôcť k zefektívneniu domácej prípravy na vyučovanie:

 1. Snažme sa vytvoriť čo najpríjemnejšiu atmosféru (bez stresu, kriku, nátlaku...). My sami buďme dobre naladení. Nezačnime sa učiť s nechuťou a odporom.
 2. Skúsme vypozorovať, kedy je dieťa najviac vnímavé a sústredené na prácu. To by mohol byť ten najoptimálnejší čas na učenie sa, ktorý je vhodné využiť.
 3. Hľadajme, aké spôsoby a techniky učenia sa sú pre dieťa najefektívnejšie (podčiarkovanie, zvýrazňovanie, robenie si vlastných poznámok, pojmové mapy, učenie sa cez piesne/básne, opakovanie prečítaného učiva, predstavivosť, tvorba PPT...).
 4. Dôležitý je aj priestor, v ktorom sa dieťa učí. Malo by mať uprataný stôl bez nepotrebných vecí a okolitých zvukov, ktoré by ho mohli vyrušovať a odpútavať jeho pozornosť.
 5. Pred samotným učením a písaním úloh sa odporúča vopred sa oboznámiť s tým, čo je potrebné zvládnuť (koľko učiva, náročnosť cvičení...), a podľa toho si rozvrhnúť prácu a pripraviť pomôcky.
 6. Pomáha tiež, ak má dieťa vymedzený čas na učenie sa a čas na krátke prestávky. Prestávku je vhodné ohraničiť napríklad zvonením budíka. Po uplynutí dohodnutého času na oddych zazvoní budík, ktorý nás upozorní, že je čas venovať sa učeniu, či domácim úlohám. V rámci prestávky sa odporúča voliť aktivity v súlade s aktuálnym stavom dieťaťa (relaxačné aktivity, stimulačné aktivity, pohyb, tanec, počúvanie hudby...).
 7. Do procesu učenia zahrnúť čo najviac zmyslov (sprievodné obrázky, videá, modelovanie písmen z plastelíny, piesne, dramatizácia...).
 8. Objasňujme každé slovo, ktorému dieťa úplne nerozumie (môžeme si pomôcť online slovníkmi, napr. Synonymický slovník slovenčiny, Krátky slovník slovenského jazyka...).
 9. Vychádzajme z toho, čo dieťa vie (širšia téma, predchádzajúce učivo, vlastná skúsenosť...).
 10. Nezabúdajme, že cieľom nie je učiť sa, ale naučiť sa a vedieť. 
Prajeme veľa úspechov! :)
 
 
December
 
ROPRATEM
Milí rodičia,
radi by sme Vám dali do pozornosti program zameraný na ROzvoj PRAcovného TEMpa – ROPRATEM. Program vznikol v Českej republike na základe dlhoročnej praxe s deťmi s pomalým tempom práce. Pomalé pracovné tempo môže negatívne ovplyvňovať celkový školský výkon žiakov.

Cieľom programu je nácvik rýchlejšieho a bezchybného spracovania dát. Okrem toho ROPRATEM rozvíja napríklad aj pamäť, pozornosť, zrakové rozlišovanie, či porozumenie čítaného textu. Je určený deťom od 9 rokov. Samotný tréning trvá 95 dní, počas ktorých dieťa denne vypracúva 2 úlohy. Vypracovanie úloh zaberie najviac 15 minút. Materiály sú k dispozícii aj v slovenskom jazyku.

V prípade Vášho záujmu môžete získať viac informácií na https://www.chytrehrani.com/ropratem

 

November

 

 
Pri nácviku čítania, či písania je vhodné voliť aj aktivity, ktoré stimulujú čiastkové oblasti.
Jednou z takýchto oblastí je zrakové vnímanie. V rámci rozvoja vizuálnej percepcie existuje množstvo cvičení, ako napríklad rozlišovanie figúry a pozadia, rozlišovanie reverzných, t.j. „zrkadlovo“ otočených tvarov, hľadanie rozdielov na podobných obrázkoch a pod. Dnes by sme Vám radi ponúkli námety aktivít pre malých „detektívov“.

1. Dekódovanie symbolov. Dieťa má k dispozícii predlohu, podľa ktorej dopĺňa chýbajúce grafické prvky do prázdnych políčok. Dieťa vedieme k tomu, aby chýbajúce znaky doplňovalo čo najpresnejšie, a čo najrýchlejšie.

2. Cvičenie očných pohybov. Úlohou dieťaťa je sledovať symboly, písmená zľava doprava a odhaliť zašifrovanú „záhadu“.

 

Október

Tangram – hra pre malých aj veľkých ��

Tangram je logická hra, ktorá nám pomáha hravou formou rozvíjať viacero dôležitých schopností a zručností. Jedná sa vlastne o „puzzle“ zložené zo siedmich častí, ktoré vytvárajú štvorec. Jednotlivé časti sa môžu rôzne kombinovať, nesmú sa však prekrývať. Zo siedmich častí tangramu je možné postaviť niekoľko tisíc obrazcov rôznej náročnosti. Úlohou hráča je vytvoriť obrázok podľa predlohy alebo vytvoriť obrázok podľa vlastnej fantázie, následne ho zakresliť, a tak vytvoriť novú predlohu. Pomocou tohto hlavolamu môžeme deti učiť farby, či geometrické tvary. Hra tiež rozvíja priestorovú orientáciu, tvorivosť, logické myslenie, pozornosť, zrakové vnímanie, vizuomotoriku, či jemnú motoriku.

September
 
„V zdravom tele, zdravý duch.“
 
Školský rok prináša viacero zmien do života žiakov. Jednou z takýchto zmien môže byť aj menej času a príležitostí na aktívny pohyb. A práve k tomu by sme vás radi povzbudili.
Nie zbytočne sa hovorí: „V zdravom tele, zdravý duch.“. To platí aj pre deti a žiakov, pre ktorých