Poradenstvo

september        
AKO PREKÁŽKY POMÁHAJÚ DEŤOM RÁSŤ
Prázdniny skončili a opäť nastáva čas povinností, čas získavania nových zručností a učenia sa niečoho nového. Niektorým deťom to pôjde ľahko, iné musia vynaložiť viac úsilia.

Aj Vy mávate silné nutkanie pomôcť deťom, keď im niečo nejde? Nechajte ich, nech si poradia samy! Sú šikovnejšie ako si často my, alebo ony samy myslia! Hľadanie riešení pomáha rozvíjať u detí logické myslenie aj sebadôveru.

A to sa oplatí!
Ak sa deti zapájajú do aktivít, ktoré im idú ľahko, nerozvíjajú svoj potenciál a schopnosť poradiť si.
Bez výziev a snahy deti nezistia, aký je to pocit, dosiahnuť niečo vlastným úsilím.
Vďaka úsiliu si deti uvedomia, že sa dokážu popasovať aj s komplikáciami.
Deti pri prekonávaní prekážok zistia, že chyby sú len hľadaním možností.
Neúspech môže u detí vyvolávať hnev, ale tréningom sa naučia vyrovnať s týmito pocitmi.
Vynakladaním primeraného úsilia si deti nastavujú myseľ a zručnosti, ktoré potrebujú na šťastný a úspešný život.

 

 

JÚL, AUGUST

RODIČOVSKÁ TABUĽKA

Milí rodičia. Prázdniny sú nielen pre deti, aby si oddýchli, ale aj pre Vás, aby ste mohli so

svojimi deťmi stráviť čas možno trochu ináč, ako inokedy.

Väčšinou si všímame len deti a ich správanie, ale čo tak skúsiť sledovať aj svoje spôsoby
konania vo vzťahu k našim deťom? Práve preto Vám prinášame takúto rodičovskú

tabuľku, v ktorej si môžete každý deň zaznačiť svoje prejavy.
Krásne a pohodové leto Vám praje kolektív SCŠPP.