Poradenstvo

 

 

 

 

JúN :) AKTIVITY NA POSILNENIE KOORDINÁCIE OKO-RUKA

Koordinácia OKO – RUKA, t.j. vizuomotorika, je pre deti dôležitá zručnosť, pretože je potrebná na vykonávanie každodenných úloh, ako je:

 • obliekanie;
 • zapínanie (zips alebo gombíky);
 • ukladanie vecí do tašky;
 • nalievanie vody do pohára, atď.


Je veľmi dôležitá aj pri školských úlohách, ako je čítanie a písanie.

Deti sa prirodzene učia rozvíjať túto zručnosť prostredníctvom hry a rôznych praktických činností.

 • Pre ilustráciu uvádzame niekoľko skvelých spôsobov, ako s deťmi možno prirodzene pracovať na rozvíjaní tejto zručnosti.

ZDROJ: Centrum Avare

Máj
V AKOM VEKU BY MALO DIEŤA DOKÁZAŤ NAKRESLIŤ JEDNOTLIVÉ TYPY ČIAR A TVAROV?

Rozvoj zručností a schopností, potrebných na kreslenie rôznych čiar a tvarov, si vyžaduje určitý čas.

Čo je dôležité rozvíjať od malička, je:

 • prechod cez stredovú líniu,
 • vizuálne sledovanie,
 • jemnú motoriku a
 • vizuálnu motoriku.


Toto všetko zohráva úlohu pri schopnosti vytvoriť všetky tieto čiary a tvary (viď. obrázok).

Nemôžeme očakávať, že dieťa bude vedieť dobre písať bez toho, aby zvládlo bez ťažkostí kreslenie týchto tvarov.

 

APRĹ- ČITATEĽSKÁ STRATÉGIA

MAREC

GRAFOMOTORICKÉ VZORY
Čo je dobré o nich vedieť?

Bodky, čiary, vlnovky, slučky... to všetko sú grafomotorické prvky,
ktoré dieťa vníma prostredníctvom rozmanitých aktivít, a tak sa

pripravuje na písanie.

Kresleniu majú predchádzať iné aktivity zamerané na hrubú, jemnú
motoriku, pohyb, aktivity bežného života, zmyslové vnímanie...

Postupnosť grafomotorických prvkov + príklad:
1. Bod/bodky (mak)
2. Vertikálne čiary (dážď)
3. Horizontálne čiary (elektrické drôty)
4. Kombinácia vertikálnych a horizontálnych čiar (károvaný obrus)
5. Lomení línie (cik-cak harmonika)
6. Kruhy (snehové gule)
7. Oblúky, vlnovky, slučky, osmičky (kôpky hliny, more, slučky na
klbku vlny, krídla včely)
8. Kombinácie prvkov (rôzne vzory na oblečení...)

Zdroj: www.infraslovakia.sk

 

 

FEBRUÁR

RIEKANKY A BÁSNIČKY NA ROZCVIČENIE PRSTOV PRED PÍSANÍM

1. riekanka
Ja pred každým písaním, vždy sa pekne postavím. /Postaviť sa, vystrieť chrbátik./
Ruky treba rozcvičiť, na písanie pripraviť. /Krúženie pažami./
Od ramena cez lakeť. /Krúženie ramenami a lakťami./
Pri dlaniach je prstov päť. /Krúženie zápästiami a všetkými prstami./
Každý prst je precvičený, pomôže ti pri písaní. /Po jednom ukázať všetky prsty./
2. riekanka
Prvý prst je ešte malý. /Ukázať malíček. /Druhý zlatom omotali. /Ukázať prstenník./
Tretí dlhý ako had. /Ukázať prostredník  /Štvrtý ukazuje rád. /Ukázať ukazovák./
Piaty tučný palček, pracuje už chlapček. /Ukázať palec./
3. riekanka
Palec, ukazovák, prostredník, prstenník a najmenší prst. /Ukazujeme jednotlivo všetky prsty./
Keď ich všetky zovriem v päsť, vznikne hrsť. /Zovretie prstov do dlane./
A čo máme v hrsti? No predsa samé prsty!
4. riekanka
Ruky, ruky, ručičky, /kmitanie rukami /, máte pekné prstíčky. /Kmitanie všetkými prstami./
Máte pekné dlane, /kmitanie dlaňami/, zatlieskame na ne. /Potlesk./
5. riekanka
Raz sa prsty hádali, akú prácu konali.
Palec ten je silný. /Kmitanie palcom./
Ukazovák pilný. /Kmitanie ukazovákom./
Prostredník je najdlhší. /Kmitanie prostredníkom./
Prstenník je najkrajší. /Kmitanie prstenníkom./
A malíček je najmenší. /Kmitanie malíčkom./
6. riekanka
Bum, bum na vrátka, /poklopanie do stola/ ,to je rozprávka krátka. /Potlesk/.
Ručičky sa spolu hrajú, /prepletanie prstov/, roboty sa neľakajú. /Krúženie zápästí./
Bum, bum na vrátka, /poklopanie do stola/, to je rozprávka krátka. /Potlesk./
7. riekanka
1,2,3,4,5. /Prsty oboch rúk ukazujú počet./ Rozcvičíme prsty hneď. /Kmitanie prstami./
Zatočíme, zamávame. /Krúženie zápästí a zamávanie./
Písmenká do zošita ukladáme. /Otrasenie rúk/.

Zdroj: eduworld.sk

 

 

DECEMBER- JANUÁR

Správne držanie tela
pri školských činnostiach

Kedy sa odporúča nácvik?
Počas predprimárneho vzdelávania v škôlke a v domácom prostredí, teda ešte pred nástupom
do základnej školy.


Prečo je dôležité držanie tela?
Správne, zautomatizované a uvoľnené držanie tela napomáha žiakom, aby sa mohli viac sústrediť
na vykonávanú školskú činnosť (čítanie, písanie i počítanie).

Dodržiavaním odporúčanej polohy tela zamedzíme negatívnym dôsledkom, ako napr.:
 • prehnanej únave pri školských činnostiach,
 • nechuti k plneniu školských činností,
 • nesústredeniu sa
 • tuhnutiu a tŕpnutiu končatín,
 • skráteniu šijového svalu,
 • nechuti k plneniu školských činností,
 • bolestiam hlavy,
 • krátkozrakosti,
 • žalúdočným a dýchacím ťažkostiam,
 • pokriveniu chrbtice (skolióza), guľatý chrbát (kyfóza).

Poloha hlavy pri písaní:
Hlava má byť naklonená nad písankou vo vzdialenosti 30 – 35 cm nad podložkou.


Poloha trupu:
Trup je mierne naklonený dopredu, ale neopiera sa o lavicu. Je od nej vzdialený 3 – 5 cm. Váha trupu je rozložená na sedadle a nie na predlaktiach.


Poloha rúk:
Predlaktia sú voľne položené na písacej doske. Lakte trocha presahujú okraj písacej dosky a sú mierne vzdialené od tela. Prvé tri prsty (palec, ukazovák a prostredník) pridržiavajú písací nástroj a posledné dva sú mierne ohnuté smerom k dlani.


Poloha nôh:
Nohy sú ohnuté v kolenách tak, aby 2/3 dolnej končatiny (stehna) boli na sedadle a 1/3 bola voľná. Chodidlá sa celé opierajú o podlahu, čím nesú váhu tela a tým odľahčujú ruky. Odporúča sa mierne predsúvať pravú nohu dopredu, aby sa odbremenila pravá ruka, ktorá potrebuje pri písaní viac voľnosti (pri ľavákoch ľavá).

 

 

NOVEMBER

SPRÁVNE SEDENIE V LAVICI

 

Prečo to je dôležité?  
Správny sed má význam pre efektívne dýchanie, písanie, vývoj pohybového systému a pre pohybové návyky do budúcnosti.
Ako má žiak správne sedieť?  

 

Výška stoličky má byť nastavená tak, aby nohy dieťaťa celou plochou spočívali na podlahe a ruky mohlo mať pohodlne položené na stole, s pokrčenými lakťami. Počas písania je najlepšie sedieť s celou šírkou panvy uloženou na stoličke, s ľahkým naklonením dopredu, stehná rovnobežne, pričom zákolenné jamy sa nedotýkajú okraja stoličky, kolená sú mierne od seba, v pravom uhle na šírku dvoch pästí. Trup s vystretým chrbtom je v ľahkom predklone smerom k lavici, no neopiera sa o ňu.

 

Najväčší pomocník pre rodičov?

 
Výškovo nastaviteľný stôl a stolička, ktorý bude „rásť“ s vašimi ratolesťami.

 

OKTÓBER

GRAFOMOTORIKA

 

Čo to je?

Úplne zjednodušene povedané: Grafomotorika je zručnosť, ktorá je potrebná pri kreslení a neskôr pri písaní. Je jedným z najdôležitejších ukazovateľov školskej zrelosti dieťaťa.
Čo zahŕňa?
 • správne sedenie,
 • držanie tela,
 • správny úchop písacieho nástroja,
 • správny sklon písadla k papieru,
 • prítlak ceruzky či pera na papier.
Ako rozvíjať grafomotoriku?
 • Pomoc pri činnostiach v domácnosti: miesenie a vaľkanie cesta, čistenie zeleniny, naberanie naberačkou, otváranie fliaš, zamykanie dverí, pripínanie štipcov pri vešaní bielizne, zapínanie gombíkov, namotávanie vlny, skrutkovanie skrutiek, utieranie prachu ...
 • Ručné a kreatívne práce: navliekanie korálikov, strihanie, modelovanie, maľovanie, nalepovanie samolepiek, vkladanie rôznych predmetov do fliaš, skladanie a trhanie papiera a množstvo podobných aktivít.
 • Práca s farbičkami a perom: do tejto kategórie patria jednoduché činnosti, pri ktorých dieťa využíva nástroj na písanie: spájanie bodiek do obrázka, riešenie bludiska, vyfarbovanie, obkresľovanie šablón, obťahovanie dlane farbičkou, tieňovanie (týmto si deti výborne cvičia silu prítlaku) alebo zo začiatku obyčajné čmáranie na papier.

 

 

September        

 

AKO PREKÁŽKY POMÁHAJÚ DEŤOM RÁSŤ

Prázdniny skončili a opäť nastáva čas povinností, čas získavania nových zručností a učenia sa niečoho nového. Niektorým deťom to pôjde ľahko, iné musia vynaložiť viac úsilia.

Aj Vy mávate silné nutkanie pomôcť deťom, keď im niečo nejde? Nechajte ich, nech si poradia samy! Sú šikovnejšie ako si často my, alebo ony samy myslia! Hľadanie riešení pomáha rozvíjať u detí logické myslenie aj sebadôveru.

A to sa oplatí!
Ak sa deti zapájajú do aktivít, ktoré im idú ľahko, nerozvíjajú svoj potenciál a schopnosť poradiť si.
Bez výziev a snahy deti nezistia, aký je to pocit, dosiahnuť niečo vlastným úsilím.
Vďaka úsiliu si deti uvedomia, že sa dokážu popasovať aj s komplikáciami.
Deti pri prekonávaní prekážok zistia, že chyby sú len hľadaním možností.
Neúspech môže u detí vyvolávať hnev, ale tréningom sa naučia vyrovnať s týmito pocitmi.
Vynakladaním primeraného úsilia si deti nastavujú myseľ a zručnosti, ktoré potrebujú na šťastný a úspešný život.

 

 

JÚL, AUGUST

RODIČOVSKÁ TABUĽKA

Milí rodičia. Prázdniny sú nielen pre deti, aby si oddýchli, ale aj pre Vás, aby ste mohli so svojimi deťmi stráviť čas možno trochu ináč, ako inokedy.

Väčšinou si všímame len deti a ich správanie, ale čo tak skúsiť sledovať aj svoje spôsoby konania vo vzťahu k našim deťom? Práve preto Vám prinášame takúto rodičovskú tabuľku, v ktorej si môžete každý deň zaznačiť svoje prejavy.

Krásne a pohodové leto Vám praje kolektív SCŠPP.