Odborní zamestnanci

Na vyšetrenie a terapiu sa objednajte telefonicky.
Mob: 0944 985 061
e-mail: scspp.bb@gmail.com 

Mgr. Tatiana Dzúriková- psychlóg

Mgr. Lena Čupková - psychológ

PaedDr. Černáková Jana - špeciálny pedagóg

PaedDr. Ľubica Hollá - logopéd 

Mgr. Mária Sárová - špeciálny pedagóg