Odborní zamestnanci, dokumenty, kontakt

ODBORNÍ ZAMESTNANCI


PaedDr. Ľubica Hollá – logopéd, zástupkyňa SCPP
Mgr. Tatiana Dzúriková - psychológ
Mgr. Lena Čupková, PhD. - psychológ
PaedDr. Černáková Jana - špeciálny pedagóg
Mgr. Mária Sárová - špeciálny pedagóg
Mgr. Veronika Bugárová – liečebný pedagóg

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

 

 • Žiadosť o vyšetrenie dieťaťa (rodič) si môžete stiahnuť tu: "žiadosť rodič"
 • Žiadosť o  vyšetrenie žiaka (pre ZŠ) si môžete stiahnuť tu: "žiadosť pre ZŠ"
 • Žiadosť o depistážne vyšetrenie dieťaťa (pre MŠ, ZŠ) si môžete stiahnuť tu: "žiadosť pre MŠ" ZŠ"
 • Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: "čestné vyhlásenie"
 • Informovaný súhlas si môžete stiahnuť tu: "informovaný súhlas"
 • Anamnestický dotazník pre dieťa v MŠ si môžete stiahnuť tu: "dotazník MŠ"
 • Anamnestický dotazník pre dieťa v ZŠ si môžete stiahnuť tu: "dotazník ZŠ"
 • Informácie o poskytovaných odborných činnostiach SCPP a informácie o právach a povinnostiach dieťaťa, zákonného zástupcu alebo poručíka súvisiacich s odbornou činnosťou si môžete stiahnuť tu: "informácie"


Do SCPP sa dieťa, alebo žiak dostane podobne ako doteraz - na žiadosť zákonného zástupcu, pediatra, riaditeľa školy, odborných lekárov a zdravotníckych pracovníkov, alebo na základe vlastnej žiadosti, ak je plnoletý.

PRIHLASOVANIE KLIENTOV PROSTREDNÍCTVOM:

 • Tel. č.: 0944 985 061
 • E-mailu: scspp.bb@gmail.com
 • Pre MŠ a ZŠ aj prostredníctvom vyplnenia tlačiva Žiadosť o  vyšetrenie žiaka (pre ZŠ) / Žiadosť o depistážne vyšetrenie dieťaťa (pre MŠ, ZŠ) a jeho zaslania na korešpondenčnú adresu


KOREŠPONDENČNÁ ADRESA OD 1.1.2023:
Súkromné centrum poradenstva a prevencie
Slnečná 34
974 04 Banská Bystrica


KONTAKT:
Tel. č.: 0944 985 061
E-mail: scspp.bb@gmail.com

PRACOVNÁ DOBA:

 

PONDELOK 7:00-15:30
UTOROK 7:00-15:30
STREDA 7:00-15:30
ŠTVRTOK 7:00-15:30
PIATOK 7:00-15:30