Detské centrum Banská Bystrica - Stadetore n.o.

HURÁ SA do škôlky ;)

Začínaméééééé. Už od 1. júna. Viac informácií nájdete v sekcii novinky.

 

U S M E R N E N I E

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území SR a na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 11.05.2020  - opatrenie č. OLP/3991/2020 je možné za dodržiavania protiepidemických opatrení povoliť činnosť školských zariadení výchovného zariadenia a prevencie.


Klienti SCŠPP sú povinní dodržiavať nasledovné opatrenia :


1.Vstup a pobyt v zariadení je možný len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).
2. Pri vstupe do zariadenia je klient povinný si vydezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom.
3. Pri vstupe do zariadenia je klient povinný si dať zmerať telesnú teplotu tela.
4. Odborná diagnostická činnosť je orientovaná len na urgentné prípady.
5. Vstup je povolený len klientom, ktorí sú telefonicky objednaní na presný dátum a čas.
6. Zákonný zástupca odovzdá dieťa odbornému zamestnancovi pri hlavných vstupných dverách.
7. Po ukončení diagnostického vyšetrenia odborný zamestnanec odovzdá dieťa zákonnému zástupcovi pri hlavných vstupných dverách.
8. V prípade nevyhnutného doprovodu dieťaťa na vyšetrení, je možný
doprovod jedného zákonného zástupcu za dodržania bodov 1., 2., 3.
9. Zariadenie je pre verejnosť uzavreté.

 

 

Informácie pre rodičov o zápise detí do 1. ročníka počas COVID-19 nájdete v sekcii Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

 

 

Potrebujete viac nápadov? klikajte na www.kamsdetmi.sk :)

 

 

Prezentácia Súkromnej špeciálnej materskej školy TU:stiahnuť

 

Nezisková organizácia STADETORE prevádzkuje od roku 2009 Špeciálnu materskú školu, Domov sociálnych služieb

 a od roku2011 aj Detské centrum Miláčikna Slnečnej ulici v Banskej Bystrici   

Stadetore n.o. sa snaží byť stále dynamickou organizáciou, ktorá hľadá stále nové prostriedky pre zlepšovanie podmienok pre deti rôznej vekovej kategórie s rôznymi individuálnymi potrebami. 2% dane predstavujú pre nás nové možnosti ako zlepšovať prostredie pre Vaše deti. Budeme veľmi radi, ak 2% z dane venujete Stadetore n.o., ktorá zastrešuje Súkromnú špeciálnu materskú školu pre deti s poruchou binokulárneho videnia, Domov sociálnych služieb Slniečko pre deti s kombinovaným zdravotným znevýhodnením a Detské centrum Miláčik. Váš záujem a potreby Vašich detí sú pre nás prioritou.

Prostriedky plánujeme použiť  hlavne na nákup hračiek,  moderných didaktických pomôcok, prípadne nového detského nábytku.

Do Súkromnej špeciálnej materskej školy "Očko" a Domova sociálnych služieb "Slniečko" prichádzajú deti so zdravotným znevýhodnením, aby sa kolektív pedagógov, odborných zamestnancov, zdravotníckych zamestnancov snažil odstrániť, eliminovať a korigovať zdravotné znevýhodnenie a viesť výchovno- vzdelávací proces v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0.

Cesta tohoto zariadenia však bola tŕnistá a dnešnú podobu získalo len vďaka odhodlaniu, prosociálnosti a cieľavedomosti ľudí, ktorí stáli o zachovanie vtedajšieho očného a rehabilitačného sanatória.

Možno už iba málokto si spomenie na situáciu v roku 2008, kedy rodičia detí prežívali ťažké časy. Práve v septembri 2008 vrcholila dráma súvisiaca s plánovaným zrušením Očného a rehabilitačného sanatória na Slnečnej 34, kde dlhodobo poskytovali odbornú starostlivosť deťom s poruchami binokulárneho videnia  a pohybového ústrojenstva. Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník objektu kvôli problémom s financovaním ďalšej prevádzky sanatórium zrušil.

Od roku 2009 zastrešuje nezisková organizácia STADETORE n. o. založená 12.novembra 2008 ako právny subjekt na návrh zakladateľov podľa ust.§ 11 ods. 1 zákona NR SR č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné prospešné služby, ktoré v druhovom členení predstavujú : poskytovanie sociálnej pomoci, služby zdravotníckej starostlivosti, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Centrum Očko a Slniečko

O deti sa dnes stará odborný personál (zdravotné sestry, špeciálni pedagógovia, logopéd, sociálny pracovník) v Špeciálnej súkromnej materskej škole „Očko“ (deti s poruchou binokulárneho videnia) a v Domove sociálnych služieb „Slniečko“ (deti od 2-8 rokov odkázané na pomoc inej osoby). Práca tu nie je obyčajným zamestnaním, ale najmä poslaním. V súčasnosti poskytujú komplexnú starostlivosť viac ako 40 deťom, ktoré zariadenie navštevujú na základe odporúčania odborníka, najčastejšie oftalmológa, neurológa  alebo fyziatra.

K zariadeniam pribudlo v roku 2011 aj Detské centrum Miláčik, kde je vytvorené nové, príjemné prostredie pre deti, ktoré nemajú zdravotné znevýhodnenie .

Každoročne zariadenie modernizujeme, skvalitňujeme a spríjemňujeme. Pôvodné zariadenie totiž bolo priam zavalené starším vybavením, ktoré si už svoje "odslúžilo". Vymenili sme podlahy, koberce, záclony, komplet vybavenie tried, postieľky, periny, bielizeň, ale aj detský riad a o hračkách a pomôckach ani nehovoriac. Obidve triedy v očnej časti sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré skvalitňujú výchovno- vzdelávací proces a využívajú sa tiež na pleoptické cvičenia. Deti cvičia vo vynovenej telocvični.

Dôležitá pri terapii je aj spolupráca s rodičmi. Rodičia veľmi radi a ochotne   komunikujú s personálom, zúčastňujú sa na spoločných aktivitách zariadenia a vždy s plným nasadením pomáhajú pri aktivitách DŇA DOBROVOĽNÍCTVA.

 

Ďalšie užitočné informácie získate aj na: www.zdraveocko.sk