Detské centrum Banská Bystrica - Stadetore n.o.

Od 13.05. - 17.05.2019 sa naše ,,Očká" zúčastnili plaveckého výcviku.

 
 
 
 
 

MILÉ MAMIČKY

 

Pozývame Vás na program,

ktorý sme pre Vás pripravili k Vášmu sviatku na Deň matiek,

ako vďaku za to, že Vás máme.

 

Tigríkovia 21.05.2019 (utorok) o 16:00 hod.

Mackovia 22.05.2019 (streda) o 16:00 hod.

Sovičky 22.05.2019 (streda) o 16:00 hod.

♥  ♥ ♥

 

Veľkonočné tvorivé dielne

 

Milí rodičia,

 

príďte si s našimi/Vašimi „Očkami“

vyrobiť veselé veľkonočné ozdôbky,

ktoré nás spoločne naladia na tú

správnu jarnú atmosféru.

 

17.04.2019 (streda) 

od 15:00 do 16:30 (v triedach Mackov a Tigríkov)

 

Milí rodičia a detičky,

pozývame Vás na ,,Deň otvorených dverí" dňa 11.04.2019 (štvrtok) od 9:00 do 11:30 hod v našej Súkromnej špeciálnej materskej škole na Slnečnej ulici 34 v Banskej Bystrici.

 

Tešíme sa na Vás.

Kolektív SŠMŠ.

Plán akcií na II. polrok  2018/2019

 

Január

   • Stavanie snehuliaka a zimná sánkovačka    
   • Kŕmenie vtáčikov
 • Lyžiarsky výcvik                                        

Február

 • Týždeň farieb         
 • Týždeň hudby – „Očká hľadajú talent“
 • Karneval

Marec

   • Putovná kniha
   • Z rozprávky do rozprávky
   • Deň hlasného čítania
   • Návšteva knižnice                                               
   • Vynášanie Moreny
   • Návšteva 1. ročníka ZŠ Spojová

Apríl             

 • Deň otvorených dverí v SŠMŠ
 • Veľkonočné tvorivé dielne
 • Deň Zeme a jarné upratovanie

Máj

  • Stavanie mája
  • Deň matiek          
  • Plavecký výcvik
  • „Malí záchranári“
  • Deň rodiny

Jún

 • MDD
 • Olympiáda MŠ o putovný pohár primátora BB
 • Rozlúčka s predškolákmi    

 

Potrebujete viac nápadov? klikajte na www.kamsdetmi.sk :)

 

 

Prezentácia Súkromnej špeciálnej materskej školy TU:stiahnuť

 

Nezisková organizácia STADETORE prevádzkuje od roku 2009 Špeciálnu materskú školu, Domov sociálnych služieb

 a od roku2011 aj Detské centrum Miláčikna Slnečnej ulici v Banskej Bystrici   

Stadetore n.o. sa snaží byť stále dynamickou organizáciou, ktorá hľadá stále nové prostriedky pre zlepšovanie podmienok pre deti rôznej vekovej kategórie s rôznymi individuálnymi potrebami. 2% dane predstavujú pre nás nové možnosti ako zlepšovať prostredie pre Vaše deti. Budeme veľmi radi, ak 2% z dane venujete Stadetore n.o., ktorá zastrešuje Súkromnú špeciálnu materskú školu pre deti s poruchou binokulárneho videnia, Domov sociálnych služieb Slniečko pre deti s kombinovaným zdravotným znevýhodnením a Detské centrum Miláčik. Váš záujem a potreby Vašich detí sú pre nás prioritou.

Prostriedky plánujeme použiť  hlavne na nákup hračiek,  moderných didaktických pomôcok, prípadne nového detského nábytku.

Do Súkromnej špeciálnej materskej školy "Očko" a Domova sociálnych služieb "Slniečko" prichádzajú deti so zdravotným znevýhodnením, aby sa kolektív pedagógov, odborných zamestnancov, zdravotníckych zamestnancov snažil odstrániť, eliminovať a korigovať zdravotné znevýhodnenie a viesť výchovno- vzdelávací proces v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0.

Cesta tohoto zariadenia však bola tŕnistá a dnešnú podobu získalo len vďaka odhodlaniu, prosociálnosti a cieľavedomosti ľudí, ktorí stáli o zachovanie vtedajšieho očného a rehabilitačného sanatória.

Možno už iba málokto si spomenie na situáciu v roku 2008, kedy rodičia detí prežívali ťažké časy. Práve v septembri 2008 vrcholila dráma súvisiaca s plánovaným zrušením Očného a rehabilitačného sanatória na Slnečnej 34, kde dlhodobo poskytovali odbornú starostlivosť deťom s poruchami binokulárneho videnia  a pohybového ústrojenstva. Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník objektu kvôli problémom s financovaním ďalšej prevádzky sanatórium zrušil.

Od roku 2009 zastrešuje nezisková organizácia STADETORE n. o. založená 12.novembra 2008 ako právny subjekt na návrh zakladateľov podľa ust.§ 11 ods. 1 zákona NR SR č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné prospešné služby, ktoré v druhovom členení predstavujú : poskytovanie sociálnej pomoci, služby zdravotníckej starostlivosti, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Centrum Očko a Slniečko

O deti sa dnes stará odborný personál (zdravotné sestry, špeciálni pedagógovia, logopéd, sociálny pracovník) v Špeciálnej súkromnej materskej škole „Očko“ (deti s poruchou binokulárneho videnia) a v Domove sociálnych služieb „Slniečko“ (deti od 2-8 rokov odkázané na pomoc inej osoby). Práca tu nie je obyčajným zamestnaním, ale najmä poslaním. V súčasnosti poskytujú komplexnú starostlivosť viac ako 40 deťom, ktoré zariadenie navštevujú na základe odporúčania odborníka, najčastejšie oftalmológa, neurológa  alebo fyziatra.

K zariadeniam pribudlo v roku 2011 aj Detské centrum Miláčik, kde je vytvorené nové, príjemné prostredie pre deti, ktoré nemajú zdravotné znevýhodnenie .

Každoročne zariadenie modernizujeme, skvalitňujeme a spríjemňujeme. Pôvodné zariadenie totiž bolo priam zavalené starším vybavením, ktoré si už svoje "odslúžilo". Vymenili sme podlahy, koberce, záclony, komplet vybavenie tried, postieľky, periny, bielizeň, ale aj detský riad a o hračkách a pomôckach ani nehovoriac. Obidve triedy v očnej časti sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré skvalitňujú výchovno- vzdelávací proces a využívajú sa tiež na pleoptické cvičenia. Deti cvičia vo vynovenej telocvični.

Dôležitá pri terapii je aj spolupráca s rodičmi. Rodičia veľmi radi a ochotne   komunikujú s personálom, zúčastňujú sa na spoločných aktivitách zariadenia a vždy s plným nasadením pomáhajú pri aktivitách DŇA DOBROVOĽNÍCTVA.

 

Ďalšie užitočné informácie získate aj na: www.zdraveocko.sk