Moja činnosť

PSYCHOLÓGIA

S radosťou a láskou

V našom súkromnom centre špeciálno pedagogického poradenstva poskytujeme psychologickú starostlivosť deťom od 0 – do 15 rokov.

Psychologické služby:

DIAGNOSTIKA

 • Zisťujeme úroveň všeobecných rozumových schopností Vášho dieťaťa pomocou základného psychologického vyšetrenia
 • V psychologickej poradni využívame moderné testové batérie ako Stanford-Binetova inteligenčná škála, WISC-III, neverbálny test inteligencie SON-R určený deťom s NKS, Lüscherova diagnostika emocionálneho prežívania
 • Školskú zrelosť diagnostikujeme pomocou neverbálneho testu Göppingen
 • Poskytujeme psychologickú depistáž na materských školách

INTERVENCIA

 • Sedenia poskytujeme deťom s poruchami pozornosti, celým spektrom emocionálnych, osobnostných a psychosomatických problémov
 • Psychologická poradňa je vybavená moderným počítačovým programom: emWavePro – systém na redukciu stresu, osobnú rovnováhu, optimálny výkon a osobnostný rast
 • Intervencie prebiehajú individuálnou formou
 • Realizujeme prednášky pre rodičov a pedagogických zamestnancov z oblasti školskej zrelosti

Pracovná doba:                                                                Kontakt:

 • P: 7:00 – 15:30                                             Mobil: 0944 985 061 
 • U: 7:00 – 15:30                                             e-mail: scspp.bb@gmail.com
 • S: 7:00 – 15:30
 • Š: 7:00 – 15:30
 • P: 7:00 – 15:30