Podmienky prijatia

Podmienky prijatia : žiadosť - stiahnuť

záznam - stiahnuť

žiadosť poradňa - v sekcii Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva