Zelená škola

ZELENÁ ŠKOLA

Naša Súkromná špeciálna materská škola so sídlom na Slnečnej ulici v Banskej Bystrici sa v školskom roku 2019/2020 po prvýkrát zapojila do najväčšieho vzdelávacieho programu na sveteZelená škola.


Vzhľadom k tomu, že sa v areáli našej materskej školy nachádza množstvo stromov a kríkov, deti majú možnosť priameho kontaktu s faunou a flórou. Aj na základe toho sme si za tému nášho akčného plánu vybrali Zeleň a ochranu prírody. Každý deň nás pri práci motivuje aj naše motto: „Buďme zelená škola, veď príroda je dobrodružstvo“. Do spolupráce v rámci programu sme zapojili väčšiu časť nášho kolektívu, detičky a samozrejme rodičov, za čo im patrí naša veľká vďaka.

V školskom roku 2020/2021 sa nám v interiéri aj v exteriéri materskej školy podarilo dosiahnuť viaceré viditeľné a pozitívne zmeny. Pre detičky sme vybudovali pocitový chodník, umiestnili sme vyvýšené záhony, ktoré využívame na výsadbu a pestovanie úžitkových i okrasných rastlín a na následnú edukačnú činnosť s deťmi. Hmyzí hotel z paletového dreva, úkryt pre ježka, vybudovanie kompostoviska, vŕbového domčeka, či inštalácia vtáčích búdok sú ďalšie výsledky našej vzájomnej spolupráce. Taktiež sa zapájame do kŕmenia vtáčikov a svetového Dňa Zeme, separujeme použitý papier a čochvíľa zabudujeme separovacie kontajnery na plasty, papier a sklo aj v interiéroch škôlky. Rozšírili sme výučbový program o rôzne environmentálne aktivity prebiehajúce v exteriéri materskej školy.

V rámci programu Zelená škola je našou prioritou vytvárať priateľské vzťahy, podporovať pozitívne zmeny myslenia a správania detí i dospelých, posilňovať vzájomnú spoluprácu a to všetko s cieľom ochrany a zlepšovania životného prostredia. Sme presvedčení, že výchova k ohľaduplnosti k životnému prostrediu bez interakcie detí nie je možná. Je potrebné vhodne motivovať deti, zvýšiť ich záujem o prírodu prostredníctvom hravých a zaujímavých aktivít. Veríme, že sa nám ďalšie naplánované aktivity podarí zrealizovať a aj našej škôlke bude zaslúžene patriť titul „Zelená škola.“

 

 

Osadenie vtáčich búdok v areáli MŠ. Ďalší splnený krok v environmentálnom akčnom pláne a vtáčikom sme tak zabezpečili pokojné miesto na hniezdenie. Ďakujeme veľmi pekne ochotnému ockovi, pánovi Skladanému, za inštaláciu búdok na stromy. 

 

   ..viac v galérii :)

 

 

 

Učili sme sa aj von - geometrické tvary na snehu.

  

  

Pri pobyte vonku sme sledovali veveričky, ktoré obývajú náš areál MŠ.

  

Keďže nám nevyšla kvôli korone návšteva prírodovedného múzea, tému "Zvieratá v našich lesoch" sme si spracovali v škôlke. Deti hravou formou spoznávali život  a zaujímavosti o zvieratkách: medveď, rys ostrovid, vlk, líška, srned, kuna lesná, sova - myšiarka ušatá.

 
  
 
Viac fotiek nájdete vo našej galérii. 
 
 
 

Zelená škola je zmena - zmena k lepšiemu. A preto sa snažíme aj vianočnú výzdobu tvoriť z prírodných materiálov.

   

   

 
 
 Učíme von - téma ľudské telo. Tu sme sa naučili stavbu ľudského tela a rozvíjanie matematických schopností si deti utužili počítaním konárikov pri hľadaní a tvorení prstov pre pána Kostričku  :-)  
 

    

 

S príchodom jesenných dní sa nám ponúka mnoho prírodnín aj v našom areáli MŠ. A tak sme si nazbierali nielen javorové "vrtuľky". Pri kytici z listov aj obed lepšie chutí :-)  Vytvorili sme zbierku prírodnín aj veselé šarkany.

              

  

   

Recyklujeme: aby sme deťom dokázali, že hračky si môžu vytvoriť aj zo starých ponožiek, najlepšie sa o tom presvedčili samé a vyrobili krásne "ponožkové chobotničky". 

  

Hoci sa vonku pomaly ochladzuje, stále nachádzame v našom areáli nové podnety pre učenie a objavujeme doteraz neobjavené: záhadné diery v strome, rôzne druhy húb, pandravy, ktoré sme našli pri sadení cesnaku. A zima neodradila ani zelenú kobylku, ktorá sa nám prišla ukázať že chodiť sa dá aj bez chýbajúcej nohy....

  

  

Vybudovaním úkrytu pre ježka sme pokorčili v plnení nášho environmentálneho akčného plánu. Deti samé navrhli domček, skúsili si prácu s drevom a nakoniec sme ho spoločne umiestnili, zamaskovali konármi a lístím pri kompostovisku. 

           

       

Prečo jeleň s krížom? A aká je dôležitá  úloha lesníkov a poľovníkov v ochrane prírody. Aj to sa deti naučili počas novembrových dní sv. Huberta - patróna poľovníkov. A poznávali sme nielen stopy lesnej zveri...

  

Ďalší splnený krok v environmentálnom akčnom pláne - vybudovanie kompostoviska. Veľmi pekne sa chceme poďakovať p. Skladanému, ktorý nám toto kompostovisko vytvoril, aby sme mohli s deťmi pozorovať ako sa menia prírodniny najmä listy a konáre, ktoré tam budeme dávať. A aby sme mohli kvalitný kompost využiť pri pestovaní rastlín v záhonoch. Po "prednáške" a mini kvíze o kompostovaní, priamo pod stromami si deti s nadšením vyskúšali túto "novinku" v našej záhrade.

 

    

Kvietky nám počas celého leta robili radosť a najmä prilákali množstvo hmyzu a včiel. Preto aby sme ich mohli aj o rok vysadiť, zahájili sme zber semiačok. A túto aktivitu sme si obohatili degustáciou pažítky, čo malo najmä u chlapcov veľký úspech  :-)

  

Jednou z úloh v rámci environmentálneho akčného plánu (EAP) je aj pozorovanie hmyzu. A tak pozorujeme všade...na kvetoch, v tráve, na stromoch, v hmyzom hoteli ale aj návštevníkov v triede či na chodbe  :) Viac fotiek nájdete v galérii :)

 

....A počas upršaných dní sa hráme hry, kde spoznávame stromy, ich listy a plody. Ale deti tiež zaujímajú aj vtáky žijúce na Slovensku, ich výzor a spôsob hniezdenia.

  

Posledné políčko pocitového chodníčka sme už zaplnili. Zasadili sme doňho mach a pravidelne počas suchých dní zalievame. A keďže je už chladno na vnímanie pocitov bosými nôžkami, deti si urobili "wellness" pre svoje rúčky   :-)

 

A zas sme o krôčik ďalej v plnení nášho environmentálneho akčného plánu. Tentokrát bolo našou úlohou vytvoriť pre deti pocitový chodník.

 

Chceme sa veľmi pekne poďakovať dvom milým a ochotným ockom (p. Fekiač , p. Roman.), ktorí svoj voľný čas venovali práci aby vznikol tento chodníček.
V prvej etape sme začali výkopové práce, dovoz materiálu. Vykopanú zeminu sme použili na naplnenie vyvýšeného záhonu, kde začneme s deťmi spoločne pestovať úžitkové plodiny na budúcu jar. 

    

    
V druhej etape sme osadili so štrku okrajové a stredové drevá a vyplnili jednotlivé časti chodníka materiálom (piesok, väčšie okrúhliaky, dekoračné kamienky, drevené kolieska, zemina - kde nasejeme trávu) /OBR C,D/
Aby sme zapojili aj naše detičky, vybrali sme sa s vedierkami na zber šišiek, ktoré sme vkladali do jedného políčka na chodníku.

   

 
No a záverečná fáza ostala na našich predškolákoch, ktorí si ako prví vyskúšali chôdzu na boso po chodníčku. Hoci nám ešte musí narásť trávička a doplníme viac šišiek, naši predškoláci v tom čase už budú sedieť v školských laviciach a písať prvé písmenká. A tak vyjadrili svoje pocity z chodníčka ešte teraz a veru sa im to veeeeľmi páčilo :-)  

 

Počas "koronaprázdnin" sa nám podarilo vyčistiť trvalo zarastený svah od voľne rastúcich tráv a burín a náletových kríkov. Vysadili sme naň aksamietnice a nechtíky, no po krátkom čase sme zistili že sadeničky padli za obeť rôznym živočíchom, ktorí si na nich pochutnávali. Prežilo len niekoľko kusov kvietkov, ktoré úspešne rastú ďalej :-)


Keďže deti sa nemohli v tomot čase zúčastniť týchto prác, bez ich prítomnosti sme začali s tvorbou motýlieho a včelieho záhona. Trávnatú časť pri plote sme odstránili, osadili sme dva vyvýšené záhony (do ktorých sme už výsadbu realizovali s deťmi) a vysadili sme porpi nich kvitnúce trvalky a liečivé rastliny (astry, šalviu, tymián, ľaliovku, pamajorán, flox šídlolistý, tulipány, narcisy...).

    

Za pomoci šikovného rodiča a našej kolegynky, ktorá sám “zabezpečila” hmyzí hotel, sme ho umiestnili v areáli našej škôlky. Prvé miesto mal pri plote medzi kríkmi, avšak neskôr sme zistili, že toto miesto hmyzu až tak dobre nevyhovuje a tak sme ho premiestnili na slnečnejšiu časť pozemku. Deti zistili, že takmer tesne pod “hotelom” majú mravce mravenisko, tak nebudú mať ďaleko ak sa budú chcieť presťahovať :-)


Deti s radosťou plnili hmyzí hotel nazbieranými šiškami, konárikmi a časťami tehál. Často sledujú, kto sa ubytoval v “hoteli” a pozorovanie hmyzu aj vo voľnej prírode ich zaujíma. 

 

Viac fotiek nájdete v našej galérii :)

Vo februári sme mali stretnutie s pani Kološtovou zo Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici.

   

    
Porozprávala nám zaujímavosti o vtáčikoch, ako, kedy a čím ich prikrmovať. Vyskúšali sme si ako sa správajú niektoré druhy vtáčikov pri zobkaní na kŕmidle, ako sa pohybujú dokonca ako sú približne ťažké. Deti poznávali, triedili potraviny a semienka podľa toho, či ich vtákom môžme dať do kŕmidla alebo nie. Zaujímavé pre deti bolo aj možnosť chytiť si druhy hmyzu a húseníc (modely) ktorými sa vtáky kŕmia mimo zimného obdobia. Určite deťom táto skúsenosť rozšírila doterajšie poznatky, ich pozitívny postoj a starostlivosť o vtáčikov. Budeme sa tešiť aj na ďalšie zaujímavosti zo sveta živočíšnej ríše, ktoré nás čakajú v nasledujúcom období.

 

VÝSLEDKY ENVIROMENTÁLNEHO AUDITU :(

Spoločným úsilím sme vykonali v našej MŠ enviromentálny audit a dospeli sme k týmto záverom:
- Máme veľký areál s dostatkom stromov, avšak niektoré stromy sú staré, prerastené a tienia do tried
- Zatrávnená plocha je 1183 m2
- Nemáme inštalované vtáčie búdky
- Nepestujeme žiadne úžitkové rastliny, bylinky ani ovocné stromy
- Nemáme vybudovanú učebňu v prírode
- Vykonávame málo enviromentálnych aktivít
- Pestujeme málo interiérovej zelene
- Máme minimum vysadených kvetov v areáli MŠ
- Voľne žijúce zvieratá nemajú vhodné úkryty

Spoločným úsilím sa však budeme snažiť odstrániť všetky nedostatky :)

S príchodom chladnejších dní sme spozorovali vo väčšej miere výskyt vtáčikov, ktoré hľadali niečo do zobáčika. Rozhodli sme sa im spestriť ich jedálniček  a vyrobili sme im "plnené šišky", ktoré sme spolu s deťmi inštalovali zavesením na stromy.  Deti im  nasypali do kŕmidla aj slnečnicu a iné chutné zrnká. 

 

 

 

Pre lepšie spoznávanie vtáčikov aj v interiéri škôlky sme si spoločne vyrobili z papiera kŕmidlo, do ktorého si deti prilepili vtáčikov viacerých druhov. 

 

A takúto príjemnú voňavú atmosféru sme mali na predvianočnom kolégiu. 

 

 

Od decembra sa staráme od vtáčiky :)

   

Od septembra 2019 sme sa s našou SŠMŠ zapojili do programu Zelená škola.


Zelená škola je medzinárodný výchovno-vzdelávací eko program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

   
Zelená škola je ZMENA MYSLENIA a ZMENA K LEPŠIEMU.


Viac o tomto programe sa môžete dozvedieť na www.zelenaskola.sk

 
Pomocou metodiky 7 krokov
budeme počas dvoch rokov pracovať na téme Zeleň a ochrana prírody, prostredníctvom ktorej chceme zmeniť a obohatiť nielen vonkajší vzhľad priestorov našej škôlky ale aj vnútorné vzťahy a spoluprácu, no chceme to robiť najmä pre pozitívnu zmenu vo vzťahu k životnému prostrediu.

           ♥           

Vo väčšej miere budeme realizovať rôzne proenviromentálne aktivity s našimi detičkami, posilňovať enviromentálnu výchovu, učiť deti načúvať prírode a chrániť ju. Vo fotogalérii si môžete pozrieť fotky aktivít, ktoré sme s deťmi zažili, zrealizovali a pritom sa veľa nového aj naučili :-)

Práve prebieha v našej škôlke enviromentálny audit, druhý krok zo siedmych v rámci metodiky zelenej
školy, kde zisťujeme, v akom "stave" sa nachádza nielen zeleň a enviro aktivity v našom školskom
prostredí. O výsledkoch auditu Vás budeme onedlho informovať na nástenke Zelenej školy v škôlke a tu
na internetovej stránke našej škôlky.
 
 
 
Aby sme priblížili deťom život včielok v úli, pozvali sme si uja včelára, ktorý nám zážitkovým učením
predstavil ako včely pracujú, mohli sme ochutnať med žuvaním priamo z plástov a povedal nám aj, čo
by sme mali robiť pre dobro včielok, aby sme im ponúkli bohatú "potravu". Aj týmto zážitkom sme
obohatili naše enviromentálne aktivity.
  

Prečo jeleň s krížom? A aká je dôležitá  úloha lesníkov a poľovníkov v ochrane prírody. Aj to sa deti naučili počas novembrových dní sv. Huberta - patróna poľovníkov. A poznávali sme nielen stopy lesnej zveri...