Zelená škola

ZELENÁ ŠKOLA

V rámci svetového dňa vody uskutočnili deti osvetu vo všetkých "oddeleniach" škôlky rozdávaním „letáčikov“ so zaujímavým informáciami o vode a tipmi, ako vodou môžeme šetriť.

 

Keď slniečko začalo viac hriať, pustili sme sa do čistenia kvetinových záhonov po zime. A milo nás prekvapili žltučké prvosienky.


Samorast už má svoje miesto. A na ňom papierové slimáky, ktoré sme s deťmi vytvorili. Takto sme splnili aktivitu z enviromentálneho akčného plánu – obohatenie interiéru MŠ o výzdobu z prírodného materiálu.


Školská záhrada nám poskytuje bohatý priestor na učenie vonku. A začali sme využívať ak nový altánok. Tentokrát sme s deťmi robili pokusy, ktoré prírodné materiály a suroviny nám dokážu zafarbiť vodu.Pocitový chodník sme využili aj v chladnom jarnom období – poskytol nám možnosť pozorovať vlastnosti a druhy prírodných materiálov. Nielen obrázky, ale aj priame pozorovanie a počúvanie vtákov v areáli škôlky sme realizovali pri príležitosti Svetového dňa vtáctva.

Krása námrazy na bylinkách uschnutých kvetoch deti očarila ešte počas zimných mesiacov.


Po roztopení snehu deti objavili „čudné myšky“. Neskôr sme sa dozvedeli, že to boli nestrávené zvyšky potravy, ktorou sa kŕmili myšiarky ušaté, ktoré v našej škôlke hniezdili minulý rok. A deti výtvarne stvárnili sovičky aj v rámci denných pleoptických cvičení.


Prišla jar a s ňou opäť obľúbená činnosť detí – sadenie. Využili sme vzorkovník semien na zopakovanie poznatkov o rastlinách a potom - šup do práce. Zasadili sme semienka byliniek, niektorých druhov zeleniny a kvietkov. A rozmnožili sme si aj izbové kvetiny, ktoré budú zdobiť našu triedu.


Na veľkonočnú výzdobu sme zvolili prírodný materiál – vŕbové prúty. Aby sa nám na chodbe aj „zazelenalo“, do črepníka sme zasadili pšenicu. No deťom sa najviac páčila dážďovka, ktorá sa nečakane vyskytla v zemi v črepníku :-)


Pri hre pod stromami, sme objavili „čudo“. Usušenú kožu s ježka :-( Zatiaľ do domčeka, ktorý sme mu vyhotovili, neprišiel. A ako sa tieto „pichliače“ dostali ku stromu, na to sme tiež ešte neprišli. Možno nabudúce...

 

V triedach pestujeme liečivku -Aloe vera. Tej sa u nás páči a keďže rastie rýchlo ,treba ju aj presadiť. A tak sa deti zahrali na záhradníkov a opatrne jednotlivé rastlinky presádzali do črepníkov. 

V rámci splnenia ďalšieho kroku v environmentálnom akčnom pláne nám v  budove  pribudli dva nové smetné koše na separovaný odpad. Tie majú slúžiť nielen pre zamestnancov, ale najmä, aby deti mali možnosť pochopiť a realizovať separovanie odpadu a pritiahnuť aj Vás, rodičov k tomu,aby sme  aj takouto- nie ťažkou úlohou- prispeli k lepšiemu životu na našej planéte. 

 
 

S príchodom jesene sa dejú zmeny aj v našej záhrade. A tak deti - kontrolóri - sledujú meniacu sa prírodu aj v areáli škôlky. Rozkvitli jesenné kvety, ktoré prilákali motýle a včielky. Deti sa vôbec nebáli a obdivovali krásu krídel babôčok. Dostali sme aj ďalšie bylinky darom- tymián a medovku a tak sme ich vysadili do záhonu. Hmyzí hotel spoznávali aj nové detičky, ktoré nastúpili v septembri a starší kamaráti im rozprávali čo to je a načo slúži.  A kde je najlepší bunker? No predsa pod stromom!  

 

 

Naše políčko na jeseň  vydalo svoje plody. Pri vyberaní červenej repy a zemiakov zo zeme sa deťom zažiarili očká. S obdivom sledovali to, čo celé leto rástlo pod zemou a tešili sa úrode. A pochválili sa aj doma rodičom, keď priniesli "výslužku". Červenú repu sme vyberali na dvakrát, aby si ju mohli odniesť aj deti, ktoré už v septembri nastúpili do školy. A zvyšok sme ponúkli formou "kto chce, nech si zoberie" aby sa predišlo prípadnému vyhodeniu nespotrebovanej úrody.

 
 
 
 Koľko úsmevov dokáže vyčariť objavený orech či gaštan pod stromom? Minimálne toľko, koľko detí ich zbiera.  Na výprave za  jesennými plodmi si deti nazbierali na tvorenie nielen šišky a gaštany, ale objavili sme aj orechy, z ktorých mali veľkú radosť.   A takto spoznávajú stromy a ich plody naživo. 
 
 
 

Naša Súkromná špeciálna materská škola so sídlom na Slnečnej ulici v Banskej Bystrici sa v školskom roku 2019/2020 po prvýkrát zapojila do najväčšieho vzdelávacieho programu na svete – Zelená škola.


Vzhľadom k tomu, že sa v areáli našej materskej školy nachádza množstvo stromov a kríkov, deti majú možnosť priameho kontaktu s faunou a flórou. Aj na základe toho sme si za tému nášho akčného plánu vybrali Zeleň a ochranu prírody. Každý deň nás pri práci motivuje aj naše motto: „Buďme zelená škola, veď príroda je dobrodružstvo“. Do spolupráce v rámci programu sme zapojili väčšiu časť nášho kolektívu, detičky a samozrejme rodičov, za čo im patrí naša veľká vďaka.

V školskom roku 2020/2021 sa nám v interiéri aj v exteriéri materskej školy podarilo dosiahnuť viaceré viditeľné a pozitívne zmeny. Pre detičky sme vybudovali pocitový chodník, umiestnili sme vyvýšené záhony, ktoré využívame na výsadbu a pestovanie úžitkových i okrasných rastlín a na následnú edukačnú činnosť s deťmi. Hmyzí hotel z paletového dreva, úkryt pre ježka, vybudovanie kompostoviska, vŕbového domčeka, či inštalácia vtáčích búdok sú ďalšie výsledky našej vzájomnej spolupráce. Taktiež sa zapájame do kŕmenia vtáčikov a svetového Dňa Zeme, separujeme použitý papier a čochvíľa zabudujeme separovacie kontajnery na plasty, papier a sklo aj v interiéroch škôlky. Rozšírili sme výučbový program o rôzne environmentálne aktivity prebiehajúce v exteriéri materskej školy.

V rámci programu Zelená škola je našou prioritou vytvárať priateľské vzťahy, podporovať pozitívne zmeny myslenia a správania detí i dospelých, posilňovať vzájomnú spoluprácu a to všetko s cieľom ochrany a zlepšovania životného prostredia. Sme presvedčení, že výchova k ohľaduplnosti k životnému prostrediu bez interakcie detí nie je možná. Je potrebné vhodne motivovať deti, zvýšiť ich záujem o prírodu prostredníctvom hravých a zaujímavých aktivít. Veríme, že sa nám ďalšie naplánované aktivity podarí zrealizovať a aj našej škôlke bude zaslúžene patriť titul „Zelená škola.“

 

Osadenie vtáčich búdok v areáli MŠ. Ďalší splnený krok v environmentálnom akčnom pláne a vtáčikom sme tak zabezpečili pokojné miesto na hniezdenie. Ďakujeme veľmi pekne ochotnému ockovi, pánovi Skladanému, za inštaláciu búdok na stromy. 

 

   ..viac v galérii :)

 

Učili sme sa aj von - geometrické tvary na snehu.

  

  

Pri pobyte vonku sme sledovali veveričky, ktoré obývajú náš areál MŠ.

  

Keďže nám nevyšla kvôli korone návšteva prírodovedného múzea, tému "Zvieratá v našich lesoch" sme si spracovali v škôlke. Deti hravou formou spoznávali život  a zaujímavosti o zvieratkách: medveď, rys ostrovid, vlk, líška, srned, kuna lesná, sova - myšiarka ušatá.

 
  
 
Viac fotiek nájdete vo našej galérii. 
 
 
 

Zelená škola je zmena - zmena k lepšiemu. A preto sa snažíme aj vianočnú výzdobu tvoriť z prírodných materiálov.

   

 

   

 
 
Učíme von - téma ľudské telo. Tu sme sa naučili stavbu ľudského tela a rozvíjanie matematických schopností si deti utužili počítaním konárikov pri hľadaní a tvorení prstov pre pána Kostričku  :-)  
 

    

 

S príchodom jesenných dní sa nám ponúka mnoho prírodnín aj v našom areáli MŠ. A tak sme si nazbierali nielen javorové "vrtuľky". Pri kytici z listov aj obed lepšie chutí :-)  Vytvorili sme zbierku prírodnín aj veselé šarkany.

              

  

   

Recyklujeme: aby sme deťom dokázali, že hračky si môžu vytvoriť aj zo starých ponožiek, najlepšie sa o tom presvedčili samé a vyrobili krásne "ponožkové chobotničky". 

  

Hoci sa vonku pomaly ochladzuje, stále nachádzame v našom areáli nové podnety pre učenie a objavujeme doteraz neobjavené: záhadné diery v strome, rôzne druhy húb, pandravy, ktoré sme našli pri sadení cesnaku. A zima neodradila ani zelenú kobylku, ktorá sa nám prišla ukázať že chodiť sa dá aj bez chýbajúcej nohy....

  

  

Vybudovaním úkrytu pre ježka sme pokorčili v plnení nášho environmentálneho akčného plánu. Deti samé navrhli domček, skúsili si prácu s drevom a nakoniec sme ho spoločne umiestnili, zamaskovali konármi a lístím pri kompostovisku. 

           

       

Prečo jeleň s krížom? A aká je dôležitá  úloha lesníkov a poľovníkov v ochrane prírody. Aj to sa deti naučili počas novembrových dní sv. Huberta - patróna poľovníkov. A poznávali sme nielen stopy lesnej zveri...

  

Ďalší splnený krok v environmentálnom akčnom pláne - vybudovanie kompostoviska. Veľmi pekne sa chceme poďakovať p. Skladanému, ktorý nám toto kompostovisko vytvoril, aby sme mohli s deťmi pozorovať ako sa menia prírodniny najmä listy a konáre, ktoré tam budeme dávať. A aby sme mohli kvalitný kompost využiť pri pestovaní rastlín v záhonoch. Po "prednáške" a mini kvíze o kompostovaní, priamo pod stromami si deti s nadšením vyskúšali túto "novinku" v našej záhrade.

 

    

Kvietky nám počas celého leta robili radosť a najmä prilákali množstvo hmyzu a včiel. Preto aby sme ich mohli aj o rok vysadiť, zahájili sme zber semiačok. A túto aktivitu sme si obohatili degustáciou pažítky, čo malo najmä u chlapcov veľký úspech  :-)

  

Jednou z úloh v rámci environmentálneho akčného plánu (EAP) je aj pozorovanie hmyzu. A tak pozorujeme všade...na kvetoch, v tráve, na stromoch, v hmyzom hoteli ale aj návštevníkov v triede či na chodbe  :) Viac fotiek nájdete v galérii :)

 

....A počas upršaných dní sa hráme hry, kde spoznávame stromy, ich listy a plody. Ale deti tiež zaujímajú aj vtáky žijúce na Slovensku, ich výzor a spôsob hniezdenia.

  

Posledné políčko pocitového chodníčka sme už zaplnili. Zasadili sme doňho mach a pravidelne počas suchých dní zalievame. A keďže je už chladno na vnímanie pocitov bosými nôžkami, deti si urobili "wellness" pre svoje rúčky   :-)

 

A zas sme o krôčik ďalej v plnení nášho environmentálneho akčného plánu. Tentokrát bolo našou úlohou vytvoriť pre deti pocitový chodník.

 

Chceme sa veľmi pekne poďakovať dvom milým a ochotným ockom (p. Fekiač , p. Roman.), ktorí svoj voľný čas venovali práci aby vznikol tento chodníček.
V prvej etape sme začali výkopové práce, dovoz materiálu. Vykopanú zeminu sme použili na naplnenie vyvýšeného záhonu, kde začneme s deťmi spoločne pestovať úžitkové plodiny na budúcu jar. 

    

    

V druhej etape sme osadili so štrku okrajové a stredové drevá a vyplnili jednotlivé časti chodníka materiálom (piesok, väčšie okrúhliaky, dekoračné kamienky, drevené kolieska, zemina - kde nasejeme trávu) /OBR C,D/
Aby sme zapojili aj naše detičky, vybrali sme sa s vedierkami na zber šišiek, ktoré sme vkladali do jedného políčka na chodníku.

   

 

No a záverečná fáza ostala na našich predškolákoch, ktorí si ako prví vyskúšali chôdzu na boso po chodníčku. Hoci nám ešte musí narásť trávička a doplníme viac šišiek, naši predškoláci v tom čase už budú sedieť v školských laviciach a písať prvé písmenká. A tak vyjadrili svoje pocity z chodníčka ešte teraz a veru sa im to veeeeľmi páčilo :-)  

 

Počas "koronaprázdnin" sa nám podarilo vyčistiť trvalo zarastený svah od voľne rastúcich tráv a burín a náletových kríkov. Vysadili sme naň aksamietnice a nechtíky, no po krátkom čase sme zistili že sadeničky padli za obeť rôznym živočíchom, ktorí si na nich pochutnávali. Prežilo len niekoľko kusov kvietkov, ktoré úspešne rastú ďalej :-)


Keďže deti sa nemohli v tomot čase zúčastniť týchto prác, bez ich prítomnosti sme začali s tvorbou motýlieho a včelieho záhona. Trávnatú časť pri plote sme odstránili, osadili sme dva vyvýšené záhony (do ktorých sme už výsadbu realizovali s deťmi) a vysadili sme porpi nich kvitnúce trvalky a liečivé rastliny (astry, šalviu, tymián, ľaliovku, pamajorán, flox šídlolistý, tulipány, narcisy...).

    

Za pomoci šikovného rodiča a našej kolegynky, ktorá sám “zabezpečila” hmyzí hotel, sme ho umiestnili v areáli našej škôlky. Prvé miesto mal pri plote medzi kríkmi, avšak neskôr sme zistili, že toto miesto hmyzu až tak dobre nevyhovuje a tak sme ho premiestnili na slnečnejšiu časť pozemku. Deti zistili, že takmer tesne pod “hotelom” majú mravce mravenisko, tak nebudú mať ďaleko ak sa budú chcieť presťahovať :-)


Deti s radosťou plnili hmyzí hotel nazbieranými šiškami, konárikmi a časťami tehál. Často sledujú, kto sa ubytoval v “hoteli” a pozorovanie hmyzu aj vo voľnej prírode ich zaujíma. 

 

Viac fotiek nájdete v našej galérii :)

Vo februári sme mali stretnutie s pani Kološtovou zo Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici.

   

    

Porozprávala nám zaujímavosti o vtáčikoch, ako, kedy a čím ich prikrmovať. Vyskúšali sme si ako sa správajú niektoré druhy vtáčikov pri zobkaní na kŕmidle, ako sa pohybujú dokonca ako sú približne ťažké. Deti poznávali, triedili potraviny a semienka podľa toho, či ich vtákom môžme dať do kŕmidla alebo nie. Zaujímavé pre deti bolo aj možnosť chytiť si druhy hmyzu a húseníc (modely) ktorými sa vtáky kŕmia mimo zimného obdobia. Určite deťom táto skúsenosť rozšírila doterajšie poznatky, ich pozitívny postoj a starostlivosť o vtáčikov. Budeme sa tešiť aj na ďalšie zaujímavosti zo sveta živočíšnej ríše, ktoré nás čakajú v nasledujúcom období.

 

VÝSLEDKY ENVIROMENTÁLNEHO AUDITU :(

Spoločným úsilím sme vykonali v našej MŠ enviromentálny audit a dospeli sme k týmto záverom:
- Máme veľký areál s dostatkom stromov, avšak niektoré stromy sú staré, prerastené a tienia do tried
- Zatrávnená plocha je 1183 m2
- Nemáme inštalované vtáčie búdky
- Nepestujeme žiadne úžitkové rastliny, bylinky ani ovocné stromy
- Nemáme vybudovanú učebňu v prírode
- Vykonávame málo enviromentálnych aktivít
- Pestujeme málo interiérovej zelene
- Máme minimum vysadených kvetov v areáli MŠ
- Voľne žijúce zvieratá nemajú vhodné úkryty

Spoločným úsilím sa však budeme snažiť odstrániť všetky nedostatky :)

S príchodom chladnejších dní sme spozorovali vo väčšej miere výskyt vtáčikov, ktoré hľadali niečo do zobáčika. Rozhodli sme sa im spestriť ich jedálniček  a vyrobili sme im "plnené šišky", ktoré sme spolu s deťmi inštalovali zavesením na stromy.  Deti im  nasypali do kŕmidla aj slnečnicu a iné chutné zrnká. 

 

 

 

Pre lepšie spoznávanie vtáčikov aj v interiéri škôlky sme si spoločne vyrobili z papiera kŕmidlo, do ktorého si deti prilepili vtáčikov viacerých druhov. 

 

A takúto príjemnú voňavú atmosféru sme mali na predvianočnom kolégiu. 

 

 

Od decembra sa staráme od vtáčiky :)

   

Od septembra 2019 sme sa s našou SŠMŠ zapojili do programu Zelená škola.


Zelená škola je medzinárodný výchovno-vzdelávací eko program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

   
Zelená škola je ZMENA MYSLENIA a ZMENA K LEPŠIEMU.


Viac o tomto programe sa môžete dozvedieť na www.zelenaskola.sk

 

Pomocou metodiky 7 krokov budeme počas dvoch rokov pracovať na téme Zeleň a ochrana prírody, prostredníctvom ktorej chceme zmeniť a obohatiť nielen vonkajší vzhľad priestorov našej škôlky ale aj vnútorné vzťahy a spoluprácu, no chceme to robiť najmä pre pozitívnu zmenu vo vzťahu k životnému prostrediu.

           ♥           

Vo väčšej miere budeme realizovať rôzne proenviromentálne aktivity s našimi detičkami, posilňovať enviromentálnu výchovu, učiť deti načúvať prírode a chrániť ju. Vo fotogalérii si môžete pozrieť fotky aktivít, ktoré sme s deťmi zažili, zrealizovali a pritom sa veľa nového aj naučili :-)

 
Práve prebieha v našej škôlke enviromentálny audit, druhý krok zo siedmych v rámci metodiky zelenej
školy, kde zisťujeme, v akom "stave" sa nachádza nielen zeleň a enviro aktivity v našom školskom
prostredí. O výsledkoch auditu Vás budeme onedlho informovať na nástenke Zelenej školy v škôlke a tu
na internetovej stránke našej škôlky.
 
 
 
 
Aby sme priblížili deťom život včielok v úli, pozvali sme si uja včelára, ktorý nám zážitkovým učením
predstavil ako včely pracujú, mohli sme ochutnať med žuvaním priamo z plástov a povedal nám aj, čo
by sme mali robiť pre dobro včielok, aby sme im ponúkli bohatú "potravu". Aj týmto zážitkom sme
obohatili naše enviromentálne aktivity.
  

 

Prečo jeleň s krížom? A aká je dôležitá  úloha lesníkov a poľovníkov v ochrane prírody. Aj to sa deti naučili počas novembrových dní sv. Huberta - patróna poľovníkov. A poznávali sme nielen stopy lesnej zveri...