Poradenstvo

Máj  ->  AKO POMÔCŤ DEŤOM VYROVNAŤ SA S ICH POCITMI

Ako pomôcť deťom v piatich rokoch budovať vlastnú sebakontrolu a ovládať svoje emócie. Hlavnou myšlienkou je pochopenie, že emócie sú niečo prirodzené, hoci sú aj

negatívne.

Kým sa dieťa naučí s nimi narábať, je na rodičovi, aby ho usmernil a pomohol mu vyrovnať sa s nimi.

Byť príkladom pre svoje deti

Mnohokrát pozorujeme situácie, kedy rodič kričí na dieťa, aby prestalo kričať, zbije dieťa, aby prestalo biť niekoho iného. Pokiaľ rodič sám nie je schopný ovládať a spracovávať emócie, nemôže mať takéto očakávania od svojho dieťaťa.
 

Hlboké a citlivé spojenie so svojím dieťaťom

Ak sú rodič a dieťa na seba napojení, vnímajú sa, rodič sa dôkladne o dieťa stará a podporuje ho, dieťa s ním chce spolupracovať a chce mu vyhovieť. Pre dieťa nie je nič krajšie ako vidieť spokojný úsmev na rodičových perách a jeho súhlasný pohľad.

Rodič akceptuje svoje dieťa, je schopný uznať jeho pocity a môže svojmu dieťaťu s ich spracovaním pomôcť.Výchova dieťaťa by mala byť vedená bez potreby trestania za prejavené emócie
Tým, že dieťa cíti bezpodmienečnú lásku rodiča, častejšie a otvorenejšie prejavuje svoje emócie.


Akceptovať všetky pocity dieťaťa, vrátane hnevu, ale nedovoliť dieťaťu pokračovať v nebezpečnej aktivite.
 
Zdroj:
Markham, L. (2012). Peaceful Parent, Happy Kids: How to Stop Yelling and Start Connesting (The Peaceful Parent Series). TarcherPerigee: Los Angeles.
https://eduworld.sk/cd/andrea-mikusova/6368/od-akeho-veku-su-deti-schopne-ovladat-svoje-emocie
 
 
Apríl

UVOĽŇOVACIE CVIČENIA PRE PRSTY RUKY

Ak ste s dieťatkom urobili niekoľko cvičení na uvoľnenie ruky, ktoré sme uvádzali v predchádzajúcom  príspevku na našej stránke (mesiac marec), odporúčame niekoľko uvoľňovacích cvičení pre prsty ruky.

Pred samotnou činnosťou dieťaťa urobte ešte krátke uvoľnenie dlane a prstov.
Na nácvik ľahkého priloženia ukazováka možno zaradiť hru na
zobkajúce kuriatka. Deti dvíhajú ukazováčik a napodobňujú zobkanie
kuriatok. Môžete sa hrať, že ukazovákom a palcom zobkáte drobné
predmety z podložky.
Imitujte hru na klavír, či drobný
slabý dážď bubnovaním prštekov
o podložku.
Ťahy prstom – dieťa obtiahne
prstom nejaký tvar, potom sa
pokúsi obtiahnuť tento tvar.

 Vyššie uvedené začnite na veľkej ploche vo zvislej polohe vo väčšom merítku.
 Dieťa najprv nejaký tvar obťahuje prstom.
 Potom môžete na túto veľkú plochu pridať prieklepový papier a predlohu dieťa bude obkreslovať.
 Až potom zmenšite formát a zmeňte polohu, použite menší papier a horizontálnu polohu pri stole.

Zdroj: https://babetko.rodinka.sk/starame-sa/grafomotorika-kreslenie-pisanie/9-tipov-ako-uvolnit-tuhu-predskolacku-ruku/

Marec

UVOĽŇOVACIE CVIČENIA NA RUKU PREDŠKOLÁKA

 • Ťažko chytí dieťa ceruzku zľahka, pokiaľ má ruku stuhnutú v ramennom kĺbe.
 • Pri uvoľňovaní ruky postupujte postupne od veľkých kĺbov k malým kĺbom.
 • Nižšie uvádzame niekoľko cvikov na postupné uvoľňovanie ruky Vášho predškoláka:

Uvoľnenie ramenného kĺbu:
Uvoľnenie dosiahneme krúživým
pohybom ramien. Dieťa môžeme naviesť
ku tomu, aby napodobňovalo krídla
vtáčika. Následne pridáme krúženie celej
paže. Pohyb môžeme pripodobniť ku
veternému mlynu či kraulovaniu na plavárni.
Uvoľnenie zápästia:
Uvoľnenie dosiahneme krúživým
pohybom, pri ktorom môžeme hovoriť
riekanku Varila myšička kašičku
a znázorňujeme akoby pohyb
miešajúcej ruky.
Uvedomenie si
napätia a uvoľnenia:
Môžete dať dieťaťu inštrukciu: „Zovri ruku
v päsť úplne najviac ako vieš.“
Po asi 10 – 15 sekundovej výdrži v zovretí
ruky uvoľnite: „Úplne si uvoľni ručičku,
vytras ju a nechaj len tak padnúť vedľa
seba.“

Možná obmena: Navzájom si dieťa zovrie
ruky, prsty zakliesni do seba a tlačí. Po
krátkej výdrži zase uvoľní.
Uvoľnenie prstíkov:
Prstíky uvoľníme napr. otváraním
zovretej dlane a počítaním prstov. Dieťa
môže tiež postupne spájať prsty s palcom,
či znázorňovať padanie jemného dáždika
bubnovaním prstíkov o podložku.

Zdroj: https://babetko.rodinka.sk/starame-sa/grafomotorika-kreslenie-pisanie/9-tipov-ako-uvolnit-tuhu-predskolacku-ruku/

Február
ZVLÁDANIE NEGATÍVNYCH EMÓCIÍ III. - HNEV

Negatívne emócie - dobrý radca, ale zlý pán.


HNEV

Prejavovanie hnevu sa stupňuje v období vzdoru. Dieťa sa začína vnímať ako samostatná osobnosť a snaží sa presadzovať vlastnú vôľu. Skúša hranice, ktoré stanovujú rodičia, a usiluje sa robiť veci samo a podľa svojich predstáv.

Hnev je prirodzenou reakciou na frustráciu a nie je dôvod mu ho zakazovať. Dieťaťu najviac pomôže, keď uznáte, že má nárok hnevať sa a umožníte mu zlosť prejaviť.

V akútnej fáze hnevu nemá zmysel mu niečo vysvetľovať, je však potrebné zabezpečiť, aby seba či niekoho iného v zlosti nezranilo. Keď sa trochu upokojí, snažte sa zistiť, aká je príčina jeho pocitov.

Je mimoriadne dôležité, aby rodič ostal pri dieťati pokojný, čím mu pomôže cítiť sa bezpečne a rýchlejšie sa upokojiť. Takýmto správaním mu ide rodič vzorom a dáva mu najavo, že hnev je prirodzená súčasť života, ktorú akceptuje. Naopak, ak rodič pošle dieťa do izby, aby sa upokojilo samo, cíti krivdu a hnev sa naučí vnímať ako nesprávny.

Pokiaľ sa dieťa snaží svojimi zlostnými prejavmi dosiahnuť niečo zakázané, zo svojich požiadaviek neustupujte. Tým by ste mu ukázali, že vďaka vzdoru dosiahne, čo chce. Vaším cieľom je naučiť ho, že vyjadriť hnev je v poriadku, ale nie všetky prejavy správania sú povolené.

Zdroj: https://eq-vychova.sk/category/o-eq-vychove/

 

December, Január - ZVLÁDANIE NEGATÍVNYCH EMÓCIÍ

Negatívne emócie - dobrý radca, ale zlý pán.

STRACH

V predškolskom veku je strach často viazaný napr. na rozvoj detskej predstavivosti, napríklad sa deti boja imaginárnych bytostí či strašidiel. Strach je prirodzenou súčasťou života. V zdravej miere by sme ho mali vnímať ako pomocníka. Napr. máme sa báť, aby sme sa pozreli, keď ideme cez cestu. Dobrým pomocníkom pri zvládaní strachu môže byť aj humor.

Obáva sa Vaše dieťa strašidiel?
Opýtajte sa ho, čo by ste mohli spoločne spraviť tomu strašidlu, keby sa tu objavilo?
Natreli by ste ho kečupom?
Namočili by ste ho do horčice, posadili na kolotoč a rýchlo s ním zatočili?
Vymýšľajte s Vašim dieťaťom rôzne zábavné stratégie, ktoré strach transformujú do zábavy a podporia rozvoj kreatívneho myslenia.

Opýtajte sa Vášho dieťaťa, čo by mu dokázalo pomôcť, keď sa bojí. Na túto otázku neexistuje univerzálna odpoveď a každé dieťa si môže samé nájsť svoje „barličky“, ktorými si v ťažkých chvíľach môže pomôcť.

Pomôže mu spávať s plyšovou hračkou?
Pomôže mu zaspávať pri malom svetielku, alebo pri otvorených dverách?
Pomôže mu obliecť si obľúbené tričko?
Ukážte mu, že „barličky“, ktoré pomáhajú môžeme hľadať aj okolo seba.
Je dobré, keď dieťa príde s nápadom ako prvé. Nikde nie je napísané, že prvý nápad bude hneď fungovať, ale je dobré, že to skúša.

O strachoch s dieťaťom treba hovoriť so všetkou vážnosťou a neuťahovať si z nich. Hlavnou úlohou rodičov je poskytnúť dieťaťu oporu, istotu a pomoc. Dieťa potrebuje cítiť, že o svojich obavách môže rozprávať a mama či otec ho pochopí.

Je zároveň dobré, keď sa môže dieťa primerane a citlivo vystaviť zdroju svojho strachu spolu so svojimi rodičmi.


Zdroj: https://eq-vychova.sk/category/o-eq-vychove/

 

 

 

 

November
ZVLÁDANIE NEGATÍVNYCH EMÓCIÍ I. - SMÚTOK

Negatívne emócie - dobrý radca, ale zlý pán.

Zvládanie negatívnych emócií dieťaťa býva pre rodičov často veľmi náročné. Na jednej strane je ťažké vidieť, ako sa dieťa trápi a  neviete mu pomôcť. Zároveň je to však skúška Vašej trpezlivosti, pretože vydržať negatívne prejavy dieťaťa a sprevádzať ho nimi skutočne nie je jednoduché.
Smútok, hnev, aj strach vedia človeka nielen potrápiť, ale aj obohatiť. Je preto dôležité naučiť deti, ako ich zvládnuť čo najlepšie. Je na vás, rodičoch, aby ste vo vypätých situáciách nereagovali rovnako ako dieťa. Niekto musí ostať dospelým, aby sa dieťa malo odkiaľ naučiť, ako svoje emócie zvládnuť.

V nasledujúcich troch príspevkoch by sme chceli poskytnúť niekoľko informácií o zvládaní negatívnych emócií – smútku, strachu a zlosti u Vášho dieťaťa. Prvou emóciou, na ktorú tento mesiac zameriame pozornosť je smútok.SMÚTOK

V predškolskom veku sa dôvody smútku menia. Dieťa smúti, lebo stratilo obľúbenú hračku, lebo nemôže ísť na preliezky, lebo nemôže ísť pre chorobu na karneval, alebo sa vyrovnáva so smrťou niekoho blízkeho.

Nie je vhodné smútok dieťaťa zľahčovať. Nech už je príčina smútku akákoľvek, dieťa ho potrebuje zažiť a vyjadriť. Je dôležité venovať jeho prežívaniu úprimnú pozornosť, pýtať sa ho, čo ho trápi, nezavádzať ho a komunikovať s ním otvorene a primerane jeho veku.

 

Október
FORMOVANIE KLADNÝCH POSTOJOV A MOTIVÁCIE K UČENIU U DETÍ

Ochota k učeniu sa buduje už v útlom veku dieťaťa, kde hlavným pilierom sú rodičia a až potom pedagógovia. Napriek tomu, že aj pedagógovia vplývajú na motiváciu k učeniu, väčší vplyv majú rodičia, ktorí sa na jej budovaní podieľajú odmalička, ešte skôr ako dieťa nastúpi do školy.

Lásku a kladný vzťah k učeniu môžu rodičia rozvíjať vzdelávaco-poznávacím spôsobom, napríklad spoločným čítaním kníh, uskutočňovaním výletov do prírody, návštevou, hradov, zámkov, botanickej záhrady,...

Počas všetkých aktivít je potrebné s dieťaťom o tom komunikovať.

Príkladom je návšteva hradu, kde sprievodca na detskej prehliadke predstavuje život na opevnení. Takýmito spôsobmi môžu rodičia u dieťaťa vybudovať väčšiu ochotu k učeniu a nie len to, ukážu mu, že učenie môže byť zábavné.

Súčasná moderná doba ponúka množstvo vymožeností, ako sú didaktické knihy, edukačné hračky, náučné hry a rôzne pomôcky, ktoré pomáhajú u dieťaťa zvyšovať ochotu k učeniu, a taktiež rozvíjať jeho pamäť a pozornosť.

Hlavné je dieťa v učení povzbudzovať a nerobiť z neho len povinnosť. Využiť zábavnú motiváciu a tvorivosť (napr. dávať deťom otázky s nejednoznačnou odpoveďou, aby mohli uvažovať). Dieťa nebude chápať učenie len ako povinnosť, ale vytvorí si skutočný záujem o učenie a školu.


Zdroj: Feldmannová, A. (2011). Prečo sa žiaci nechcú učiť. Rodina a škola, 59 (6), 7

September

AKTIVITY ZAMERANÉ NA ROZVOJ HRUBEJ MOTORIKY

Leto je ešte v plnom prúde a treba ho naplno využiť. Ponúkame zopár aktivít, ktoré sú dôležité pre správne držanie tela a umožňujú dobrý rozvoj motorických zručností.

Končatiny - zdvihnúť jednu ruku, potom
jednu nohu, potom ruku a k tomu nohu na
opačnej strane. Končatiny pri zodvihnutí
majú byť vystreté.
Kľak – v kľaku hádzať a chytať
loptu; kľačať na jednom kolene s
druhou nohou vpred.
  Výpady – zo stoja urobiť veľký
krok vpred a druhú nohy pomaly
spúšťať čo najnižšie. Pomaly návrat
do pôvodnej pozície a potom nohy
vystriedať.
Mostík – v ľahu na chrbte zodvihnúť
bruško, nohy chodidlami na zemi
a ohnuté v kolenách. Vydržať napr.
kým nepregúľame loptu popod
chrbátik dieťaťa.
Opičia dráha – preliezky, závesy,
balansovanie – všetko v jednom.

 

Krabia chôdza - sedieť na
podlahe s rukami za chrbtom
položenými na podlahe a
nohami pred sebou, chodidlom
na podlahe. Mierne pridvihnúť
zadok a ísť čo najrýchlejšie
dopredu i dozadu.

  Chôdza po rukách („fúrik“) – nohy
otočené nahor môže držať dospelý.
Závesy – na rebrinách, na preliezačke, na
konári stromu. Okrem výdrže v závese
sa dieťa môže skúsiť aj mierne
povytiahnuť rukami hore.

 

V zásade – pre dobrý rozvoj hrubej motoriky
dieťaťa sa nevyžaduje nič iné, len nechať dieťa
prirodzene objavovať svet, liezť, hrať sa.
Podporovať ho v tom, čo objavovať chce a mierne
motivovať, ak sa niečomu vyhýba.

:)

 

 

JÚL, AUGUST    :      POZITÍVNE VÝCHOVNÉ FAKTORY

V nasledujúcom texte ponúkame niekoľko pozitívnych výchovných techník, ktoré môžu podporovať sebadôveru Vášho dieťaťa:

POVZBUDENIE

Dôležité je, ako dieťa hodnotí seba
a rodičov. Na jednej strane je
podstatné dieťa povzbudzovať,
vyzdvihovať jeho schopnosti a
chváliť jeho úspechy. Na druhej
strane je potrebné čo najmenej
poukazovať na jeho chyby
a nedostatky.

PREJAVOVANIE LÁSKY

 

Je veľmi podstatné, aby rodičia
prejavovali dieťaťu lásku
verbálnym aj neverbálnym
spôsobom (slovom, bozkom,
pohladením).

OBOJSTRANNÁ ÚCTA

Je dôležité, aby si rodičia
vybudovali medzi sebou a dieťaťom

vzájomnú úctu.
Mali by vymeniť negatívnu
konverzáciu za priateľskú, čo
znamená vyhýbať sa kriku,
zosmiešňovaniu a plneniu
povinností za dieťa.

SKUPINOVÁ ZÁBAVA

Zo strany rodičov je správne, ak si
každý deň nájdu čas na vykonávanie
spoločnej obľúbenej aktivity s
dieťaťom. Podstatná nie je ani tak
kvantita ako kvalita spoločne
prežitého rodinného času.
Žiadna výchova nie je úspešná, ak
nie je založená na pozitívnom
vzťahu medzi rodičmi
(vychovávateľmi) a dieťaťom. Preto
je podstatné, aby si rodičia s
dieťaťom vybudovali najprv
pozitívny vzťah a na základe toho sa
bude formovať aj správna výchova.

Zdroj: http://sosprk.sk/dokumenty/vychovne-poradenstvo/informacie-a-rady-pre-rodicov/pozitivne-rodicovstvo.pdf 

 

Jún

Ako deti motivovať 

 

Motivácia je pojem, ktorý pochádza z latinského slova mover, čo predstavuje „hýbať sa.“ Ide o vnútorné sily, ktoré pôsobia na človeka a smerujú jeho úsilie k dosiahnutiu konkrétneho cieľa. Motivácia je veľmi významným činiteľom vzdelávacieho procesu a výchovy. 

 

Pokúste sa teda naštartovať motiváciu vášho dieťaťa. Nedostatok motivácie u dieťaťa sa negatívne prejavuje na jeho prístupe k práci, prístupe v komunikácii a taktiež vo vzťahoch s ostatnými. 

 

Záujem buduje motiváciu

Charakter úloh by mal byť v súlade s aktuálnymi schopnosťami dieťaťa a mal by byť primeraný jeho veku. Úloha by mala byť pre dieťa taktiež dostatočne zaujímavá a zmysluplná. 

 

Motivujúce a podporujúce prostredie

Pre dieťa je dôležité, aby sa pohybovalo v prostredí, v ktorom má šancu vyniknúť rovnako ako ostatní. Je dôležité, aby dieťa mohlo vyjadriť svoje priania, svoje názory, kde je prijímané a rešpektované. 

 

Pozitívne prijatie 

Vyššiu motiváciu má dieťa, ktoré má pozitívny vzťah ku sebe samému a ku svojmu okoliu. Dieťa by malo veriť svojim schopnostiam, byť ostatnými adekvátne podporované a v primeranej miere chválené. 

 

Rešpektujúci prístup

Je prospešné, ak majú dospelí ku dieťaťu rešpektujúci a partnerský prístup. Ak dospelí dieťa vhodne motivujú a primerane chvália, napomáhajú tak budovať jeho pozitívny sebaobraz. To môže dopomôcť ku zvyšovaniu vnútornej motivácie a podporovať ďalšiu prácu dieťaťa.


Zdroj: 

Ghazi, S. R., Ali, R., Shahzad, S., Khan, M. S., a Hukamdad, H. (2010). 
Parental Involvement in Children AcademicMotivation. 

Asian Social Science, 6 (4).

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4976/ako-motivovat-dieta

 

Máj

 

NEGATIVIZMUS A VZDOR U DETÍ

 

Počas výchovy dieťaťa sa každý rodič môže stretnúť s prejavmi vzdoru. Príčiny takéhoto správania môžu byť rôzne. Môže sa jednať napr. o potrebu väčšej autonómie („zvládnem to aj sám“, „už nie som malé dieťa“, „nerozkazuj mi“,...), o potrebu pozornosti („všímaj si ma“), o frustráciu („ty mi to nedovolíš“, „chcem sa ešte hrať“), strach („bojím sa ísť tam“), napätie („cítim, že sa niečo deje v našej rodine“), atď.

Aj keď je osobnosť a emocionalita každého dieťaťa odlišná, vyskytuje sa vzdor v určitých obdobiach u dieťaťa častejšie. Vzdor sa počas vývinu dieťaťa objavuje najmä v predškolskom veku a počas dospievania. V nasledujúcej časti Vám poskytujeme zopár rád ako zvládať prejavy detského vzdoru, ako stanoviť hranice dieťaťu a zároveň nepotláčať jeho osobnosť:

 • Pokúste sa nájsť príčinu vzdoru Vášho dieťaťa. Príčinu samozrejme niekedy nie je ľahké identifikovať a ani pomenovať. Pokúste sa vcítiť do Vášho dieťaťa. Dieťa tak bude mať pocit, že prejavujete záujem.
 • Stanovte pravidlá a hranice. Dieťa by malo vedieť, čo ešte môže a čo je už za hranicou akceptácie.
 • Namiesto príkazov a zákazov dajte dieťaťu na výber z niekoľkých možností. Ponúknite mu možnosti, ktoré sú pre Vás prijateľné.
 • Načasujte svoje požiadavky. Neprerušte ho Vašou požiadavkou pri činnosti, ktorú rád vykonáva.
 • Určite si, čo je pre vás zásadné, pri čom ustúpiť nie je možné a pri čom môžete spraviť ústupok.
 • Nechajte dieťa odžiť si dôsledky svojho správania. Dôsledky musia byť samozrejme primerané veku dieťaťa a jeho rozumovej úrovni.
 • Dodržiavajte pravidlá, ktoré ste nastavili aj Vy. Nevyžadujte ich dodržiavanie len od dieťaťa.
 • Nenechajte sa zatiahnuť do hádky.
 • Všímajte si aj pozitíva, pochváľte a odmeňte dieťa. Budujete tým pozitívne sebahodnotenie, ktoré je pre vývin zdravej osobnosti veľmi dôležité.
 • Rozprávajte sa s dieťaťom o jeho záujmoch, o jeho potrebách, o jeho pocitoch.
 • Môžete používať humor pri komunikácii s dieťaťom. Vyhýbajte sa však ironickým poznámkam.
 • Dbajte na vlastnú psychohygienu. Nezabúdajte na dôležitosť Vašej psychickej pohody.
 • Pozerajte sa ne veci optimisticky.

Ak sú prejavy vzdoru extrémne čo sa týka intenzity a trvania, prípadne sprevádzané inými problémami (enuréza, poruchy spánku, bolesti brucha, hlavy atď.) je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.

Zdroje:

https://oskole.detiamy.sk/clanok/poruchy-spravania-u-deti-negativizmus-a-vzdor
https://cpppapba2.sk/uploads/Ako%20zvl%C3%A1da%C5%A5%20detsk%C3%BD%20vzdor.pdf

 

APRÍL

Aktivity na

trénovanie pamäte

a pozornosti u detí

 

Pamäť a pozornosť je vhodné trénovať si v každom veku a netreba podceňovať rozvoj pamäte a pozornosti u detí. Zopár jednoduchých aktivít na takýto tréning u detí v predškolskom veku ponúkame v nasledujúcom texte:

Opakovanie viet

 

Zahrajte si s dieťaťom hru „opakovací papagáj“.

 

Dieťaťu povedzte jednoduchú vetu, ktorá sa najskôr skladá z dvoch slov, napr.: „Pes spí“. Dieťa má za úlohu vetu zopakovať. Postupne zvyšujte počet slov a náročnosť viet, napr „Unavený pes spí“. Neskôr: „Unavený pes spí vedľa pece.“

Nácvik číselného radu

Dieťa má za úlohu zopakovať rad čísel, ktorý mu poviete. Začnite najprv s dvomi číslami od 1 do 5, napr. „1-3“. Postupne zvyšujte počet číslic a pokračujte v trénovaní s číslicami od 1 do 10, napr.: „2 – 6 – 8“.

Rozprávanie podľa obrázkov

Dajte dieťaťu do ruky nejaký zaujímavý obrázok a nechajte ho porozprávať, čo na ňom vidí. Následne môžete úlohu sťažiť. Ukážte dieťaťu obrázok na pár sekúnd a skryte ho. Následne bude mať dieťa za úlohu porozprávať, čo na obrázku videlo.

Tvorenie viet zo slov

Povedzte dieťaťu niekoľko slov, z ktorých bude mať za úlohu vytvoriť vety. Napr. zo slov „mačka“, „leží“, „strom“ vytvorí vetu: „Mačka leží pod stromom.“

Pexeso

 

Hranie pexesa je zábavná a účinná forma trénovania pamäte a koncentrácie.

 

Vety s nesprávnym obsahom

Povedzte dieťaťu vetu s nesprávnym obsahom. Úlohou dieťaťa je nájsť chybu a vetu zopakovať správne. Napr. „úlohou je vetu zopakovať správne. Napríklad: ,, Cukor je slaný, soľ je sladká”. Táto úloha patrí už medzi tie náročnejšie.

 

 MAREC- SPRÁVNY ÚCHOP

Správny úchop je jeden z dôležitých ukazovateľov schopnosti dieťaťa adaptovať sa na školské prostredie. Poukazuje na stupeň vývinu jemnej a hrubej motoriky. Nejedná sa len o úhľadnosť písma. Pri nesprávnom úchope sa dieťa aj rýchlejšie unaví, ruka sa dostáva do kŕča a malý školák prestáva stíhať zaznamenávať učivo.

Ako správny úchop vyzerá?

Pri správnom úchope sa jedná o tzv. štipkovité držanie ceruzky alebo pera. Palec drží, prostredník podopiera a ukazovák je položený ľahko zhora. Celá ruka by mala byť uvoľnená. Pri správnom úchope ceruzka alebo pero leží na prvom článku prostredníka, zboku ju pridržiava prvý článok (bruško) palca, zhora je položený ukazovák. Ceruzka alebo pero smeruje k papieru šikmo. Prsty by mali asi 2–3 cm od hrotu písacieho nástroja.

Trik na trénovanie správneho úchopu ceruzky

Dieťa otvorí ruku dlaňou hore a do dlane mu vložíme malý postláčaný papierik. Vyzveme ho, aby ho zachytilo malíčkom a prstenníkom. Zatiaľ čo dieťa stále drží papierik v týchto dvoch prstoch, do zvyšných troch prstov sa snaží uchopiť rôzne drobné predmety a prenášať ich z jednej nádoby do druhej. Keď toto dieťa zvládne, môžete prejsť ku ďalšej aktivite a rovnakým spôsobom nabádať dieťa, aby sa snažilo do zvyšných troch prstov uchopiť ceruzku.

 

 

Február

10 SPÔSOBOV AKO SA UPOKOJIŤ

 • Nadýchnuť sa a vydýchnuť zhlboka 10x.
 • Dať si prestávku od povinností a napiť sa vody.
 • Porozprávať sa s dospelými o ťažkostiach.
 • Objať niekoho.
 • Nakresliť obrázok o tom, čo nás nahnevalo.
 • Napísať na papier o svojich pocitoch.
 • Stláčať antistresovú loptičku.
 • Zacvičiť si a ponaťahovať sa.
 • Myslieť na niečo pozitívne.
 • Prečítať si časopis, alebo knižku.

  

 

Január                         AKTIVITY NA ROZVOJ HRUBEJ MOTORIKY

Prínosom hrubej motoriky je správne držanie tela, zvládnutá orientácia v priestore, zladenie pohybu s rytmom. Nižšie ponúkame zopár aktivít na rozvoj hrubej motoriky hravým spôsobom.

Aktivity na posilnenie rovnováhy:

 • Chôdza po línii označenej na zemi.
 • Stoj na jednej nohe (napodobnenie bociana). Na vybalansovanie môže dieťa použiť loptu, o ktorú si oprie zdvihnutú nohu.
 • Stoj na jednej nohe a zdvíhanie malých guličiek druhou nohou.
 • Chôdza po vedrách. Pevné vedrá otočíte hore dnom a dieťa po nich prešľapuje.
 • Chôdza po rôznych povrchoch (napr. vankúše, matrac, vonku drevo, kamene, drobný štrk,...).
 • Prechod po rebríku uloženom na zemi.

Aktivity s loptou:

 • Chytanie lopty – začnite s loptou o priemere asi 20cm a postupne používajte menšie lopty. Najskôr hádžte loptu smerom k dieťaťu a keď je jeho zručnosť lepšia, hádžte mu loptu aj jemne do bokov.
 • Hádzanie lopty – najskôr klasicky „vrchom“,„spodom“ a od hrudníka dopredu. Postupne pridajte hod lopty na cieľ – napr. do obruče alebo do škatule.
 • Kopanie lopty – priamo alebo v miernom pokluse okolo prekážok, prípadne kopať na cieľ.
 • Driblovanie, odrážanie lopty rukou.

Skákacie aktivity:

 • Poskoky na mieste, na jednej nohe.
 • Skok z miesta smerom k inému označenému miestu.
 • Preskok cez tyč, ktorú dávame postupne vyššie.
 • Zoskok odniekiaľ na zem (napr. z pňa, z nízkeho múrika).
 • Skok bokom - dopredu a dozadu, dopredu a dozadu.
 • Skákanie na trampolíne.

 

 

December               HRAVÉ VIANOCE

Blíži sa čas dlho očakávaných vianočných sviatkov. Deti sa nevedia dočkať zdobenia stromčeka, darčekov či rôznych maškŕt, ktoré ku Vianociam neodmysliteľne patria. Aby boli tieto dni pre deti ešte zaujímavejšie, ponúkame niekoľko tipov, ktorými si sviatky môžete spríjemniť a stráviť tak kreatívne chvíle so svojími ratolesťami. 

Vytvorte s deťmi kreatívny tím a vyrobte si vlastné ozdoby na stromček. Upečte medovníčky, vystrihujte ozdoby z papiera, vyzdobte stromček ručne vyrobenými mašličkami, usušte ovocie. Ozdoby nemusia byť zložité. Úplne postačí, ak budú vyrobené s láskou a k tomu všetkému bude váš stromček jedinečný a originálny.
Darčeky nemusí nosiť vždy len Ježiško. Podporte deti v kreativite a pomôžte im vyrobiť jednoduché darčeky pre členov vašej rodiny. Môže ísť o skladačky z papiera alebo o jednoduché vianočné ozdoby, ktoré si babička alebo dedko s hrdosťou zavesia na stromček.
Dajte sa večer do pyžamka, uvarte si teplý čajík a pozrite si spoločne rozprávky. Či už zapnete kultovú Popolušku, Perinbabu, Mrázika, alebo stavíte na niektorú z najnovších rozprávok. Takýto večer má svoje čaro zaručene pre všetkých.
Samozrejme nezabúdajme na sánkovačku a poriadnu guľovačku. Vytiahnite deti von, na čerstvý vzduch a nenechajte ich celý deň sedieť pred televízorom alebo za počítačom. Deti zaručene zabavíte.
Dovoľte deťom, aby vám pomohli pri prestieraní štedrovečerného stola, dali mince pod obrus, naplnili misy ovocím a koláčmi.

 
 
November
EFEKTÍVNE ZVLÁDNUTIE DOMÁCEJ VÝUČBY

Každý rodič si našiel vlastnú stratégiu, akou pomáha svojmu dieťaťu pri domácej výučbe. Využívané stratégie sa môžu líšiť v časovej náročnosti a efektivite. Tu je zopár rád, ktoré rodičom môžu pomôcť zvládnuť tento „nový režim“:
 
 1. Vyhnite sa stereotypu, ktorý dieťa unavuje a znižuje jeho vnútornú motiváciu k učeniu.
 2. Pomôžte deťom vytvoriť režim, ktorý budete dodržiavať aj vy. Zostavte si rozvrh hodín a taktiež aj rozvrh s pomocnými domácimi prácami, ktoré deťom pomôžu prekonať stereotyp.
 3. Zahrajte sa spolu. V súčasnosti je k dispozícii obrovské množstvo spoločenských hier, ktoré podporujú rozvoj pamäte, pozornosti, rýchlosti postrehu a myslenia.
 4. Snažte sa byť poztívny. Dieťa cíti a vníma každú vašu náladu.
 5. Buďte v interakcii so svojím dieťaťom. Online učenie nenahrádza sociálny kontakt s učiteľkou/ učiteľom, so spolužiakmi.
 6. Cieľom nie je prebrať obrovské množstvo učiva. Cieľom je, aby deti nestratili bežné učebné návyky.
 7. Nenastavujte deťom nereálne a neplniteľné ciele. Nastavte si spolu krátkodobé ciele, ktorých dosiahnutie ich posunie k vzdialenejším dlhodobým cieľom. Je potrebné, aby dieťa prežilo zážitok úspechu, aby neklesla jeho motivácia pri neúspešnom dosahovaní nereálnych cieľov.
 8. Nerobte za deti to, čo dokážu spraviť sami.
 
  


  reč myslenie samoobsluha jemná motorika hrubá motorika
 

činnosti

a

aktivity

 

Z15

predkladaných

predmetov

dokáže

dieťa pomenovať

10 správne

na vyzvanie

ukáže 6

častí na

bábike

(príp. ukáže

na vlastnú

časť tela)

pokúša sa

pomôcť v

domácnosti

(napr.

zametanie)

stavia

z malých

konštrukčných

materiálov

hrá sa na

koberčeku

bez toho,

aby si

muselo

opierať

ruky

povie vetu z 5

slabík (napr.

"toto je auto")

 

Vie povedať

svoje meno

a priezvisko.

Používa "ja"

alebo "moje"

Pomenuje veci,

ktoré denne

používa.

pomenuje

červenú,

žltú a modrú

farbu,

triedi kocky

aspoň podľa

2 farieb.

položí 5

kociek do

radu, vloží

kruh, štvorec

trojuholník

do prísluš.

tvarov.

Umýva a

utrie si

ruky.

Hlási potrebu

na toalety.

Dokáže sa

najesť

lyžičkou.

Vyjadruje

slovami

svoje

priania.

podľa vzoru

kreslí čiary

(vodorovnú,

zvislú).

Vytvaruje

valček z

modelovacej

hmoty.

Postaví vežu

zo 6 kociek.

Chytí

kotúľajúcu sa

loptu zo 4

pokusov 3x.

 

Poskakuje s

obidvoma

nohami na

mieste.

Schádza

schodmi s

pridržaním sa.

lozí po

nábytku, jazdí

na trojkolke.

Dokáže sa

postaviť

na 1 nohu

bez opory

aspoň na

1 sekundu.

  
 
 
 
September - Nástup do ZŠ

Milí rodičia!

Tohoročný nástup do ZŠ bude pre Vaše deti úplne iný než to bolo zvykom v minulosti. Iný a zároveň výnimočný, obzvlášť pre tých žiakov, ktorí sa po 1.vlne pandémie nevrátili do školských lavíc ešte pred prázdninami a tým sa im letné voľno predĺžilo o niekoľko mesiacov. A tiež pre tých, ktorí nastupujú ako prváčikovia, s novými školskými taškami na chrbtoch.
Návrat bude znamenať nielen obavu z neznámeho, ale aj na druhej strane, obrovskú radosť z opätovnej socializácie, stretnutia svojich kamarátov a výmeny zážitkov z posledného obdobia. Určite sa v každom z nás - detí, rodičov, učiteľov, či odborných zamestnancov - vynárajú mnohé otázky a neistota, ako sa bude celý začiatok nového školského roka vyvíjať. Sme plní očakávaní, myšlienok, možno i strachu, či naopak - nadšenia; rozmýšľame nad stratégiami, ako deti pripraviť na školu čo najlepšie...
Verím, že septembrový nástup bude mať len pozitívny prínos a všetko negatívne, čo sa okolo nás dialo a deje, hodíme hravo rýchlo za hlavu.
Verím, že ako sa hovorí: „Všetko zlé je na niečo dobré.“ - a teda, že si aj z nepríjemných skúseností dokážeme vybrať to najlepšie, pristúpime k veciam flexibilnejšie a pozrieme sa na tie oblasti, ktoré nám epidemiologické obdobie otvorilo a ponúklo ako nové možnosti v našich životoch.
A tiež verím, že nás táto skúsenosť posilnila a naučili sme sa viac si samých seba vážiť, uvedomili sme si vlastné hodnoty a našli svoje zdroje sily...
Tak, ako ste sa, milí rodičia, počas koronového obdobia preniesli do role učiteľov a tak, ako ste sa, odborní a pedagogickí zamestnanci, zmenili na online-ových expertov, či poskytovateľov prvej pomoci v čase krízy, tak isto to zvládnete aj naďalej. Dokonca už oveľa lepšie! Našli ste v sebe skrytý potenciál, z ktorého môžete smelo ťažiť, zvládli ste záťažovú situáciu, žili ste
zdravšie a načerpali energiu z prírody. Ste oveľa múdrejší, obrnenejší a pripravení na zmeny, ktoré nastanú!
 
Želám Vám teda spolu s Vašimi najmilšími pohodový a výnimočný nástup do školských zariadení, síce s obmedzeniami, ktoré bude potrebné rešpektovať, ale tiež s vedomosťou Vašej nenahraditeľnej funkcie a roly v životoch Vašich detičiek.
 
 
 
 
 
Júl – August

LETNÉ AKTIVITY V DAŽDI

Leto je už tu a prináša so sebou veľké množstvo príležitostí pre oddych a zábavu. Aj napriek tomu, že ide o teplé mesiace, nie vždy nám počasie vyjde podľa očakávaní. Čo je teda vhodné robiť aj počas upršaných dní so svojimi ratolesťami?
Napríklad aktivity, ktoré sú podávané formou hry a zároveň rozvíjajú jednotlivé vývinové oblasti u detí. Ponúkame jednu z nich:
Aktivita: Čo sa skrýva na obrázku?

Popis a hlavné ciele: Dieťa vidí načrtnuté obrysy vybodkovaných predmetov. Aktivita je vhodná na rozvoj zrakového vnímania, sústredenosti, pozornosti, zrakovej diferenciácie, kognitívnych zručností, grafomotoriky a je určená najmä deťom od 4 do 6 rokov.
Inštrukcie pre rodiča: dieťaťa sa pýtame otázky: Aké predmety vidíš na prvom obrázku? Pomenuj ich a spočítaj, koľko predmetov vidíš. Obtiahni: srdce červenou, slnko žltou, mrak modrou, strom zelenou farbičkou. Pri druhom obrázku zopakujeme, s tým, že dieťa obťahuje kruhy červenou, štvorce modrou a trojuholníky zelenou farbičkou.
 
 
 
Jún:  Návrat detí do MŠ a ZŠ


Milí rodičia!

Návrat Vašich detí do materských a základných škôl bol doteraz nejasný a určite už mnohí z Vás ani len nedúfali...avšak nakoniec sa to podarilo! Veríme, že Vaše rozhodnutia, či deti dať naspäť do predškolského a školského systému boli náročné a predchádzali im rôzne diskusie s partnerom, učiteľmi, odborníkmi, aj deťmi samotnými. Dovoľte mi preto uviesť pár pozitívnych bodov návratu detí do MŠ a ZŠ.
V prvom rade je potrebné spomenúť, že Vaša voľba bola a aj stále je dobrovoľná a teda, či ste sa rozhodli tak či onak, je to práve na Vás a vlastnom zvážení. Benevolentnejší systém Vám tak mohol napomôcť k Vášmu rozhodnutiu a nebol vyvíjaný nátlak na nikoho z Vás, ani Vašich detí, pokiaľ ste sa vy alebo oni na to „necítili“.
Opätovné stretnutie spolužiakov a kamarátov však môže do sŕdc Vašich rovesníkov priniesť jednoznačne veľkú radosť. Mnohí z nich sa totiž nevideli celé dva mesiace, prípadne bol ich vzájomný kontakt obmedzený na iný štýl komunikácie. Po návrate pochopia svoju spolupatričnosť, obohatia svoje priateľstvá a vymenia si množstvo skúseností z predchádzajúceho obdobia.
Nasledujúca spolupráca a projekty, na ktorých budú môcť deti opäť pracovať v skupinkách, tiež nevyhnutne patrí k pozitívam tohto veľkého návratu. Deti sa budú tešiť, že konečne budú môcť spojiť viac hláv dokopy a nespolupracovať len individuálne ako doteraz.
Rodičom odpadne väčšina starostí s výučbou a tiež si budú môcť vydýchnuť a sústrediť sa na svoje pracovné povinnosti viac. Dostanú priestor na dokončenie vecí, na ktoré čas nemali a na postupný návrat do „normálu“. Plusom je tiež pocit uvoľnenia, nakoľko žiaci nebudú v školských zariadeniach skúšaní, známkovaní a nebudú písať písomky. Celý proces má slúžiť najmä na upevnenie učiva z online formy, preopakovanie látky zábavnou formou v kolektíve. Tým sa žiaci vyhnú značnej dávke stresu a obáv, či všetko dobre zvládnu a zamerajú sa na iné hodnoty na vyučovaní.
Celý nástup bude prebiehať skôr ako forma podpory sociálneho vývinu a aktívneho zapojenia sa v rámci školského systému. Sociálny kontakt je práve pre tých najmenších veľmi dôležitý a teda hlavnou myšlienkou je najmä obnovenie priateľstiev, osobného stretnutia, nadviazania vzťahu s učiteľom a iniciatívneho interpersonálneho zapojenia.
V rodinách, v ktorých bol zaužívaný podobný systém ako počas školskej dochádzky (napr. deti vstávali v tú istú hodinu ako za obvyklých okolností, prípadne robili online cvičenia v doobedných hodinách, ako v škole) bude návrat o to jednoduchší, keďže sa až tak veľa nezmenilo a zachovala sa určitá štruktúra bežného režimu.
Pre ostatných, kde takýto systém zavedený nebol, nemajte obavy! Návrat detí do MŠ a ZŠ prostredia je postupným procesom z koronakrízy na školu. Na všetko treba čas, nesiliť dieťa do niečoho, čo nechce a prihliadať na začiatky o niečo zhovievavejšie. Možno to pripodobniť situácii návratu do školy po prázdninách.
Avšak prázdninách, ktoré sme doteraz nepoznali a ktoré boli iné než klasické prázdniny. Preto bude treba tiež prihliadať na to, že po tomto voľne budú žiaci potrebovať opäť viac času na adaptáciu. U niektorých to určite bude prebiehať o niečo rýchlejšie, než u iných.
Zmierniť obavy z nástupu do školského prostredia je samozrejme stále možné aj prostredníctvom krízových liniek na stránke VÚDPaP, prípadne multidisciplinárnou pomocou a komunikáciou s viacerými odborníkmi. Netreba sa báť využiť tieto služby a obrátiť sa aj na takúto formu podpory, pokiaľ to je potrebné.
 
Apríl 2020

Odborná pomoc v čase koronavírusu

Milí rodičia,
vzhľadom k aktuálnej situácii je v týchto dňoch pre Vás a Vašich najmenších poradenstvo poskytované formou liniek psychologickej podpory:
- naša telefonická linka SCŠPP BB: 0944 985 061 (k dispozícií 8.00 – 16.00)
- naša mailová linka scspp.bb@gmail.com (k dispozícii nonstop)
- prípadne formou skype komunikácie: S