Poradenstvo

 

OKTÓBER                                    DIEŤA, KTORÉ SA NEHRÁ

 

Typickou činnosťou detského veku je hra. Deti svoju hru berú ako „prácu“, skutočnú činnosť, na ktorú sa treba sústrediť a ktorá má veľký význam, nie je pre nich len márnením času. Je to pravda. Detská hra je významná aktivita, pri ktorej sú rozvíjané rôznorodé zručnosti, schopnosti i psychické funkcie. Dokonca podľa typu preferovanej hry je možné stanoviť vývinovú úroveň dieťaťa. Ale sú deti, ktoré sa nehrajú. Prečo?
V súčasnosti sa nemálo pedagógov sťažuje, že deti sa nevedia hrať, nemajú záujem o hračky alebo s nimi len nefunkčne manipulujú. Jedným z možných riešení je dočasné odpratanie väčšiny hračiek dieťaťa a ponúknutie alternatívy vo forme spoločnej výroby hračky z dostupných materiálov – domčeky zo škatúľ, zvieratká z ponožiek, loptičky z pokrčeného novinového papiera...
Aby hračka vznikla, vyžaduje si to Váš čas a tiež spoluprácu dieťaťa, ale práve tým získava hodnotu a zároveň máte možnosť predviesť, ako s hračkou zaobchádzať.
 
 

SEPTEMBER           Frotáž ako motivácia ku grafomotorickej aktivite  

Deti, ktoré sa nachádzajú v ranej fáze rozvoja grafomotorickej zručnosti, ale aj deti, ktoré potrebujú túto zručnosť upevniť, je možné príťažlivo motivovať cez techniku frotáže. 

Frotáž je výtvarná technika, pri ktorej vznikajú obrazy vyfarbovaním plochy papiera, pod ktorým je položený štrukturovaný reliéfny podklad. 

Pre deti zároveň ukrýva tajomstvo, otázku, čo sa na papieri zjaví, keď ho vyfarbia. Dozvedia sa to, keď farbičkou prejdu celú plochu. 

A čo to môže byť?

Listy stromov, mince, štruktúrovaný papier, či textil. Tiež existujú špeciálne podložky pre frotáž, matrice, ktoré si môžete zhotoviť aj sami doma.