Poradenstvo

December 2017

Orientácia v texte

Čitateľská zručnosť je jednou z školských zručností. Rozpoznanie písmena, priradenie zodpovedajúceho zvuku a spájanie týchto zvukov do slov sa pretaví do vyspelého čítania, ktoré je globalizovanejšie, automatickejšie. Súčasťou zrelého čítania je aj schopnosť porozumieť textu a orientovať sa v ňom.

Orientáciou v texte sa myslí rýchle vyhľadanie daného vetného celku, v čom sa odrážajú schopnosti priestorovej pamäti, seriality, vizuálnej diskriminácie atď.

Precvičujte s dieťaťom, túto schopnosť vyhľadávaním vami určenej vety v texte. Zadanú vetu z textu môže následne ukázať, podčiarknuť alebo prepísať. 

Schopnosť šikovnej orientácie v texte pomáha v mnohých oblastiach života, kde sa stretávame s písaným slovom.

NOVEMBER           Neúspešný, ale nie nešťastný
 
Škola je jedným z dvoch najdôležitejších sociálnych prostredí dieťaťa a je ním až do dospelosti. Deti, ktoré sú pre rôzne poruchy v škole neúpešné, sa často cítia menejcenné a tento pocit sa s nimi ťahá po celú dobu, kým školu navštevujú, pretrváva dokonca aj v dospelosti. Tí, ktorí nemajú oporu v hlavnom sociálnom prostredí, ktorým je rodina, sa nezriedka uchyľujú v mladosti a dopelosti k asociálnym činom. Preto je nevyhnutné, aby napriek neúpechom v škole sa dieťa nestalo nešťastným. Pomôžte mu nájsť pozitívny záujem, činnosť, zručnosť, v ktorej zažije úspech ako protiváhu k školskému neúspechu.

 

Záver:

ak sa Vášmu dieťaťu v škole nedarí, hľadajte,

v čom by sa mu mohlo dariť.

Je to šport? Hranie na hudobný nástroj? Umelecká aktivita? Technická zručnosť?

Dajte mu zažiť úspech a s ním spojený pocit šťastia a osobnej hodnoty.

 

OKTÓBER                                    DIEŤA, KTORÉ SA NEHRÁ

 

Typickou činnosťou detského veku je hra. Deti svoju hru berú ako „prácu“, skutočnú činnosť, na ktorú sa treba sústrediť a ktorá má veľký význam, nie je pre nich len márnením času. Je to pravda. Detská hra je významná aktivita, pri ktorej sú rozvíjané rôznorodé zručnosti, schopnosti i psychické funkcie. Dokonca podľa typu preferovanej hry je možné stanoviť vývinovú úroveň dieťaťa. Ale sú deti, ktoré sa nehrajú. Prečo?
V súčasnosti sa nemálo pedagógov sťažuje, že deti sa nevedia hrať, nemajú záujem o hračky alebo s nimi len nefunkčne manipulujú. Jedným z možných riešení je dočasné odpratanie väčšiny hračiek dieťaťa a ponúknutie alternatívy vo forme spoločnej výroby hračky z dostupných materiálov – domčeky zo škatúľ, zvieratká z ponožiek, loptičky z pokrčeného novinového papiera...
Aby hračka vznikla, vyžaduje si to Váš čas a tiež spoluprácu dieťaťa, ale práve tým získava hodnotu a zároveň máte možnosť predviesť, ako s hračkou zaobchádzať.
 
 

SEPTEMBER           Frotáž ako motivácia ku grafomotorickej aktivite  

Deti, ktoré sa nachádzajú v ranej fáze rozvoja grafomotorickej zručnosti, ale aj deti, ktoré potrebujú túto zručnosť upevniť, je možné príťažlivo motivovať cez techniku frotáže. 

Frotáž je výtvarná technika, pri ktorej vznikajú obrazy vyfarbovaním plochy papiera, pod ktorým je položený štrukturovaný reliéfny podklad. 

Pre deti zároveň ukrýva tajomstvo, otázku, čo sa na papieri zjaví, keď ho vyfarbia. Dozvedia sa to, keď farbičkou prejdu celú plochu. 

A čo to môže byť?

Listy stromov, mince, štruktúrovaný papier, či textil. Tiež existujú špeciálne podložky pre frotáž, matrice, ktoré si môžete zhotoviť aj sami doma.