Poradenstvo

Aj počas koronavírusu môže trénovať jazýček.

Milí rodičia,
aj keď je to teraz oveľa ťažšie a mama supluje - učiteľku, kuchára, manažérku,
kaderníka, upratovačku, ... a aj logopéda, preto Vám posielame pár stránok, ktoré
vám môžu pomôcť pri domácom trénovaní.
Ste ÚŽASNÍ a klaniam sa Vám všetkým, ako to DOKONALE zvládate.

1. Program Logopédia pomáha pri fixácii správnej výslovnosti hlások a rozvoji slovnej zásoby.
  • je určená pre deti, ktoré chodia na logopédiu a učia sa správnu výslovnosť
  • ponúka precvičovanie výslovnosti hlások v slovách a vo vetách,  
  • pomocou aplikácie sa môžu deti nahrávať a opraviť chybnú výslovnosť
1. Logopédia – Android

Logopédia 1 - precvičovanie výslovnosti
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.logopedia.sk1
- obsahuje 8 hlások (C, Č, D, Ď, F, G, CH, K) a striedanie sykaviek (C, S, Z – Č, Š, Ž),
 
Logopédia 2 - precvičovanie výslovnosti
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.logopedia.sk2
- obsahuje 5 hlások : L, Ľ, N, Ň, R ( TR,DR, PR,BR,MR,FR,VR, KR,GR,CHR,HR,....ŽR)
 
Logopédia 3 - precvičovanie výslovnosti
obsahuje 7 hlások : S, Š, T, Ť, V, Z, Ž a striedanie mäkkých a tvrdých hlások ŤĎŇ a TDN
 
2. Postup nácviku hlásky Š
https://eduworld.sk/cd/vierka-mednanska/5302/logopedicke-cvicenia--vyslovnost-s
 
3. Postup nácviku hlásky R
https://eduworld.sk/cd/vierka-mednanska/5273/logopedicke-cvicenia---vyslovnost-r

4. Speekle
je logopedický softvér, ktorý hravou formou učí deti správnu výslovnosť dominantne S a Š
http://speekle.sk/

5.Program Alfík  (heslo: ucimesadoma)
https://programalf.com/alfik/index.html?lng=sk

6. Knižka – Abeceda z vreca von
https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/abeceda-z-vreca-
von–161#flipbook/page-3

7. Zaujímavé pracovné listy
http://www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci?fbclid=IwAR2mh6JIjjO19tfX8iZKpEjTKQBRInPqCztyK7R8N8G_57zrV4oa9saaIPs

8. Planéta Vedomostí
1: http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Aktivity,5,0,52,04;5207,0,30,1,tn,1.html
2: http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Aktivity,5,0,47,54;4757,0,30,1,tn,1.html
3: http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Aktivity,5,0,49,16;4919,0,30,1,tn,1.html

9. Krátke príbehy, ktoré vám môžu slúžiť ako „motivácia – odmena“
https://www.veselerozpravky.sk/pingu/
https://www.veselerozpravky.sk/masa-a-medved/
https://www.veselerozpravky.sk/madagaskar/
https://www.veselerozpravky.sk/mimoni/
https://www.veselerozpravky.sk/medved-bernard/

https://www.veselerozpravky.sk/zajacikovia/
https://www.veselerozpravky.sk/pocoyo/
 
Marec

Fonematické uvedomovanie

Dobrých čitateľov charakterizuje dobrý jazykový cit, dobré porozumenie a fonematické schopnosti.
Čo je vlastne fonematická schopnosť?
Je to:
- Identifikovanie hlások v slove (počuješ v slove MUCHA písmeno CH?)
- Hlásková analýza (povedz slovo MUCHA po hláskach)
- Hlásková syntéza ( aké slovo som povedala z týchto písmen M – U- CH – A)
- Schopnosť manipulovať s hláskami (pridať hlásku OMUCHA, odobrať hlásku UCHA, zmeniť poradie ACHUM)

V predškolskom veku to s deťmi všetko trénujeme len na základe sluchového vnímania, keďže deti ešte nepoznajú písmenká.
Ponúkame Vám niekoľko hier na rozvoj fonematického uvedomovania:
Hra na reťaz:
Povieme slovo - DOM. Dieťa musí vymyslieť nové slovo, ktoré začína na poslednú hlásku napr. MEČ. A takýmto spôsobom tvoríme reťaz.ČakaN – NanuK – KolotoČ, ČaJ ... Staršie deti si slová môžu aj písať.
Hra na Francúza:
Deti predlžujú poslednú samohlásku v slove. (mamááááááá, ocóóóóóó, ...). pre deti je to veľmi zábavné.
Hra na MŇAM:
Deti prehltnú prvú hlásku a verbalizujú až od druhej- (slovo Ľubka: Ľ – nepoviem a verbalizujem až UBKA, slovo jablko: j – nepoviem a verbalizujem až ABLKO)
 
 
Február- Rozvíjame slovnú zásobu
 
Ako rozvýjať slovnú zásobu? Úplne jednoducho! Existuje veľa hier, ktoré pomáhajú rozvíjať náš slovník. Spomenieme aspoň pár.
HÁDAJ NA ČO MYSLÝM? - dieťaťu opisujete predmet a ono má uhádnuť, o čom rozprávate. Potom si role vymeňťe. Zvládnu to už aj 4-ročné deti.
POVEZD MI, ČO JE napr. ZELENÉ, MODRÉ, VYSOKÉ, TUČNÉ – všetci prítomní sa striedajú a povedia jednu vec podľa pokynu, kto nevie vypadne.
ČO ZAČÍNA NA PÍSMENKO M, P, B , ...? - všetci prítomní sa striedajú a povedia jedno slovo na danú hlásku.
 
 
Január

Rozvíjame slovnú zásobu

Ako rozvíjať slovnú zásobu? Úplne jednoducho! Existuje veľa hier, ktoré pomáhajú rozvíjať náš slovník.

HÁDAJ, NA ČO MYSLÍM?
- dieťaťu opisujete predmet a ono má uhádnuť, o čom rozprávate. Potom si role vymeňte. Zvládnu to už aj 4-ročné deti.
 POVEZD MI, ČO JE napr. ZELENÉ, MODRÉ, VYSOKÉ, TUČNÉ
– všetci prítomní sa striedajú a povedia jednu vec podľa pokynu, kto nevie vypadne.
 ČO ZAČÍNA NA PÍSMENKO M, P, B , ...?
- všetci prítomní sa striedajú a povedia jedno slovo na danú hlásku.
 
 
December
Napodobňovanie prvých slov
Naše deti sa učia veľmi rýchlo. No s verbalizáciou sa nesmieme príliš ponáhľať. Treba začať s čo najjednoduchšou komunikáciou. Pred dieťa dáme reálne hračky zvieratiek a napodobňujeme ich zvuky :
 
pes – HAV, krava - MÚ, ovečka – BÉ, zajac - HOP... .
 
Na zvieratká sa môžeme aj zahrať. Dávame pozor, aby dieťa videlo naše ústa. Dieťa nenútime, aby po nás zvuk zopakovalo. Necháme mu čas, aby si zvuk osvojilo, zoznámilo sa s ním a po čase ho určite začne používať.
Dávajte však pozor, aby ste všetci v rodine používali ten istý zvuk pre dané zviera, vec,
(aby napr. Zajac nebol aj HOP, aj ŇUF aj ZAJ-ZAJ)

 

November
 
Dychové cvičenia
 
Správne dýchanie je jednou z funkcií peknej a plynulej reči. Uvádzame niekoľko cvikov na posilňovanie dýchania:

1. Z papiera si urobíme malé rybičky . Porozhadzujeme ich po stole. Pripravíme si mištičku a slamku. Slamku dáme do úst, snažíme sa vtiahnuť vzduch do seba a prichytiť jednu rybku zo stola a rýchlo ju vložiť do mištičky. Takto postupujeme so všetkými rybičkami.
2. Z papiera si urobíme malé guličky – to sú akože jablká. Na papier A4 si nakreslíme strom. Jablká porozhadzujeme okolo stromu. Zoberieme si slamku a snažíme sa fúkať do nej tak, aby sme jablká dostali do koruny stromu.
3. Zoberieme si pinpongovú loptičku a knihu. Knihu mierne otvoríme a postavíme na stôl ako keby sme urobili stan. Loptičku postavíme cca 30 cm pred "stan" a snažíme sa ju fúknuť dnu do stanu.
 
 
 

Október

 

Rozvíjanie oromotoriky – 2 . časť

 

Aby dieťa rozprávalo správne všetky hlásky je potrebná súhra celého artikulačného aparátu.
Preto po 4. roku môžeme začať s cielenejšími, presnejšími a jemnejšími pohybmi:

1. dotyk jazyka kútikov úst - ako keď tikajú hodiny
2. špičku jazyka dáme za horné zuby – ako keby sme urobili šmýkačku
3. špúlenie úst dopredu – ako keď dávame pusinku

V danom pohybe by dieťa malo vydržať aspoň 5sekúnd a zopakovať ho 3x. Starším deťom už
môžeme obrázok spájať aj s reálnou fotografiou pohybu.

 

September

Rozvíjanie oromotoriky 1.

Rozvoj oromotoriky je jedným článkom správnej rečovej produkcie. Ak dieťa nevie
správne hýbať jazýčkom, môže to mať vplyv nielen na nesprávne návyky pri jedení, ale aj na
nesprávnu výslovnosť. Preto u najmenších detí od cca 2. rokov začíname s napodobňovaním
jednoduchých zvukov z okolia. S dieťaťom sedíme tvárou tvár a hráme sa tak, aby nám videlo
na naše pery:
* ako vrčí auto? - vibrácia pier

* ako otvára ryba ústa? - otvárame a zatvárame ústa
* ako lížeme zmrzlinu? – vyplazujeme jazyk z ústnej dutiny
* aká je veľká lopta? – nafúkneme líca vzduchom

 

 

 

Jún

Zraková pamäť

Na to, aby sme si pamätali písmenká v škole, je potrebné v predškolskom veku
trénovať zrakovú pamäť. Ide o druh krátkodobej pamäti, ktorá spracúva údaje, ktoré
prijímame zrakom. Existuje veľa spôsobov ako ju môžeme trénovať, my Vám
ponúkame aspoň pár z nich :
1. pexeso – hrajte sa ho aspoň 1x za týždeň
2. dajte pred dieťa 10 predmetov, nechajte ho pozerať sa na ne cca 20 sekúnd a potom mu zaviažte oči . Požiadajte dieťa : "Povedz aké predmety tam boli?"
3. Rôzne spoločenské hry napr. : BrainBox – Moje prvé obrázky, Pamäť 3D, mental Blox.