Poradenstvo

Október
Stratégie konverzácie – otázky a odpovede

Rodičia kladú deťom veľa otázok, aby ich zapojili do rozhovoru. Nie všetky otázky však dávajú deťom možnosť zapojiť sa do konverzácie. Niektoré otázky ukončia rozhovor neočakávane rýchlo.
Používajte otázky len vtedy, ak naozaj očakávate od dieťaťa odpoveď (či už na úrovni slov, gest, zvukov, pohybov). Nepýtajte sa len preto, aby nestála reč.
Akým otázkam by sme sa mali vyhýbať?
 • Otázkam, ktoré deti testujú, aj keď viete, že dieťa pozná odpoveď: Čo je to? Ako sa to volá? Aká je to farba?
 • Otázkam, ktoré si samé odpovedajú: Chceš chlebík, však?
 • Otázkam, ktoré sa pýtajú na zjavné informácie: Čo robíš? – keď vidíme, čo dieťa robí
 • Bombardujúcim otázkam: Čo je to? Čo je to? Čo je to?
 • Zle načasovaným otázkam, keď dieťa venuje pozornosť inej téme.
 • Časté používanie otázok s odpoveďou ÁNO/NIE: Postavíme vežu? Chceš čajík?...
Správne položené otázky dávajú dieťaťu priestor na vyjadrenie jeho myšlienok, ako aj možnosť použiť už osvojené rečové schopnosti. Dobré otázky pomôžu dieťaťu pokračovať v rozhovore.
Sú úprimné a primerané vývinovej úrovni dieťaťa.

Aké otázky sú vhodné?
- Otázky vytvárajúce atm
osféru očakávania: Čo ďalej? Čo ak...?
- Otázky ponúkajúce výber? Chceš jablko alebo banán?
- Otázky podporujúce myslenie dieťaťa: Ako to funguje? Čo sa stalo?
- Otázky interpretujúce zvedavosť: Čo? Kto? Kde? Prečo? Ako?
- Otázky týkajúce sa pocitov a názorov: Čo si myslíš? Ako sa cítiš?
- Otázky podporujúce tvorivosť dieťaťa (ktoré nemajú jednu odpoveď): Čo urobíme z plastelíny?
- Otvorené otázky, na ktoré dieťa môže odpovedať rôznymi spôsobmi: S čím sa zahráme?
- Koľko vody napustíme do vane?
 
POUŽITÁ LITERATÚRA:
HORŇÁKOVÁ, K. - KAPALKOVÁ, S. - MIKULAJOVÁ, M.: Kniha o detskej reči. Bratislava: Slniečko, 2005. 153 s. ISBN 80-969074-3-3
 
 
September

Rozprávame súvetia

V predškolskom veku by deti už mali začať rozprávať aj jednoduché súvetia – priraďovacie (ide o spojenie 2 hlavných viet). Môžeme im v tom trošku pomôcť napríklad aj takto:
- Pred dieťa dáme dva situačné obrázky (napr. na prvom obrázku je ako dievča varí a na druhom je ako sa chlapec hrá).
- Dieťa poprosíme, aby nám povedalo čo je na oboch obrázkoch nakreslené . Tiež dieťa poprosíme, aby dalo deťom mená. Následne inštrukciu doplníme vetou : „Keď začneme hovoriť o druhom obrázku povieme A a pokračujeme v rozprávaní.“
- Dieťa by malo odpovedať: Napr. "Janka varí A Miško sa hrá." - dôležitá je spojka A.
Potom sa spýtame dieťaťa: Čo varí Janka a s čím sa hrá Miško?
- Dieťa by malo odpovedať: Napr. "Janka varí polievku A Miško sa hrá s autom."
 

Takto trénujeme tvorbu súvetí aj s ďalšími situačnými obrázkami.
 
 
Júl - august

IDETE NA CESTU AUTOM?
TAK SA HRAJTE A ZÁROVEŇ AJ UČTE.

Kedy tam už budeme?“ - najčastejšia otázka našich detí počas cesty autom na dovolenku.

Aby Vám cesta rýchlejšie ubehla, trošku Vám ju spríjemníme. Zahrajte sa!
Určite sa všetci zabavíte a do vytúženého cieľa prídete oveľa rýchlejšie.
 • Hra „Balím si kufor“. Prvý hráč začne a povie: „Do kufra si balím plavky.“ Ďalší zopakuje jeho vec a pridá jednu svoju. „Do kufra si balím plavky a okuliare.“ Pokračuje ďalší, až kým sa niekto nepomýli. Vtedy začíname hru od začiatku.
 • Rýmovanie – dospelý povie slovo a dieťa naň vymyslí také , ktoré sa bude rýmovať a môže to byť aj nezmyselné slovo. Určite sa poriadne nasmejete „novoslovám“.
 • Hra „Banán“ Pozerajte sa von oknom a kto prvý zbadá čokoľvek žlté vonku, zakričí heslo "banán"; a potom opíše, čo videl (žlté auto, žeriav, žlté pole repky olejnej). Môžete sa hrať aj na jablko a všímať si červené veci, čokoľvek na tento spôsob. Kto napočíta najviac, vyhráva.
 • Super hra na tvorenie viet podľa ŠPZ okoloidúcich áut. Dieťa si vyberie ŠPZ : BB 357 VP a vymyslí podľa písmen vetu (napr. Blondína Beta Varí Puding)
 • Obľúbená hra „Hádaj na čo myslím?!“ Dieťa alebo rodič si vymyslí vec, zviera (máme však vopred dohodnuté podmienky – vec je v aute, zviera žije v ZOO, ...). Ostatní členovia posádky sa pýtajú pomocou otázok, na ktoré sa dá odpovedať iba áno alebo nie a snažia sa vec uhádnuť.
Všetky tieto hry rozvíjajú slovnú zásobu dieťaťa, pamäť, slovenskú gramatiku nútia ho premýšľať, počítať a poznávať nové veci.
 
 
 
Jún
Učíme sa predložky POD, PRED, VEDĽA, ZA, NA.
 
1. štádium
Do stredu miestnosti dáme stoličku. Povieme dieťaťu, aby sa postavilo NA stoličku. A opýtame sa ho "Kde stojíš?" (dieťa odpovie NA stoličke). Podobne pracujeme s predložkami :POD, PRED, VEDĽA, ZA.
2. štádium
Keď to dieťa ovláda so svojím telom, dáme mu hračku a poprosíme ho, aby dalo hračku NA stoličku a opätovne sa ho opýtame : "Kde je hračka?" (dieťa odpovie NA stoličke). Podobne pracujeme s predložkami : POD, PRED, VEDĽA, ZA.
3. štádium
Pred dieťa dáme kreslený obrázok a pýtame sa ho napr. "Čo je NA stoličke?, Čo je ZA domčekom?, Kto stojí VEDĽA dievčatka?" .... a opätovne poprosíme dieťa, aby sa pýtalo nás.
 
Aj počas koronavírusu môže trénovať jazýček.

Milí rodičia,
aj keď je to teraz oveľa ťažšie a mama supluje - učiteľku, kuchára, manažérku,
kaderníka, upratovačku, ... a aj logopéda, preto Vám posielame pár stránok, ktoré
vám môžu pomôcť pri domácom trénovaní.
Ste ÚŽASNÍ a klaniam sa Vám všetkým, ako to DOKONALE zvládate.

1. Program Logopédia pomáha pri fixácii správnej výslovnosti hlások a rozvoji slovnej zásoby.
 • je určená pre deti, ktoré chodia na logopédiu a učia sa správnu výslovnosť
 • ponúka precvičovanie výslovnosti hlások v slovách a vo vetách,  
 • pomocou aplikácie sa môžu deti nahrávať a opraviť chybnú výslovnosť
1. Logopédia – Android

Logopédia 1 - precvičovanie výslovnosti
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.logopedia.sk1
- obsahuje 8 hlások (C, Č, D, Ď, F, G, CH, K) a striedanie sykaviek (C, S, Z – Č, Š, Ž),
 
Logopédia 2 - precvičovanie výslovnosti
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.logopedia.sk2
- obsahuje 5 hlások : L, Ľ, N, Ň, R ( TR,DR, PR,BR,MR,FR,VR, KR,GR,CHR,HR,....ŽR)
 
Logopédia 3 - precvičovanie výslovnosti
obsahuje 7 hlások : S, Š, T, Ť, V, Z, Ž a striedanie mäkkých a tvrdých hlások ŤĎŇ a TDN
 
2. Postup nácviku hlásky Š
https://eduworld.sk/cd/vierka-mednanska/5302/logopedicke-cvicenia--vyslovnost-s
 
3. Postup nácviku hlásky R
https://eduworld.sk/cd/vierka-mednanska/5273/logopedicke-cvicenia---vyslovnost-r

4. Speekle
je logopedický softvér, ktorý hravou formou učí deti správnu výslovnosť dominantne S a Š
http://speekle.sk/

5.Program Alfík  (heslo: ucimesadoma)
https://programalf.com/alfik/index.html?lng=sk

6. Knižka – Abeceda z vreca von
https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/abeceda-z-vreca-
von–161#flipbook/page-3

7. Zaujímavé pracovné listy
http://www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci?fbclid=IwAR2mh6JIjjO19tfX8iZKpEjTKQBRInPqCztyK7R8N8G_57zrV4oa9saaIPs

8. Planéta Vedomostí
1: http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Aktivity,5,0,52,04;5207,0,30,1,tn,1.html
2: http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Aktivity,5,0,47,54;4757,0,30,1,tn,1.html
3: http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Aktivity,5,0,49,16;4919,0,30,1,tn,1.html

9. Krátke príbehy, ktoré vám môžu slúžiť ako „motivácia – odmena“
https://www.veselerozpravky.sk/pingu/
https://www.veselerozpravky.sk/masa-a-medved/
https://www.veselerozpravky.sk/madagaskar/
https://www.veselerozpravky.sk/mimoni/
https://www.veselerozpravky.sk/medved-bernard/

https://www.veselerozpravky.sk/zajacikovia/
https://www.veselerozpravky.sk/pocoyo/
 
Marec

Fonematické uvedomovanie

Dobrých čitateľov charakterizuje dobrý jazykový cit, dobré porozumenie a fonematické schopnosti.
Čo je vlastne fonematická schopnosť?
Je to:
- Identifikovanie hlások v slove (počuješ v slove MUCHA písmeno CH?)
- Hlásková analýza (povedz slovo MUCHA po hláskach)
- Hlásková syntéza ( aké slovo som povedala z týchto písmen M – U- CH – A)
- Schopnosť manipulovať s hláskami (pridať hlásku OMUCHA, odobrať hlásku UCHA, zmeniť poradie ACHUM)

V predškolskom veku to s deťmi všetko trénujeme len na základe sluchového vnímania, keďže deti ešte nepoznajú písmenká.
Ponúkame Vám niekoľko hier na rozvoj fonematického uvedomovania:
Hra na reťaz:
Povieme slovo - DOM. Dieťa musí vymyslieť nové slovo, ktoré začína na poslednú hlásku napr. MEČ. A takýmto spôsobom tvoríme reťaz.ČakaN – NanuK – KolotoČ, ČaJ ... Staršie deti si slová môžu aj písať.
Hra na Francúza:
Deti predlžujú poslednú samohlásku v slove. (mamááááááá, ocóóóóóó, ...). pre deti je to veľmi zábavné.
Hra na MŇAM:
Deti prehltnú prvú hlásku a verbalizujú až od druhej- (slovo Ľubka: Ľ – nepoviem a verbalizujem až UBKA, slovo jablko: j – nepoviem a verbalizujem až ABLKO)
 
 
Február- Rozvíjame slovnú zásobu
 
Ako rozvýjať slovnú zásobu? Úplne jednoducho! Existuje veľa hier, ktoré pomáhajú rozvíjať náš slovník. Spomenieme aspoň pár.
HÁDAJ NA ČO MYSLÝM? - dieťaťu opisujete predmet a ono má uhádnuť, o čom rozprávate. Potom si role vymeňťe. Zvládnu to už aj 4-ročné deti.
POVEZD MI, ČO JE napr. ZELENÉ, MODRÉ, VYSOKÉ, TUČNÉ – všetci prítomní sa striedajú a povedia jednu vec podľa pokynu, kto nevie vypadne.
ČO ZAČÍNA NA PÍSMENKO M, P, B , ...? - všetci prítomní sa striedajú a povedia jedno slovo na danú hlásku.
 
 
Január

Rozvíjame slovnú zásobu

Ako rozvíjať slovnú zásobu? Úplne jednoducho! Existuje veľa hier, ktoré pomáhajú rozvíjať náš slovník.

HÁDAJ, NA ČO MYSLÍM?
- dieťaťu opisujete predmet a ono má uhádnuť, o čom rozprávate. Potom si role vymeňte. Zvládnu to už aj 4-ročné deti.
 POVEZD MI, ČO JE napr. ZELENÉ, MODRÉ, VYSOKÉ, TUČNÉ
– všetci prítomní sa striedajú a povedia jednu vec podľa pokynu, kto nevie vypadne.
 ČO ZAČÍNA NA PÍSMENKO M, P, B , ...?
- všetci prítomní sa striedajú a povedia jedno slovo na danú hlásku.
 
 
December
Napodobňovanie prvých slov
Naše deti sa učia veľmi rýchlo. No s verbalizáciou sa nesmieme príliš ponáhľať. Treba začať s čo najjednoduchšou komunikáciou. Pred dieťa dáme reálne hračky zvieratiek a napodobňujeme ich zvuky :
 
pes – HAV, krava - MÚ, ovečka – BÉ, zajac - HOP... .
 
Na zvieratká sa môžeme aj zahrať. Dávame pozor, aby dieťa videlo naše ústa. Dieťa nenútime, aby po nás zvuk zopakovalo. Necháme mu čas, aby si zvuk osvojilo, zoznámilo sa s ním a po čase ho určite začne používať.
Dávajte však pozor, aby ste všetci v rodine používali ten istý zvuk pre dané zviera, vec,
(aby napr. Zajac nebol aj HOP, aj ŇUF aj ZAJ-ZAJ)

 

November
 
Dychové cvičenia
 
Správne dýchanie je jednou z funkcií peknej a plynulej reči. Uvádzame niekoľko cvikov na posilňovanie dýchania:

1. Z papiera si urobíme malé rybičky . Porozhadzujeme ich po stole. Pripravíme si mištičku a slamku. Slamku dáme do úst, snažíme sa vtiahnuť vzduch do seba a prichytiť jednu rybku zo stola a rýchlo ju vložiť do mištičky. Takto postupujeme so všetkými rybičkami.
2. Z papiera si urobíme malé guličky – to sú akože jablká. Na papier A4 si nakreslíme strom. Jablká porozhadzujeme okolo stromu. Zoberieme si slamku a snažíme sa fúkať do nej tak, aby sme jablká dostali do koruny stromu.
3. Zoberieme si pinpongovú loptičku a knihu. Knihu mierne otvoríme a postavíme na stôl ako keby sme urobili stan. Loptičku postavíme cca 30 cm pred "stan" a snažíme sa ju fúknuť dnu do stanu.
 
 
 

Október

 

Rozvíjanie oromotoriky – 2 . časť

 

Aby dieťa rozprávalo správne všetky hlásky je potrebná súhra celého artikulačného aparátu.
Preto po 4. roku môžeme začať s cielenejšími, presnejšími a jemnejšími pohybmi:

1. dotyk jazyka kútikov úst - ako keď tikajú hodiny
2. špičku jazyka dáme za horné zuby – ako keby sme urobili šmýkačku
3. špúlenie úst dopredu – ako keď dávame pusinku

V danom pohybe by dieťa malo vydržať aspoň 5sekúnd a zopakovať ho 3x. Starším deťom už
môžeme obrázok spájať aj s reálnou fotografiou pohybu.

 

September

Rozvíjanie oromotoriky 1.

Rozvoj oromotoriky je jedným článkom správnej rečovej produkcie. Ak dieťa nevie
správne hýbať jazýčkom, môže to mať vplyv nielen na nesprávne návyky pri jedení, ale aj na
nesprávnu výslovnosť. Preto u najmenších detí od cca 2. rokov začíname s napodobňovaním
jednoduchých zvukov z okolia. S dieťaťom sedíme tvárou tvár a hráme sa tak, aby nám videlo
na naše pery:
* ako vrčí auto? - vibrácia pier

* ako otvára ryba ústa? - otvárame a zatvárame ústa
* ako lížeme zmrzlinu? – vyplazujeme jazyk z ústnej dutiny
* aká je veľká lopta? – nafúkneme líca vzduchom

 

 

 

Jún

Zraková pamäť

Na to, aby sme si pamätali písmenká v škole, je potrebné v predškolskom veku
trénovať zrakovú pamäť. Ide o druh krátkodobej pamäti, ktorá spracúva údaje, ktoré
prijímame zrakom. Existuje veľa spôsobov ako ju môžeme trénovať, my Vám
ponúkame aspoň pár z nich :
1. pexeso – hrajte sa ho aspoň 1x za týždeň
2. dajte pred dieťa 10 predmetov, nechajte ho pozerať sa na ne cca 20 sekúnd a potom mu zaviažte oči . Požiadajte dieťa : "Povedz aké predmety tam boli?"
3. Rôzne spoločenské hry napr. : BrainBox – Moje prvé obrázky, Pamäť 3D, mental Blox.