Poradenstvo

September

Rozvíjanie oromotoriky 1.

Rozvoj oromotoriky je jedným článkom správnej rečovej produkcie. Ak dieťa nevie
správne hýbať jazýčkom, môže to mať vplyv nielen na nesprávne návyky pri jedení, ale aj na
nesprávnu výslovnosť. Preto u najmenších detí od cca 2. rokov začíname s napodobňovaním
jednoduchých zvukov z okolia. S dieťaťom sedíme tvárou tvár a hráme sa tak, aby nám videlo
na naše pery:
* ako vrčí auto? - vibrácia pier

* ako otvára ryba ústa? - otvárame a zatvárame ústa
* ako lížeme zmrzlinu? – vyplazujeme jazyk z ústnej dutiny
* aká je veľká lopta? – nafúkneme líca vzduchom

 

 

 

Jún

Zraková pamäť

Na to, aby sme si pamätali písmenká v škole, je potrebné v predškolskom veku
trénovať zrakovú pamäť. Ide o druh krátkodobej pamäti, ktorá spracúva údaje, ktoré
prijímame zrakom. Existuje veľa spôsobov ako ju môžeme trénovať, my Vám
ponúkame aspoň pár z nich :
1. pexeso – hrajte sa ho aspoň 1x za týždeň
2. dajte pred dieťa 10 predmetov, nechajte ho pozerať sa na ne cca 20 sekúnd a potom mu zaviažte oči . Požiadajte dieťa : "Povedz aké predmety tam boli?"
3. Rôzne spoločenské hry napr. : BrainBox – Moje prvé obrázky, Pamäť 3D, mental Blox.