Poradenstvo

 

 

 

Jún

Zraková pamäť

Na to, aby sme si pamätali písmenká v škole, je potrebné v predškolskom veku
trénovať zrakovú pamäť. Ide o druh krátkodobej pamäti, ktorá spracúva údaje, ktoré
prijímame zrakom. Existuje veľa spôsobov ako ju môžeme trénovať, my Vám
ponúkame aspoň pár z nich :
1. pexeso – hrajte sa ho aspoň 1x za týždeň
2. dajte pred dieťa 10 predmetov, nechajte ho pozerať sa na ne cca 20 sekúnd a potom mu zaviažte oči . Požiadajte dieťa : "Povedz aké predmety tam boli?"
3. Rôzne spoločenské hry napr. : BrainBox – Moje prvé obrázky, Pamäť 3D, mental Blox.