Poradenstvo

SEPTEMBER 2018 - Dyslália

Dyslália - Zjednodušene ide o poruchu výslovnosti jednotlivých hlások alebo skupiny hlások pri rozprávaní. Najčastejšie sa stretávame s nesprávnou výslovnosťou hlásky „R“ (rotacizmus), hlásky „L“ (lambdacizmus), C,S,Z,Č,Š,Ž (sigmatizmus). Keď sa to vaše dieťa nenaučí samo určite mu pomôže teta logopedička. Sykavky C,S,Z,Č,Š.Z sa dieťa samo naučí do 4 roku života, hlásky R a L do 5 roka. Aby Vám to išlo ľahšie ponúkame vám pár básničiek, ktoré Vám neustálym opakovaním môžu pomôcť pri trénovaní daných hlások.

  • C – Tancuj, tancuj vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj. Teplá piecka dobrá vec, keď pritiahne ľadovec.
  • L – Bola jedna lienka malá, lietala si hala – bala. Lietala si lietala a spievala la,la,la.
  • R – Rytier kráča v pozore v starom hrade po dvore. Kráča ako srna, má brnenie z Brna.