Novinky

Keďže sa naša škôlka zapojila do enviromentálneho vzdelávacieho programu Zelená škola a chceme sa podielať na ochrane prírody, takže dňa 25.02.2020o 9 00 hod. k nám zavíta pani zo štátnej ochrany prírody s enviromentálnym výučbovým zážitkovým programom na tému: 

,,Vtáčiky v zime." 

Deti dostanú odpovede aj na tieto otázky: ,,Čo najviac chutí vtáčatkám a z čoho ich bolia brušká?" ,,Aký je rozdiel medzi vtáčou búdkou a kŕmidlom?"

A na mnoho ďalších...

 

Na známosť sa všetkým dáva,

 

že 18.02.2020 o 9.30 hod. 

 

 sa v našej škôlke chystá sláva.

 

Nech si na tú oslavu

 

krásavci a krásky

 

prichystajú dopredu

 

na karneval masky.

 

Želáme všetkým deťom, rodičom a priateľom všetko najlepšie do NOVÉHO  ROKU 2020 :)

 

Srdečne Vás pozývame na ,,Vianočné besiedky" 

 

Trieda SLNIEČKO - 10.12.2019 o 15 30 hod.

 

Trieda Múdre sovičky - 12.12.2019 o 16 00 hod.

 

Trieda Malých a Veľkých mackov - 18.12.2019 o 16 00 hod.

 

Trieda Malých a Veľkých tigríkov -  18.12.2019 o 16 00 hod.

 

Mikuláš 

Mikuláš je dedko starý,

vie on robiť veľké čary.

Nadelí nám radosti,

čižmu plnú sladkostí. 

 

Dňa 6.12.2019 o 9:00 hod. zavíta do triedy Mackov Mikuláš. Obdarí všetky deti zo SŠMŠ, ktoré sa mu predstavia krátkym kultúrnym programom.  Všetci sa už na Mikuláša tešíme.

 

Lesnícky deň
 

Dňa 20.11.2019 o 9:00 do našej SŠMŠ zavíta lesná pedagogička, s ktorou budeme hravou formou a názornou ukážkou rozvíjať vzťah našich „Očiek“ k prírode

Včelár

V rámci týždennej témy ,,Povolania" 

dňa 19.11.2019 o 9 00 hod. 

do SŠMŠ zavíta ujo včelár

Prezradí nám veľa zaujímavostí o chove včiel a prinesie na ukážku včelárske produkty. 

Zvedavcom určite odpovie na ich otázky.

Cesta do kráľovstva kníh. 

Detičky a ich šikovné ručičky.   

 

Dňa 14.10.2019 naši predškoláci navštívia knižnicu o 10 00 hod. 

 

Milí rodičia, 

 

srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 18.9.2019 o 16 00 hod. v triede Mackov (dolná trieda).