2% z dane

Ďakujeme Vám, že Vaše 2% prišli k nám!

Všetkým veľmi pekne ďakujeme za poukázanie 2% našej organizácii. Vašu priazeň si veľmi vážime!

 

Ďakujeme daňovníkom, ktorí sa identifikovali: IPS Group Industries, spol. s.r.o., SOLEA BB, s.r.o., BB SHIP, s.r.o., JUDr. Dagmare Krivanskej, Bc. Ľubici Patrášovej, Jánovi Luptákovi, Ladislavovi Filipkovi, Petrovi Oravcovi, Bc. Veronike Bugárovej, , Ing. Jánovi Fekiačovi, Oľge Bučekovej, Kláre Oravcovej, Kataríne Kukovej, Veronike Zrubákovej, JUDr. Pavelovi Korbeľovi, Zuzane Vajcíkovej, ale samozrejme aj tým , ktorí nám darovali 2% daní anonymne.

 

 

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať, že v priebehu týchto dní sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2 % Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Touto cestou sa obraciame na Vás, ako aj na právnické osoby, s prosbou o podporu z Vašej strany formou poukázania 2 % daní pre našu neziskovú organizáciu STADETORE, n.o.

Hlavnými úlohami našej neziskovej organizácie sú :

  • špeciálna starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti predškolského veku
  • vytváranie podnetného prostredia na sebarealizáciu a sebarozvoj dieťaťa s ohľadom na jeho schopnosti a možnosti, v ktorom bude rozvíjaná jeho individualita a v ktorom budú uspokojované jeho potreby

Podporiť tieto naše aktivity môžu všetci naši priaznivci aj cestou poukázania 2% z daní.

Údaje podtrebné na poukázanie 2% z daní :
Názov : STADETORE n. o.
IČO :45023158
Bankové spojenie :2623099835/1100
 
 
AKTUALIZOVANÉ  ZA ROK 2020 NOVÉ
  • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% -stiahnuť
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti - stiahnuť vydá Vám Váš zamestnávateľ
  • Poučenie -vydá Vám Váš zamestnávateľ
  • Informácie o poukázaní 2% pre STADETORE - stiahnuť
  •  Potvrdenie pre právnické osoby
 
POĎAKOVANIE
Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim rodičom, ktorí sa zapojili do Týždňa dobrovoľníctva.
RZ Návrat - Kráľová, ktorí sa každoročne zapájajú do dní dobrovoľníctva u nás.

 

2% z daní

Veľké Ď A K U J E M E patrí všetkým ľuďom, ktorí nám darovali 2% z dane.

Veľmi si vašu finančnú pomoc vážime.

 

POĎAKOVANIE ZA FINANČNÝ DAR

 V mesiaci august 2013 na námesti SNP zavítal aj so Stanley Cupom náš hokejista Michal Handzuš. Pri tejto príležitosti sa konala finančná zbierka. Michal daroval sumu 2300 € pre deti zo SŠMŠ.

Pri tejto príležitosti by sme radi poďakovali rodine Filadelfi. :)