2% z dane

Ďakujeme Vám, že Vaše 2% prišli k nám!

Všetkým veľmi pekne ďakujeme za poukázanie 2% našej organizácii. Vašu priazeň si veľmi vážime!

Poďakovanie patrí všetkým daňovníkom, ktorí venovali 2% dane, konkrétne aj pani Ivete Kvasnovej, Mgr. Ivete Šváčovej, PaeDr. Jane Černákovej, Mgr. Kataríne Koniarovej, Miroslave Kamenskej, Daniele Hajdu, Marianne Švantnerovej, Erike Kubalovej, Daniele Hajdu, Mgr. Alene Havranovej, Jane Berkovej a Ing. Ľubici Komorovej. Ďalej poďakovanie patrí pánom Milanovi Bahledovi, Miroslavovi Laššákovi, Tomášovi Moravcovi, Ivanovi Majlingovi, Ing, Stanislavovi Černákovi a Petrovi Kucbelovi. Svoje percentá z dane nám darovala aj firma DH, s.r.o. ďalej Raffayovcom, Jane Soboličovej a Lenke Cabadapuá.

Raffayovacom aj za finančný dar pre materskú školu.

ĎAKUJEME !

 

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať, že v priebehu týchto dní sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2 % Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Touto cestou sa obraciame na Vás, ako aj na právnické osoby, s prosbou o podporu z Vašej strany formou poukázania 2 % daní pre našu neziskovú organizáciu STADETORE, n.o.

Hlavnými úlohami našej neziskovej organizácie sú :

  • špeciálna starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti predškolského veku
  • vytváranie podnetného prostredia na sebarealizáciu a sebarozvoj dieťaťa s ohľadom na jeho schopnosti a možnosti, v ktorom bude rozvíjaná jeho individualita a v ktorom budú uspokojované jeho potreby

Podporiť tieto naše aktivity môžu všetci naši priaznivci aj cestou poukázania 2% z daní.

Údaje podtrebné na poukázanie 2% z daní :
Názov : STADETORE n. o.
IČO :45023158
Bankové spojenie :2623099835/1100
 
 
AKTUALIZOVANÉ  ZA ROK 2023 NOVÉ
  • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%-stiahnuť
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti - vydá Vám Váš zamestnávateľ
  • Informácie o poukázaní 2% pre STADETORE - stiahnuť
  •  Potvrdenie pre právnické osoby
 

POĎAKOVANIE ZA FINANČNÝ DAR

 V mesiaci august 2013 na námesti SNP zavítal aj so Stanley Cupom náš hokejista Michal Handzuš. Pri tejto príležitosti sa konala finančná zbierka. Michal daroval sumu 2300 € pre deti zo SŠMŠ.

Pri tejto príležitosti by sme radi poďakovali rodine Filadelfi. :)