Poradenstvo

 

November       HRY NA POZORNOSŤ A POSTREH

 

Tento mesiac ponúkam nápady hier na rozvoj pozornosti:
Nebo, zem, nos
Vedúci hry opakuje slová: nebo, zem, nos a pritom ukazuje prstom hore, dole, na nos. Deti po ňom opakujú. Občas sa zámerne pomýli a zle ukáže. Ktoré dieťa sa dá pomýliť, vypadáva z hry. S menšími deťmi začíname len s dvoma slovami.
Kto si presadol
Deti sedia v kruhu, hráčovi uprostred zaviažeme oči a dve deti si vymenia miesta. Hráč po odviazaní šatky háda, kto si presadol. Ak uhádne, ide hádať jeden z presadajúcich.

 

OktóberZdravésebavedomie

 

Mnohí psychológovia dnes definujú sebahodnotenie dieťaťa ako organizované usporiadanie vlastného obrazu, ktorý si o sebe vytvára podľa toho, ako vníma vlastné obmedzenia a schopnosti. Zdravé sebahodnotenie, ktoré dieťa získalo v detstve, výrazne ovplyvňuje získanie neskoršej psychickej rovnováhy v dospelosti. Vhodná výchova, pokojná, bezpečná a láskavá atmosféra rodiny, ako aj škola, či širšie sociálne prostredie majú dôležitú úlohu na utváraní sebahodnotenia. Dôležitým faktorom je u dieťaťa i vedomie toho, že je bezpodmienečne milované. Keďže základy na celý život sa tvoria už od narodenia, budujme ich spoločne už v našich rodinách.

 

September 2018   ♥ Keď sa začne nový školský rok ♥

Po prázdninách plných oddychu a radosti prichádza čas, kedy deti prichádzajú do školských lavíc a čakajú ich povinnosti a úlohy. Ako zvládnuť tento skok?
Dôležité je s dieťaťom rozprávať o tom, čo ho čaká – vysvetlenie, že svoj čas má zabávať sa a oddychovať, no tak isto svoj čas majú aj povinnosti, dieťaťu pomôže pripraviť sa na nasledujúce obdobie. Taktiež je prospešné dať dieťaťu priestor na oddych, keď už príde zo školy, aby sa uvoľnilo napätie a domáce úlohy sa mu budú robiť ľahšie.
Netreba zabúdať na dostatok pohybu a vyváženú stravu, pretože ľudská myseľ a telo sú prepojené nádoby a nie nadarmo platí staré známe: „V  zdravom tele, zdravý duch!“

S pozdravom psychologička SCŠPP