Poradenstvo

 
September
 
Ako zjednodušiť prváčikovi nástup na ZŠ?
Aké zmeny čakajú prváka v škole?

- úplne nové, neznáme prostredie
- zmena pedagógov a vychovávateľov
- strach z nepoznaného
- strata kamarátov, ktorí nemusia spolu s ním nastúpiť do rovnakej ZŠ
- nové náročnejšie povinnosti
- zmena denného režimu
- prispôsobenie sa školským pravidlám, systému a požiadavkám
- zmena sústredenia pozornosti
- hodnotenie jeho výkonov, na čo nemuselo byť dieťa zvyknuté
- dieťa sa musí naučiť byť samostatné, organizovať si samo čas
 
Čo môže spraviť rodič pre svoje dieťa?

- vysvetliť dieťaťu, čo sa od neho v škole očakáva
- povzbudzovať dieťa, poukázať na jeho kladné stránky
- zostať trpezlivý, dieťaťu môžu ísť prvé dni D.Ú. ťažko
- pozitívne motivovať
- rozprávať sa s dieťaťom, ako sa mu v škole (ne)/páčilo
- ak sa dieťa začne chodenia do školy obávať, treba hneď zistiť, v čom je problém
- nehovoriť pred dieťaťom negatívne o škole
- dopriať dieťaťu aj čas na hru a oddych
- pomôcť dieťaťu v prvých dňoch so systematickým spôsobom učenia
- prejaviť dieťaťu dôveru, ale treba aj kontrolovať D.Ú.
- v prípade záujmu zabezpečiť dieťaťu mimoškolskú aktivitu (krúžky, šport atď.)
 
Dobrá rada na záver:
SPÁNOK „Dieťa by malo ísť rozhodne skôr spať a byť pripravené na to, že ráno musí v určitý čas vstávať.
Hodinu pred spánkom by malo mať pokoj a iba pasívne vnímať. Treba sa postarať najmä o to, aby dieťa
vstávalo ráno dobre oddýchnuté a pripravené.“
 
 

Jún  - Relaxačné dýchanie :)

Predtým, ako sa naučíme dýchacie vzorce,  musíme najskôr podporiť návyk dýchať cez brucho, čím dokážeme ďaleko lepšie využiť nevídané schopnosti našej bránice. Pri vdychovaní sa bránica zmenšuje, pohybuje sa smerom nadol, kým svaly v hrudníku rozťahujú hrudný kôš, čo zvyšuje kapacitu hrudnej dutiny a umožňuje nasávanie vzduchu do pľúc. Práve pohyb bránice umožňuje plným pľúcam expandovať do čo možno najväčšieho objemu a naplniť ich čo možno najväčším objemom vzduchu, čo samozrejme potrebujete pre svoj beh. Čím viac vzduchu vdychujete, tým viac kyslíka dokáže preniesť krvný transportný systém do pracujúcich svalov.
Deti sa napríklad veľa hýbu a sú akčné. Pri pohybe dýchajú viac, rýchlejšie a hlbšie. Telo sa im okysličuje, prekrvuje a dodáva im to dodatočnú energiu. Telesné funkcie pracujú. Na psychickej a emočnej úrovni to pôsobí tiež – sú menej nahnevané, radostnejšie, bezstarostnejšie,.. Deti toto robia prirodzene, automaticky. Po akcii prichádza uvoľnenie, spánok, oddych a stav pokoja v tele na všetkých úrovniach.

Postup správneho dýchania:
- ľahnite si na chrbát
- spevnite hornú časť hrudníka a oblasť ramien
- zamerajte sa nádych vzduchu „do brucha“ tak, aby sa brucho opticky zdvíhalo v čase nádychu
- upokojte svoje brucho
- vdychujte a vydychujte cez nos a aj ústa

 Máj   

 

emWave (personal stress reliever)

 

  • technológia emWave predstavuje inovatívny prístup k zlepšovaniu psychofyziologickej pohody, podporuje osobnostný rast. Pomáha pri zmene srdcových rytmov a dosahovaní koherencie. Koherencia je vedecky merateľný stav charakterizovaný zvýšenou organizáciou a harmóniou v našich psychologických a fyziologických procesoch 
  • emWave2 technológia zhromažďuje údaje o vašom srdcovom rytme pomocou senzora a následne tieto informácie prenáša na grafické zobrazenie na obrazovke vášho počítača, alebo na displej prenosnej jednotky v podobe jednoducho čitateľného LED displeja. Pri používaní len niekoľko minút denne Vám táto jednoducho použiteľná technológia pomôže zmeniť pocity hnevu, úzkosti, alebo frustrácie na pocity pokoja, ľahkosti a jasnosti mysle
  • výskum inštitútu HeartMath ukázal, že emócie vplývajú na vzorce nášho srdcového rytmu. Analýza srdcovej variability (Heart Rate Variability - HRV), alebo tzv. srdcových rytmov je uznávaným a smerodajným, neinvazívnym ukazovateľom toho, ako funguje spojenie medzi mozgom a srdcom. Odráža tiež dynamiku autonómneho nervového systému, ktorý je obzvlášť citlivý na zmeny v emočných stavov
  • funguje na princípe biofeedbacku
  • v súčasnosti môžete túto techniku vyskúšať aj u nás v poradni