Poradenstvo

September 2018   ♥ Keď sa začne nový školský rok ♥

Po prázdninách plných oddychu a radosti prichádza čas, kedy deti prichádzajú do školských lavíc a čakajú ich povinnosti a úlohy. Ako zvládnuť tento skok?
Dôležité je s dieťaťom rozprávať o tom, čo ho čaká – vysvetlenie, že svoj čas má zabávať sa a oddychovať, no tak isto svoj čas majú aj povinnosti, dieťaťu pomôže pripraviť sa na nasledujúce obdobie. Taktiež je prospešné dať dieťaťu priestor na oddych, keď už príde zo školy, aby sa uvoľnilo napätie a domáce úlohy sa mu budú robiť ľahšie.
Netreba zabúdať na dostatok pohybu a vyváženú stravu, pretože ľudská myseľ a telo sú prepojené nádoby a nie nadarmo platí staré známe: „V  zdravom tele, zdravý duch!“

S pozdravom psychologička SCŠPP