Poradenstvo

OKTÓBER
  Neobviňujem druhých z toho, ako sa cítim. O mojich emóciách rozhodujem len ja.  
Zastavím sa a 3x sa nadýchnem a vydýchnem. Vnímam svoj dych a to, kde som. AKO PRI VYJADRENÍ SVOJICH EMÓCIÍ NEUBLÍŽIŤ DRUHÝM Neubližujem sebe, neubližujem druhým a nenechám si ubližovať. Vždy mám možnosť byť lákavý / láskavá.
  Poviem druhému, ako sa cítim a čo potrebujem. On to nevie.  
 
SEPTEMBER
     
ADAPTÁCIA PRVÁČIKOV NA ŠKOLU
Prázdniny sa skončili a nový prváčikovia nastúpili do škôl. Nové prostredie, noví spolužiaci, nové pani učiteľky.
...Všetko je zrazu nové...
Pre niektoré deti môže byť tento prechod prirodzeným, pri iných deťoch sa môžu objaviť určité problémy. Nie každý prijíma zmeny v živote jednoducho a preto je potrebné, aby rodičia venovali dostatok času príprave na takúto zmenu, akou je nástup dieťaťa do školy.
Dôležitá je psychická príprava dieťaťa na nové prostredie. Je vhodné sa s deťmi o nástupe do školy rozprávať. Rozprávať sa o tom, čo ich v škole čaká, rozprávať sa o nových kamarátoch, nových spolužiakoch, o nových pani učiteľkách.
Pri uľahčení prechodu do školského prostredia je dobré, keď deťom umožníme byť platnými členmi domácnosti. Prirodzene sa tým dieťa pripravuje na zodpovednosť, ktorú škola a školský život bude od neho vyžadovať. Možnosťou je prenechať dieťaťu drobné kompetencie v domácnosti, ako napr. prestrieť stôl, upratať stôl po večeri, vyniesť smetný kôš, pomáhať pri príprave jedla. Okrem iného tým podporujeme prirodzené sebavedomie dieťaťa, dôveru vo vlastné schopnosti, koncentráciu, výdrž a ochotu niečo urobiť.
Nakoniec je potrebné dodať, že záujem rodiča je veľmi dôležitý. Zaujímajte sa o to čo sa Vášmu dieťaťu na škole páči, alebo aj nepáči, čo od školy očakáva a čo bolo v škole nové,...
 
 
 
Júl- August
 
AKO POSILNIŤ SEBAVEDOMIE NÁŠHO DIEŤAŤA

Zapojte deti do rozhodovania

Umožnite dieťaťu, aby malo v rodine priestor rozhodovať, navrhovať riešenia, povedať svoj názor, alebo zdieľať obavy. Dieťaťu tak umožníte zažiť pocit zodpovednosti za vlastné rozhodnutia.


Chváľte deti za to, že sa im niečo podarilo a nie za to, aké sú Namiesto toho, aby ste dieťaťu hovorili, aké je šikovné, pochváľte ho za to, ako si poradilo, ako sa zlepšilo, ako sa nevzdalo. Svoje neúspechy tak nebude vnímať ako nedostatok svojich schopností, ale ako dôsledok postupov, ktoré je možné zmeniť.


Nedávajte láske podmienky.
 
Aby si dieťa mohlo veriť, malo by cítiť, že ho budete mať radi, aj keď urobí zlé rozhodnutie, alebo ak sa mu niečo nepodarí.


Neodmietnite ponuku pomoci
 
Dieťa túži byť súčasťou Vášho sveta a byť v niečom prospešné. Dovoľte mu zapojiť sa do dospeláckych činností a pomáhať vám, aj keby to znamenalo prácu naviac.


Dodržujte rituály a režim dňa

Denný režim umožňuje dieťaťu plniť ľahké, prirodzené a zrozumiteľné úlohy a zažívať tak v priebehu dňa radosť z dosiahnuteľných cieľov a malých úspechov.
 
 
 

POKÚSTE SA NAHRADIŤ VYČÍTANIE POZITÍVNOU KOMUNIKÁCIOU

Niekedy stačia drobné zmeny v našej komunikácii a vzťahy okolo nás sa dokážu výrazne zlepšiť.
Pokúste sa pri komunikácii s vašim dieťaťom vymeniť negatívny, kritický a hrozivý tón v reči za empatický, povzbudzujúci a láskavý.

Budete príjemne prekvapení, koľko vecí sa vďaka tomu môže vyriešiť.
VYČÍTAVO POZITÍVNE
„Buď ticho!“ „Nedokážem sa sústrediť, mohol/mohla by si hovoriť jemnejšie/tichšie?“
„Môžeš ma prestať hnevať“ „Cítim sa veľmi smutno, ublížilo mi to.“
„Nerob to.“ „Pozri sa a skús to spraviť inak.“ (činnosť predvedieme)
„To si spravil zle.“ „Mohol by si to spraviť takto.“ Môžete doplniť aj dôvod: „Bude to tak lepšie, lebo.“
„To je bordel!“ „Vyzerá to tak, že ste mali kopec zábavy. Ako to teraz upraceme?“
„Prestaň revať“ „Je v poriadku, že si smutný. Čo sa stalo?“
„Potrebuješ pomoc?“ „Som tu pre teba, ak by si niečo potreboval.“
„Vôbec to nie je ťažké.“ „Verím ti, zvládneš aj túto náročnú vec.“

   

Zdroj: https://www.inspio.sk/clanok/5-krokov-ako-naucit-deti-zvladat-emocie
Https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4844/12-tipov-ako-mozete-lepsie-komunikovat-s-vasim-dietatom