Zelená škola

Vo februári sme mali stretnutie s pani Kološtovou zo Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici.

   

    
Porozprávala nám zaujímavosti o vtáčikoch, ako, kedy a čím ich prikrmovať. Vyskúšali sme si ako sa správajú niektoré druhy vtáčikov pri zobkaní na kŕmidle, ako sa pohybujú dokonca ako sú približne ťažké. Deti poznávali, triedili potraviny a semienka podľa toho, či ich vtákom môžme dať do kŕmidla alebo nie. Zaujímavé pre deti bolo aj možnosť chytiť si druhy hmyzu a húseníc (modely) ktorými sa vtáky kŕmia mimo zimného obdobia. Určite deťom táto skúsenosť rozšírila doterajšie poznatky, ich pozitívny postoj a starostlivosť o vtáčikov.
Budeme sa tešiť aj na ďalšie zaujímavosti zo sveta živočíšnej ríše, ktoré nás čakajú v nasledujúcom období.

 

VÝSLEDKY ENVIROMENTÁLNEHO AUDITU :(

Spoločným úsilím sme vykonali v našej MŠ enviromentálny audit a dospeli sme k týmto záverom:
- Máme veľký areál s dostatkom stromov, avšak niektoré stromy sú staré, prerastené a tienia do tried
- Zatrávnená plocha je 1183 m2
- Nemáme inštalované vtáčie búdky
- Nepestujeme žiadne úžitkové rastliny, bylinky ani ovocné stromy
- Nemáme vybudovanú učebňu v prírode
- Vykonávame málo enviromentálnych aktivít
- Pestujeme málo interiérovej zelene
- Máme minimum vysadených kvetov v areáli MŠ
- Voľne žijúce zvieratá nemajú vhodné úkryty

Spoločným úsilím sa však budeme snažiť odstrániť všetky nedostatky :)

S príchodom chladnejších dní sme spozorovali vo väčšej miere výskyt vtáčikov, ktoré hľadali niečo do zobáčika. Rozhodli sme sa im spestriť ich jedálniček  a vyrobili sme im "plnené šišky", ktoré sme spolu s deťmi inštalovali zavesením na stromy.  Deti im  nasypali do kŕmidla aj slnečnicu a iné chutné zrnká. 

 

 

 

Pre lepšie spoznávanie vtáčikov aj v interiéri škôlky sme si spoločne vyrobili z papiera kŕmidlo, do ktorého si deti prilepili vtáčikov viacerých druhov. 

 

A takúto príjemnú voňavú atmosféru sme mali na     

predvianočnom kolégiu. 

 

 

Od decembra sa staráme od vtáčiky :)

   

Od septembra 2019 sme sa s našou SŠMŠ zapojili do programu Zelená škola.


Zelená škola je medzinárodný výchovno-vzdelávací eko program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

   
Zelená škola je ZMENA MYSLENIA a ZMENA K LEPŠIEMU.


Viac o tomto programe sa môžete dozvedieť na www.zelenaskola.sk

 
Pomocou metodiky 7 krokov
budeme počas dvoch rokov pracovať na téme Zeleň a ochrana prírody, prostredníctvom ktorej chceme zmeniť a obohatiť nielen vonkajší vzhľad priestorov našej škôlky ale aj vnútorné vzťahy a spoluprácu, no chceme to robiť najmä pre pozitívnu zmenu vo vzťahu k životnému prostrediu.

                      

Vo väčšej miere budeme realizovať rôzne proenviromentálne aktivity s našimi detičkami, posilňovať enviromentálnu výchovu, učiť deti načúvať prírode a chrániť ju. Vo fotogalérii si môžete pozrieť fotky aktivít, ktoré sme s deťmi zažili, zrealizovali a pritom sa veľa nového aj naučili :-)

Práve prebieha v našej škôlke enviromentálny audit, druhý krok zo siedmych v rámci metodiky zelenej
školy, kde zisťujeme, v akom "stave" sa nachádza nielen zeleň a enviro aktivity v našom školskom
prostredí. O výsledkoch auditu Vás budeme onedlho informovať na nástenke Zelenej školy v škôlke a tu
na internetovej stránke našej škôlky.
 
 
 
Aby sme priblížili deťom život včielok v úli, pozvali sme si uja včelára, ktorý nám zážitkovým učením
predstavil ako včely pracujú, mohli sme ochutnať med žuvaním priamo z plástov a povedal nám aj, čo
by sme mali robiť pre dobro včielok, aby sme im ponúkli bohatú "potravu". Aj týmto zážitkom sme
obohatili naše enviromentálne aktivity.