Poradenstvo

 

Február   2018       

Sluchová spätná väzba cez  WHISPER PHONE 

Telefón Whisper Phone je sluchové zariadenie, ktoré slúži ako pomôcka pre deti pri nácviku správnej artikulácie, zajakavosti a čítania.  Rúra spúšťa  hlas dieťaťa  priamo do ucha, čím eliminuje vonkajšie rozptyľovanie zvukov. Teda Whisper sa  používa pri  cvičeniach, ktoré umožňujú deťom počuť svoje vlastné hlasy pri hovorení. Napríklad pri nácviku novej hlásky, prípadne pri neplynulostiach v reči,  nácviku čítania.  Priame počúvanie zvukov zlepšuje schopnosť rozpoznať a rozlíšiť zvukovú štruktúru jazyka – prípadne jednotlivých foném.
Toto zariadenie zvyšuje pozornosť a pomáha deťom  nielen pri  komunikácií ale aj v učení.

 

 

JANUÁR 2018 

Zmena farby a sily hlasu 

Na stôl položte 5 obrázkov ( napr. AUTO,  BANÁN, KOLÁČ, JAHODA, HODINY). Postavte sa pred stôl, aby ste videli obrázky, do ruky si zoberte ukazovátko, alebo niečo čo ho pripomína a : 

  1. pomenujte obrázky pošepky

  2. pomenujte obrázky, tak ako keby ste sa na ne veeeľmi hnevali (musíte až kričať)

  3. pomenujte obrázky tak rýchlo ako keď letí stíhačka

  4. pomenujte obrázky hrubým, hlbokým hlasom, ako keď sa motá medveď

  5. pomenujte obrázky vysokým piskľavým hlasom ako keď píska píšťalka 

    Určite sa pri tom poriadne nasmejete. Je to veľká zábava a dieťa zistí , že jeho  hlas môže mať rôzne farby.

December 2017

Fonematické uvedomovanie -  hra na REŤAZ

Povieme slovo -  DOM. Dieťa musí vymyslieť nové slovo, ktoré začína na poslednú hlásku  napr. MEČ.

Takýmto spôsobom tvoríme reťaz.

ČakaNNanuKKolotoČ, ČaJ ... Staršie deti si slová  môžu aj písať.

 

NOVEMBER 2017                   
 
Nepriama metóda vyvodenia hlásky Z
 
Dieťa premeňte na včielku, ktorá bude lietať po byte/tráve/ihrisku... Včielka vydáva zvuk BZZZZZZZZ. Usmieva sa - ústa sú natiahnuté do úsmevu, zuby spolu aby nevykúkal. Včielka musí bzučať nahlas aby ju bolo počuť. Keď tlesknete 1x včielka si sadne na kvietok, alebo si čupne, keď tlesknete 2x včielka sa opäť postaví, lieta a bzučí.

 

 OKTÓBER             

 NEPRIAMA METÓDA VYVODENIA HLÁSKY S

 

Dnes sa zahráme na hada. Dieťa si ľahne na koberec a povieme mu aby sa plazilo ako had. Had je dlhý aj naše ústočká - pery budú natiahnuté , zúbky spolu a vydávame syčivý zvuk hada. Dávame pozor, aby dieťa nevysúvalo jazyk medzi zuby. K izolovanému zvuku môžeme pridať aj samohlásky a náš had v lese bude“ hovoriť“ tajnou rečou – artikulujeme : SSSSIIIIIII,
SSSSSEEEEEEE, SSSSSAAAA, SSSSOOOO, SSSSSUUU.

 

SEPTEMBER                          

 DYCHOVÉ   CVIČENIA

Správne dýchanie je jednou  z funkcií peknej a  plynulej reči. Uvádzame niekoľko cvikov na posilňovanie dýchania.

  1. Z papiera si urobíme melé rybičky . Porozhadzujeme ich po stole. Pripravíme si mištičku a slamku. Slamku dáme do úst, snažíme sa vtiahnuť vzduch do seba a prichytiť  jednu rybku zo stola a rýchlo ju vložiť do mištičky. Takto postupujeme so všetkými rybičkami.
  2. Z papiera si urobíme malé guličky – to sú akože jablká. Na  papier A4 si nakreslíme strom. Jablká porozhadzujeme okolo stromu.  Zoberieme si slamku a snažíme sa fúkať do nej tak , aby sme jablká dostali do koruny stomu.
  3. Zoberieme si pinpongovú loptičku a knihu.  Knihu  mierne otvoríme a postavíme na stôl ako keby sme urobili stan. Loptičku postavíme cca 30 cm pred "stan" a snažíme sa ju fúknuť dnu do stanu.