Poradenstvo

V tejto rubrike vám každý mesiac ponúkneme RôZNE CVIČENIA alebo RADY ako vy sami môžete podporovať správny rečový vývoj vášho dieťaťa.

 

JÚN 2017

Rozvíjame slovnú zásobu

Ako rozvýjať slovnú zásobu? Úplne jednoducho. Existuje veľa hier, spomeniem aspoň pár. Keď budete cestovať v aute, autobuse na dovolenku môžete sa zahrať a spríjemniť si cestovanie:

1. HÁDAJ NA ČO MYSLÝM? - dieťaťu opisujete predmet a ono má uhádnuť o čom rozprávate. Potom si role vymeňťe. Zvládnu to už aj 4 ročné deti.

2. POVEZD MI ČO JE napr. ZELENÉ, MODRÉ, VYSOKÉ, TUČNÉ – všetci prítomní sa striedajú a povedia jednu vec podľa pokynu, kto nevie vypadne.

3. ČO ZAČÍNA NA PÍSMENKO M, P, B , ...? - všetci prítomní sa striedajú a povedia jedno slovo na danú hlásku.

 

MÁJ

ROZPRÁVAME SÚVETIA

 

Pred dieťa dáme dva situačné obrázky (napr. na prvom obrázku je ako dievča varí a na druhom je ako sa chlapec hrá). Dieťa poprosíme, aby nám povedalo čo je na obrázkoch a osobám dalo aj meno. Dieťa by malo odpovedať: Napr. " Janka varí A Miško sa hrá. " - dôležitá je spojka A. Potom sa spýtame dieťaťa: Čo varí Janka a s čím sa hrá Miško? Dieťa by malo odpovedať: Napr. " Janka varí polievku A Miško sa hrá s autom. "

 

Takto trénujeme tvorbu súvetí aj s ďalšími situačnými obrázkami.

 

APRÍL

ZRAKOVÁ PAMäŤ

Zraková pamäť je dôležitá z rôznych dôvodov, jedným je aj zapamätanie si tvarov písmen v základnej škole. Ako ju môžeme trénovať?

  1. hrajte sa pexeso
  2. vyberte 3 dvojece z pexesa, položte pred dieťa 3 karty a zvyšnú dvojicu si držte v ruke (nepomenujte ich nahlas), potom ich začarujte "Čári máry fuk"; a karty otočte . Dajte dieťaťu druhý pár kariet a povedzte mu ,aby karty priložilo k obrázku , kde si myslí , že je obrázok schovaný. Následne karty otočte a porovnajte či sú rovnaké. Počet dvojíc môžete zvyšovať.
  3. Dajte pred dieťa 3 obrázky. Dieťaťu necháme čas , nech sa na ne pozerá – nepomenúvame obrázky. Potom dieťa otočíme o 180 stupňov (zábava je to na točiacej stoličke) a pýtame sa čo si zapamätalo. Počet obrázkov môžeme zvyšovať.

 

MAREC2017

Nazbierajte si 10 obalov z kinder vajíčka. 2 naplňte múkou – v oboch musí byť rovnaké množstvo , 2 naplňte cukrom, 2 naplňte ryžou, 2 naplňte šošovicou a 2 naplňte fazuľou. Pozatvárajte, pomiešajte a položte pred dieťa.

Hra môže začať. Dieťa poprosíme, aby si zobralo jedno vajíčko a našlo k nemu pár – vajíčko , čo hrká presne tak isto. Vôbec to nieje ľahké, ale poctivým tréningom to určite zvládnete. Prajem peknú zábavu.

Február 2017

Učíme sa predložky POD, PRED, VEDĽA, ZA.

1. štádium

Do stredu miestnosti dáme stoličku. Povieme dieťaťu aby sa postavilo NA stoličku. A opýtame sa ho " Kde stojíš? " (dieťa odpovie NA stoličke). Podobne pracujeme s predložkami

: POD, PRED, VEDĽA, ZA.

2. štádium

Keď to dieťa ovláda so svojím telom, dáme mu hračku a poprosíme ho aby dalo hračku NA stoličku a opätovne sa ho opýtame : "Kde je hračka?"(dieťa odpovie NA stoličke). Podobne pracujeme s predložkami : POD, PRED, VEDĽA, ZA.

3. štádium

Pred dieťa dáme kreslený obrázok a pýtame sa ho napr. :"Čo je NA stoličke?, Čo je ZA domčekom?, Kto stojí VEDĽA dievčatka?" a opätovne poprosíme dieťa aby sa pýtalo nás.

JANUÁR 2017 

Zmena farby a sily hlasu

Na stôl položte 5 obrázkov ( napr. AUTO, BABÁN, KOLÁČ, JAHODA, HODINY).

Postavte sa pred stôl, aby ste videli obrázky, do ruky si zoberte ukazovátko, alebo niečo čo ho pripomína a :

  1. pomenujte obrázky pošepky
  2. pomenujte obrázky, tak ako keby ste sa na ne veeeľmi hnevali (musíte až kričať)
  3. pomenujte obrázky tak rýchlo ako keď letí stíhačka
  4. pomenujte obrázky hrubým, hlbokým hlasom, ako keď sa motá medveď
  5. pomenujte obrázky vysokým piskľavým hlasom ako keď píska píšťakla

Určite sa pri tom poriadne nasmejete. Je to veľká zábava a dieťa zistí , že jeho hlas môže mať rôzne farby.

 

DECEMBER 2016

Fonematické uvedomovanie - hra na REŤAZ

Povieme slovo - DOM. Dieťa musí vymyslieť nové slovo, ktoré začína na poslednú hlásku napr. MEČ. A takýmto spôsobom tvoríme reťaz. ČakaN – NanuK – KolotoČ, ČaJ ... Staršie deti si slová môžu aj písať.

 

NOVEMBER 2016

Nepriama metóda vyvodenia hlásky Z

Dieťa premeňte na včielku, ktorá bude lietať po byte/tráve/ihrisku... Včielka vydáva zvuk BZZZZZZZZ. Usmieva sa - ústa sú natiahnuté do úsmevu, zuby spolu aby nevykúkal jazýček. Včielka musí bzučať nahlas aby ju bolo počuť. Keď tlesknete 1x včielka si sadne na kvietok, alebo si čupne, keď tlesknete 2x včielka sa opäť postaví, lieta a bzučí.

 

OKTÓBER 2016

Napodobňovanie prvých slov

Pred dieťa dáme reálne hračky zvieratiek a napodobňujeme ich zvuky : pes – HAV, krava - MÚ, ovečka – BÉ, zajac - HOP...

na zvieratká sa môžeme aj zahrať. Dávame pozor aby dieťa videlo naše ústa. Dieťa nenútime aby po nás zvuk zopakovalo. Necháme mu čas, aby si zvuk osvojilo, zoznámilo sa s ním a po čase ho určite začne používať. Dávajte však pozor, aby ste všetci v rodine používali ten istý zvuk pre dané zviera, vec, .... (aby napr. Zajac nebol aj HOP, aj ŇUF aj ZAJ-ZAJ)

 

SEPTEMBER 2016

TVÁROU V TVÁR

Táto komunikačná stratégia je nesmierne dôležítá v rôznych vývinových obdobiach.

0 - 8 mesiacov – priblížte si dieťa k sebe alebo vy sa priblížte k dieťaťu . Vymieňajte si pohľady a úsmevy pri komunikácií, denných rutinách alebo hrách.

8 – 12 mesiacov – dieťa potrebuje vidieť vašu tvár – čo robia vaše  ústa, pery, jazyk. Čoskoro to začne po vás opakovať. Je to základ prvých slov.

12 – 18 mesiacov – a máme tu prvé slová.  Dieťa odzerá /napodobňuje  slová , ktoré sú krátke a ľahko sa tvoria. Preto dbajte na to , aby dieťa videlo vaše ústa, keď sa mu prihovárate.