Novinky

Naše detičky v SŠMŠ triede Sovičky sa v šk. roku 2016/2017 budú stretávať s LUCINKOU PUSINKOU a jej kamarátom ADAMKOM. Lucinka Pusinka je logopedický tréning na výuku správnej výslovnosti hlások. A Adamko bude deťom rozprávať príbehy a rozvýjať ich slovnú zásobu.

V šk. roku 2016/2017 prejdu predškoláci SŠMŠ tréningom fonematického uvedomovania podľa B.D. Eľkonina. Tréning v nich podporí nácvik predčitateľských zručností a pripravý ich na prácu v ozajstnej škole.