Dokumenty

Tlačivá a dokumenty na stiahnutie:

Registračná karta Domova sociálnych služieb Slniečko - stiahnuť

Zriaďovacia listina SŠMŠ Očko -stiahnuť

Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine -stiahnuť

 Výročná správa za rok 2015 - príloha verejnej časti registra účtovných závierok

Správa o výchovnovzdelávacej  činnosti za rok 2015/2016- príloha verejnej časti registra účtovných závierok 

Podrobná správa o činnosti DSS za rok 2015- príloha verejnej časti registra účtovných závierok

Účtovná závierka viď.: Verejná časť registra účtovných závierok.

 

Od 1.9.2016 sme schválili inovovaný ŠVP v ktorom mesačne pracujeme podľa nasledujúcich tém, vždy popísaných na aktuálny a nasledujúci mesiac. 

december 1. týždeň             Očká sa tešia na Mikuláša. Nácvik básničiek na Mikuláša, vysvetlenie podstaty slávenia tohto sviatku, vyrábanie Mikulášov, anjelov a čertov
očká sledujú príchod zimy 2. týždeň              Očká sa schovávajú v rukavičke. Rozprávka o rukavičke (ako premostenie k zvieratám v zime!, zvieratá v zime, ich potrava, rozlišovanie tých, ktoré sa ukladajú na zimný spánok a prečo, stopy zvierat v snehu
  3. týždeň               Očká a čaro vianoc (sviatky zimy). Písanie a kreslenie listu pre Ježiška, nácvik programu na besiedku, pečenie a zdobenie medovníkov, ozdobovanie vianočného stromčeka, kreslenie a vyrábanie rôznych stromčekov, kaprov...
január 1. týždeň                Očká v kráľovstve ľadu a snehu, skupenstvá vody. Poznávanie rôznych skupenstiev vody, Severný a južný pól, polárne zvieratá, snehuliaci
očká pod snohovou prikrývkou 2. týždeň                 Očká v zdravom tele, zdravý duch. Zimné športy, sánkovačka, stavanie snehuliaka
  3. týždeň                  Očká sa hrajú s Majstrom "N". Vysvetlenie rôznych prírodných javov, rôzne pokusy
  4. týždeň                   Očká objavujú cez svoje ruky. Grafomotorika, vizuomotorika. Grafomotorické cvičenia z pracovných listov, cez IAT, pleoptické cvičenia.