2% z dane

Ďakujeme Vám, že Vaše 2% prišli k nám!

Všetkým veľmi pekne ďakujeme za poukázanie 2% našej organizácii. Vašu priazeň si veľmi vážime!

 

Aj v roku 2015 ďakujeme za pomoc a ochotu dobrovoľníkov.

Ďakujeme rodinám Štúberovcom, Blaškovcom, Búryovcom, Androvičovcom, Dianovcom, Kaszovcom, Filadelfiovcom, Makovníkovcom, zamestancom  a aj tým, ktorí mali snahu pomôcť, ale kvôli objektívnym príčinám sa im to nepodarilo a tradične aj chlapcom z OZ Návrat Zvolen. Chceme sa poďakovať aj rodičom, ktorí darujú prebytočné hračky svojich ratolestí a tak potešia ďalšie deti a MUDr. Márii Vachalíkovej, ktorá nám darovala pekné interiérové vybavenie pre zdravotne ťažkopostihnuté deti.

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať, že v priebehu týchto dní sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2 % Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Touto cestou sa obraciame na Vás, ako aj na právnické osoby, s prosbou o podporu z Vašej strany formou poukázania 2 % daní pre našu neziskovú organizáciu STADETORE, n.o.

Hlavnými úlohami našej neziskovej organizácie sú :

  • špeciálna starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti predškolského veku
  • vytváranie podnetného prostredia na sebarealizáciu a sebarozvoj dieťaťa s ohľadom na jeho schopnosti a možnosti, v ktorom bude rozvíjaná jeho individualita a v ktorom budú uspokojované jeho potreby

Podporiť tieto naše aktivity môžu všetci naši priaznivci aj cestou poukázania 2% z daní.

Údaje podtrebné na poukázanie 2% z daní :
Názov : STADETORE n. o.
IČO :45023158
Bankové spojenie :2623099835/1100
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti -potvrdenie vydá zamestnávateľ - stiahnuť
  • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% -stiahnuť
  • Informácie o poukázaní 2% pre STADETORE -stiahnuť
  •  Potvrdenie pre právnické osoby
POĎAKOVANIE
Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim rodičom, ktorí sa zapojili do Týždňa dobrovoľníctva.
 
Poďakovanie patrí aj chlapcom z RZ Návrat Kráľová a to Rišovi Homolovi, Maťovi Mikuškovi, Majovi Polhošovi, Peťovi Lacikovi, Rišovi Melíšekovi a Mirovi Kolníkovi, ktorí sa už po piaty krát zapojili do dní dobrovoľníctva v našom zariadení. 
 
V neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým zamestnancom, ktorí sa zapojili a pomohli skrášliť naše zariadenie a jeho okolie.
 
 
 
                                                               Ešte raz veľká vďaka všetkým.

 

 

Touto cestou chceme poďakovať rodičom, ktorí sa zapojili do týždňa dobrovoľníctva. Poďakovanie patrí: manželom Mičkovcom, p. Sýkorovi, p. Novosadovi, p. Ruskovi a p. Molnárovej, ktorá personálne zabezpečila úpravu prostredia  pred budovou nášho zariadenia (p. Slepčan a kol.).

Poďakovanie ďalej patrí M. Ovčík, J.Koreň, S. Goga, R. Melíšek, P. Lacika, M. Mrenica,

R. Homola z RZ Návrat - Kráľová, ktorí sa už 4. rok zapojili do dní dobrovoľníctva u nás.

V neposlednom rade patrí poďakovanie p. riaditeľke Mgr. Ivete Šváčovej a všetkým zamestnancom, ktorí sa zapojili vo svojom voľnom čase a pomohli skrášliť naše priestory.

2% z daní

Veľké Ď A K U J E M E patrí všetkým ľuďom, ktorí nám darovali 2% z dane.

Veľmi si vašu finančnú pomoc vážime.

 POĎAKOVANIE ZA FINANČNÝ DAR

 V mesiaci august 2013 na námesti SNP zavítal aj so Stanley Cupom náš hokejista Michal Handzuš. Pri tejto príležitosti sa konala finančná zbierka. Michal daroval sumu 2300 € pre deti zo SŠMŠ.

Pri tejto príležitosti by sme radi poďakovali rodine Filadelfi.