Odborní zamestnanci

 Mgr. Tatiana Borbélyová - psychlóg

PaedDr. Černáková Jana - špeciálny pedagóg

PaedDr. Ľubica Hollá - logopéd

 Na vyšetrenie a terapiu sa objednajte telefonicky.
Mob: 0944 985 061
e-mail: scspp.bb@gmail.com