Zelená škola

Od septembra 2019 sme sa s našou SŠMŠ zapojili do programu Zelená škola.


Zelená škola je medzinárodný výchovno-vzdelávací eko program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

   
Zelená škola je ZMENA MYSLENIA a ZMENA K LEPŠIEMU.


Viac o tomto programe sa môžete dozvedieť na www.zelenaskola.sk

 
Pomocou metodiky 7 krokov
budeme počas dvoch rokov pracovať na téme Zeleň a ochrana prírody, prostredníctvom ktorej chceme zmeniť a obohatiť nielen vonkajší vzhľad priestorov našej škôlky ale aj vnútorné vzťahy a spoluprácu, no chceme to robiť najmä pre pozitívnu zmenu vo vzťahu k životnému prostrediu.

                      

Vo väčšej miere budeme realizovať rôzne proenviromentálne aktivity s našimi detičkami, posilňovať enviromentálnu výchovu, učiť deti načúvať prírode a chrániť ju. Vo fotogalérii si môžete pozrieť fotky aktivít, ktoré sme s deťmi zažili, zrealizovali a pritom sa veľa nového aj naučili :-)

Práve prebieha v našej škôlke enviromentálny audit, druhý krok zo siedmych v rámci metodiky zelenej
školy, kde zisťujeme, v akom "stave" sa nachádza nielen zeleň a enviro aktivity v našom školskom
prostredí. O výsledkoch auditu Vás budeme onedlho informovať na nástenke Zelenej školy v škôlke a tu
na internetovej stránke našej škôlky.
 
 
 
Aby sme priblížili deťom život včielok v úli, pozvali sme si uja včelára, ktorý nám zážitkovým učením
predstavil ako včely pracujú, mohli sme ochutnať med žuvaním priamo z plástov a povedal nám aj, čo
by sme mali robiť pre dobro včielok, aby sme im ponúkli bohatú "potravu". Aj týmto zážitkom sme
obohatili naše enviromentálne aktivity.